Satojen vinkkien StarT-materiaalipankki projektioppimisen tueksi

StarT avaa kaikille iloksi ja hyödyksi tukimateriaalit, joissa on satoja vinkkejä projektioppimisen aloittamiseksi. Lisäksi tukimateriaaleissa on tietoa projektien toteuttamisesta yleisellä tasolla, arvioinnista sekä ilmiölähtöisyydestä ja eheyttämisestä. Tutustu materiaaleihin kirjautumalla sisään vierailijana.

Materiaalipankki on verkkokoulutusalusta, joka tarjoaa Sinulle valmiuksia ja tukea ohjata lasten ja nuorten innostavia ja elämyksellisiä, monitieteisiä projektioppimiskokonaisuuksia. Koulutus toimii ’ajokorttina’ StarT-lähettilästoimintaan mukaan lähteville asiantuntijoille, opiskelijoille, opettajille ja ohjaajille.

Voit vapaasti hyödyntää verkkokoulutusalustalta löytyviä materiaaleja oman tarpeesi mukaan. Kurssia ei siis ole pakko suorittaa.