Anmäl dig som StarT-missionär

Varje missionär bestämmer själv hur mycket stöd hen vill ge – all stöd är viktigt! StarT-missionärerna får en nätskolning till uppgiften. Man kan delta på kursen från och med början av augusti och den kan utföras i egen takt.

Då nätskolningen är utförd beviljas man ett StarT-körkort som bevis för kompetens för uppgiften: Alla StarT-missionärer får ett StarT-missionärsdiplom. Studeranden kan få ett (1) studiepoäng för kursen.

Information om de missionärer som fått skolningen publiceras i en plattform skapad för registrerade inlärningsgemenskap. Inlärningsgemenskapen kan kontakta missionärer från sitt eget område och komma överens om stödet.

StarT-missionärens uppgifter:
1) stöder handledningen av projektarbetandet i skolor daghem, klubbar mm.,
2) stöder ordnandet av StarT-dagars program, t.ex. genom att hålla en expert infosnutt eller genom att vara vid företagens infostånd,
3) genom att delta på lokala festaren med infosnuttar, infostånd eller som hjälpreda i ordnandet,
4) eller genom annan hjälp eller stöd.

Barnens och ungas projekt kan vara ett större eller ett mindre projekt, som t.ex. att utveckla en leksak som rör på sig, att göra ett spel, robotprogrammering, problemlösning, vetenskapsteater eller fast en musikal. Elevgrupperna kan välja fritt från gränsytan mellan vetenskap, konst och teknologi, ända kravet är att projektet har något samband till LUMA ämnen.

Projektena utförs i skolor mellan september 2016 och januari 2017, skolornas vetenskapsdagar är i januari-mars 2017 och lokalafestarna är i april-maj 2107.

Hur skulle Du vilja hjälpa framtidens aktörer?

Länk till anmälningsformuläret