Anmälning

Projektinlärning är enligt forskning ett utmärkt sätt att verkställa inlärning fenomenbaserat, tvärvetenskaplig och med en stark gemenskapskänsla!

Anmäla här.

Ämnet kan väljas fritt från gränsytan mellan vetenskap, konst och teknologi, ända kravet är att projektet har något samband till LUMA ämnen och StarTs teman.

StarT uppmuntrar gemenskapen till att skapa ett koncept av tvärvetenskapligt projektinlärning som passar just dem. Skolor och småbarnsfostringsanstalter planerar själv sin StarT-dag, så att den liknar sina skapare. Det är meningen att StarT är en del av grunden i läroplanen för småbarnsfostran.

Genom att anmäla Dig som StarT-inlärningsgemenskap får Du stödmaterialet, idéer och nätskolningen för lärare/ handledare till ditt förfogande. Skolningen erbjuds för utförande av projektinlärning och för bedömning. Tillgängliga materialen är bundna till årets teman.

Då Du är en del av StarT är Du även en del av att bygga en bättre framtid för Finlands framtida aktörer: barn och unga. I StarT-evenemang skapar man till Filnand en helt ny ”Science fair” –kultur, där man tillsammans glädjer sig över egna och andras succéer.

StarT fungera även som helt ny fortbildningsmodell för lärare, där var och en lär sig varje år något nytt av andras goda praxis.