Hyvinvointi ja terveys

Ihmisen hyvinvointia voidaan tarkastella monista eri näkökulmista. Yleensä sen osatekijöinä pidetään terveyttä, materiaalista hyvinvointia ja ihmisen itse kokemaa hyvinvointia eli elämänlaatua. Näissä hyvinvointi -teemaan liittyvissä materiaaleissa on keskitytty tarkastelemaan hyvinvointia liikunnan, terveyden ja ravitsemuksen kannalta.

Lasten ja nuorten kanssa voidaan esimerkiksi tutkia erilaisten liikuntalajien fysiikkaa, ravintoaineiden kemiaa, pH:n vaikutusta hammasterveyteen tai vaikka puhdasta vettä! Materiaalien joukossa on sekä valmiita projekteja, että ideoita opetukseen ja ne on jaettu koulutusasteen mukaan. Kannattaa silti katsoa ideoita muillekin ikäluokille suunnatuista materiaaleista, sekä taustatietoa ja muuta materiaalia -osiosta.

Kauden 2016-2017 parhaat Hyvinvointi-aiheiset projektit inspiraation lähteeksi

Materiaalipankki