Kestävä kehitys-teemaisia projekteja inspiraation sytyttämiseen

Tässä luettelo parhaista projekteista ja käytänteistä StarT -kilpailuista ympäri maailmaa, uusimmasta vanhimpaan. Veden merkitys ihmisen ja ympäristön hyvinvoinnille on kiistämätön ja tämä näkyy myös StarT -projekteissa.

StarT 2020

Clean environment-clean water and healthy food-happy life

Oppimisyhteisö: Kindergardner Dječji vrtići Mostar-Mrvica, Bosnia and Herzegovina
StarT teema: Kestävä kehitys
Kouluaste: Varhaiskasvatus
Mitä oppiaineita projektissa on käytetty: biologia, historia, matematiikka, fysiikka, taide, tekniikka, musiikki.

Lyhyesti: Lapset tutustuivat veden, terveellisen ruoan ja puhtaan ympäristön merkitykseen. Projektin aikana he kasvattivat ilmastotietoisuutta ja tekivät kokeellisia tutkimuksia muun muassa veden suodattamisesta.

Linkki projektipäiväkirjaan

EcoBiesel

Oppimisyhteisö: Agrupamento de Escolas de Alcanena, Portugal
StarT teema: Kestävä kehitys
Kouluaste: Lukio
Mitä oppiaineita projektissa on käytetty: Biologia, geologia, kemia, fysiikka, taloustiede

Lyhyesti: Seitsemäntoista lukiolaista tutkivat ja kasvattivat leviä, jotta levistä voitaisiin tuottaa biomassaa biodieseliin, samalla torjuakseen asunpaikkansa saasteongelmaa.

Linkkin projektipäiväkirjaan

IS 1°C A LOT OR NOT?

Oppimisyhteisö: Siaures licejus / Northern lyceum, Lithuania
StarT teema: Kestävä kehitys
Kouluaste: Peuskoulu
Mitä oppiaineita projektissa on käytetty: Matematiikka, tietotekniikka, luonnontiede, käsityöt, liettuan kielioppi, englanti.

Lyhyesti: Ilmastonmuutokseen keskittyvässä projektissa lapset kokeilivat ja huomasivat, että 1⁰C: lla voi olla suuri rooli sekä kotona että luonnossa.

Linkki projektipäiväkirjaan

“Vamos salvar o mar!” – “Let´s save the ocean!”

Oppimisyhteisö: Colégio Valsassina, Portugal
StarT teema: Kestävä kehitys
Kouluaste: Peruskoulu
Mitä oppiaineita projektissa on käytetty: Kielet, matematiikka, tiede ja taiteet (musiikki, draama, kuvataiteet)

Lyhyesti: Tämä projekti syntyi kiinnostuksestamme ja motivaatiostamme oppia lisää valtameren uhista ja niiden suojaamisen kiireellisyydestä. “Mitä voimme tehdä valtamerten ja merielämän suojelemiseksi?”.

Linkki projektipäiväkirjaan

Low Energy House

Oppimisyhteisö: Primarschule Atelier Zwillikon, Switzerland
StarT teema: Kestävä kehitys
Kouluaste: Peruskoulu

Lyhyesti: Havainnoilla ja kokeiluilla rakennetaan vähän energiaa kuluttava pahvitalo ja testataan sitä todellisissa olosuhteissa tietokonesimulaatioita ja lämpökameraa hyödyntäen.

Linkki projektipäiväkirjaan

StarT 2019

Flash Flood Predictor – tulvahälytin

Flash Flood Predictor -projekti (Omar Shishani, Omar Abu Salem ja opettaja Omar Shaheen. Zarqa University Schools and KG, Jordania) käsittelee tietoteknisiä sovelluksia, jotka ehkäisevät tulvien tuhoja varoittamalla ennakkoon tietojärjestelmän avulla vaarassa olevia. Projekti palkittiin kansainvälisesti parhaana projektina gaalassa 2019.

Projektipäiväkirja.

Water for Life – vesi elämälle

Water for Life -projekti Indonesiasta käsittelee humanitääristen alueiden vedensaannin turvaamista yksinkertaisen suodattimen avulla. Sovellettavissa ongelmiin saastuneen veden puhdistamiseksi, jakelun uudelleenkäynnistämiseen ja sen ylläpitämiseen sekä vesistöjen ennaltasuojelemisen korostamiseen. Vuoden 2019 parhaita projekteja.

Projektipäiväkirja.

WaterX – vedenjakelun tehostaja.

Green Group, Morocco

WaterX ryhhmältä Green Group on marokkolainen projekti vuodelta 2019. Se käsittelee tieteellisesti merkittävää tehostustoimenpidettä vedenjakelussa. Kekseliäs tiimi yhdistää ohjelmointia, ympäristötieteitä insinööriprojektiin, jolla on merkittävä yhteiskunnallinen painoarvo veden säästämistavoitteiden täyttämiseksi. Vuoden 2019 parhaita projekteja.

