Belöningsnivåer och pris

Belöningsnivåer

I StarT belönas: 1) Barnens och ungas projektteam, 2) goda praxis av verkställande av StarT och StarT-dagar i skolor, daghem eller hobbygrupper samt 3) de kommunerna som deltar aktivast i StarT (skolor/daghem/hobbygrupper per capita).

Belöningen av barnens och ungas team sker enligt åldersgrupp: 1) 3 – 8 år 2) 9 – 12 år 3) 13 – 15 år och 4) 15 – 19 år 5) över 20-åringar.

Familjerna räknas till den grupp som motsvarar deltagande barnens medelålder.

Pris

StarT-festarens huvudpris är möjlighet att delta i StarT-galan. Från varje festival avancerar till galan:

 • Ett barnens projektteam
 • Ett ungas projektteam
 • Ett team som deltog i Det här fungerar –teman
 • Två goda praxis

Andra förtjänta team belönas med upplevelsepris. Prisen är bland annat:

 • StarT-vetenskapsklubbar i daghem och skolor
 • StarT-vetenskapsklubbar i LUMA-centrenas vetenskap- och teknologiklasser
 • StarT-vetenskapsläger
 • StarT-PRAO platser vid universitet eller samarbetsföretag
 • upplevelserika besök till samarbetsföretag
 • presentkort och inträdesbiljetter

Varje team som får delta i festaren får ett diplom.

Galan är upplevelsefull prisutdelningstillfälle, där varje team som får delta belönas.

 • Stjärnateam belönas med 1 000 euro
 • Inlärningsgemenskaper belönas med 500 euro

Jury

Medlemmar av den International LUMA StarT Award 2017 jury är:

Esa Räsänen

 • Professor, Laboratory of Physics, Tampere University of Technology
 • Vice Dean for Education, Faculty of Natural Sciences
 • Head of the Quantum Control and Dynamics Group
 • Director of the LUMATE Centre Tampere

Marianne Jokila

 • Project manager
 • Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö
 • Teknologiateollisuus ry

Ilkka Pollari

 • Suomalaisten kemistien seura

Sohvi Sundqvist-Holappa

 • Suomen luokanopettajat ry, member of the board

Leena Pöntynen

 • Senior advisor, Suomen kuntaliitto

Councellor for Education Teijo Koljonen

 • Finnish National Agency for Education

Sari Veikkolainen

 • HR-specialist, YLE

Professor Maija Aksela

 • Director of the LUMA Centre Finland and the LUMA (STEM) Centre at the University of Helsinki

Outi Haatainen

 • Project manager of StarT, LUMA Centre Finland

Essi Purhonen

 • Project manager of StarT International, LUMA Centre Finland