Anmäl dig som StarT-inlärningsgemenskap

En StarT-inlärningsgemenskap kan bl.a vara en familj, inlärningsgemenskap, daghemsgrupp, låg- eller högstadieteam, gymnasium- eller yrkesskoleteam!

Anmäl er för läsåret 2017-2018 till StarT här

Genom att anmäla er försäkrar du dig om att ni får all aktuell information om nytt material, idéer och skolningar.

Genom att meddela oss den preliminära tidpunkten när ni tänker genomföra projektet och genom att välja ert lokala område kan vi erbjuda er bättre stöd under det inkommande läsåret.

Anmälan tas emot till slutet av november, men man kan även efter detta anmäla sig till 18.02.2018 genom att berätta om sina projekt eller praxis. Denna förhandsanmälan är frivillig, men de som har förhandsanmält sig har möjlighet till stöd av de regionala LUMA-centren.

Man deltar i StarT genom att rapportera om gjorda projekt och om den egna inlärningsgemenskapens bra praxis.

Man kan rapportera mellan september 2017 och februari 2018.

 

Anmäl dig som StarT-inlärningsgemenskap

Projektinlärning är enligt forskning ett utmärkt sätt att verkställa inlärning fenomenbaserat, tvärvetenskaplig och med en stark gemenskapskänsla.

Anmäl här.

Projektet kan vara till exempel:

  • En mindre eller större undersökning
  • En musikal eller teater
  • En rörlig leksak
  • Ett spel, en animering eller en simulering
  • En robot eller ett konstverk
Ämnet kan väljas fritt från gränsytan mellan vetenskap, konst och teknologi, ända kravet är att projektet har något samband till LUMA ämnen och StarTs teman.