Kestävä kehitys

Kuva: Tyler Casey

Tällä sivulla esitellään materiaaleja, joista voi olla hyötyä niin opetuskertojen toteutukseen ja suunnitteluun kuin oppilaiden omiin projekteihin. Teemaan virittäytymiseen ja aiheesta inspiroitumiseen tarjoamme aiempien vuosien StarT -aineistoja, kuten oppimispäiväkirjoja, kuvauslomakkeita sekä videoita/kuvaesityksiä.

Kestävä kehitys on ihmiskunnan hyvinvoinnin ja elinkeinojen kehityksen takaaminen kestäväksi tuleville sukupolville. Se luo perustan myös Suomen opetusjärjestelmään. Nykyisten ja tulevien sukupolvien tehtävänä on laatia ja edistää toteutussuunnitelmia yhteiskuntien kestävän kehityksen takaamiseksi globaalissa yhteisössä. Tämän monimutkaisen kansallisen ja kansainvälisen ongelman ratkaisemiseksi tarvitsemme opetusta, joka huomio yhteiskunnallisen ongelmanratkaisun merkityksen opetussuunnitelmassa ja aloitetaan jo varhaisessa vaiheessa opetusta.

Oppilaat saavat valmiuksia sekä omien että yhteisön ja yhteiskunnan toimintatapojen ja -rakenteiden arviointiin ja muuttamiseen kestävää tulevaisuutta rakentaviksi.” (Opetushallitus, 2014)

20-20-20–tavoitteet, Euroopan neuvosto:

  • kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 20%
  • uusiutuvan energian osuuden lisääminen 20%:iin
  • energiatehokkuuden parantaminen 20%

Inspiraatioksi

Materiaaleja

Tulossa hieman myöhemmin.