6.–8.6.2016

från och med 15.9.2016

 • StarTs stödmaterail har publicerats på nätet för de anmälda
 • StarT skolningen för missionärer börjar

3.10.2016

 • StarT stödmaterialet blir helt offentligt

10.10.2016

 • Prisen och bedömningskriterierna publiceras

2.5.–15.12.2016

 • Anmälning till StarT -inlärningsgemenskap
 • Anmälningen till StarT-missionär

1.9.2016–26.2.2017

 • Projektarbetande i inlärningsgemenskapen (längden på projekten bestäms av varje gemenskap själv)

2.1.–26.2.2017

 • Inlärningsgemenskapens egna StarT-dagar

1.–26.2.2017

 • Raportering av de bästa projekten/ skapelserna via StarT-webplatsen. Observera att rapporten ska finnas två bilagor, den ena i form av teamets projektdagbok i text-, bild- eller videoformat och den andra teamets presentationsvideo för projektets resultat eller skapelse
 • Hobbygrupper och familjer nominerar sina arbeten till StarT-festaren. StarT-rådet väljer de projekt om får komma med på festaren.

Lokala StarT-festare vår 2017

 • Lokala StarT-festare runt om i Finland i städer och kommuner med LUMA-center.

3.– 4.2.  TekNatur (Åbo Akademi)
15.3. Mellersta Finland (Jyväskylä)
28.3. Mellersta Österbotten (Karleby) klo 9.30-15
29.3. Kajanaland och Norra Österbotten (Uleåborg)
30.3. Lappland (Rovaniemi)
31.3. Östra Finland (Joensuu) klo 9:30-14:30
4.4. Birkaland och Södra Österbotten (TAMK, Tammerfors)
6. – 7.4. Nyland (Vetenskapscentret Heureka, Vanda)
12.4. Södra Karelen och Kymmenedalen (Villmanstrand)
25. – 26.4. Päijänne-Tavastland (Lahtis)

23.5.2017

 • Nationella och internationella StarT-galan i Helsingfors.