Projektipäiväkirja.

StarT 2018

Lemna grinder – vedenpuhdistus kelluke

Lemna grinder oli yleisön suosikkiprojekti vuonna 2018. Turkkilaiselta ryhmältä nimeltä Waste Busters valimistunut projekti on sovellus veden puhdistamiseksi vesistöistä erilaisiin tarkoituksiin, kuten juomaveden valmistukseen, ympäristön siivoamiseen tai ympäristön ennaltaehkäisevään suojeluun.

Projektipäiväkirja ei ole saatavilla.

Suomalaisia projekteja

#biopolku – #biotrail

Äänekosken lukiolaiset tutustuvat biomolekyylien tuotantoon ja hyödyntämiseen teollisuudessa. Tarkoituksena on vierailla valmistajilla, oppia teollisuusprosesseista ja tuotteiden moninaisista sovelluksista. Lopuksi tällä tiedolla suunnitellaan vertaisopetusta luontopolun muodossa, jossa tiedotetaan biotalouteen ja ratkaistaan pulmatehtäviä. Yksi vuoden 2018 parhaista projekteista.

Oppimispäiväkirja

Ilmastonmuutosprojekti – Climate Change project

Ounasvaaran yläasteen opiskelijat tutustuvat tieteen tekijöiden ideoihin kestävän kehityksen ajamisesta. Oppilaat suorittavat tutkimuksellisia työtapoja, esittävät tuloksiaan ja päätelmiään yhteisessä tiede-seminaarissa. Vuoden 2018 parhaita projekteja.

Projektipäiväkirja ei ole valitettavasti saatavilla.

Keinumäen koulun metsäprojekti – Forest project

Helsingin keinumäen ala- ja yläkoulun oppilaat työskentelevät yhdessä viikottain tutustuen lähiympäristön merkitykseen sosiaalisesta, ympäristöllisestä, kestävän kehityksen ja viihdyttävyyden näkökulman kannalta. Parhaita vuoden 2019 projekteja.

Oppimispäiväkirja

Käytänteet

Play a Role and Learn – leiki ja opi

Päiväkoti Piilometsä, Oulu. Varhaiskasvatuksellinen aikuisen avustama draamatyöpaja, jossa rooleihin eläytyminen toimii osana lapsen oppimisprosessia. Aiheina käydään läpi luonnontieteellisä ymmärrystä lepakoista, avaruudesta, kivikaudesta sekä tutustutaan luonnonsuojeluun keijujen roolissa! Vuoden 2019 parhaita käytänteitä.

Oppimispäiväkirja

Draamaa ja tiedettä yhdistävä projekti sekä kaksi tutkivaa opiskelua hyödyntävää oppimisympäristöä

Theatre for science – Teatterille tiedettä!

opettajat Fouad El Haski, Hachim Mortaqi ja Rachid Wahabi. GD-GSR (gestion déléguée du groupe scolaire la Résidence), Marokko

Draamaa ja tieteellistä keskustelua koskettava projektityö, jonka pääpainona on tarkastella ilmaston muutosta luentojen, työryhmien, väitöstilaisuuksien avulla. Lopulta väittelytilaisuudesta luodaan pohja näytelmäksi, joka yhdistää draaman ja tieteellisen keskustelun elementtejä. Vuoden 2019 kansainvälinen suosikkikäytänne.

Projektipäiväkirja.

 

S.O.S Project Schools

Turkkilaisten koulujen välinen yhteistyöprojekti, jolla on kahdentoista vuoden toimintahistoria tutkivan opiskelun ja projektitöiden koordinoimisesta; projektit käsittelevät ongelmia ympäristötieteiden, ekologian ja monimuotoisuuden suhteen etenkin suoympäristöissä ja muissa vesistöissä. Vuoden 2018 parhaita käytänteitä.

Yhteistyötä voidaan käydä myös toisten vaikuttajien kanssa, kuten yritysten, järjestöjen, yliopistojen ja muitten oppilaitosten kanssa.

Projektipäiväkirja ei ole saatavilla

Planting By Using Artificial Lighting with Different Wavelengths

Jordanialainen projekti taklaa maanviljelijöiden ongelmia talvella, kun yön lämpötilat laskevat vahingoittaen lehtiä, varsia ja kukkia. Viljelyn ongelmaan etsitään ratkaisua tutustumalla LED-valolla kasvatukseen sisätiloisa ja suunnitellaan sen soveltuvuutta ratkaisuksi maanviljelijöille. Vuoden 2019 parhaita projekteja.

Projektipäiväkirja.