Kestävä kehitys

Tuulivoimaloita kummuilla.
Kuva: Tyler Casey

Kestävää kehitystä on ihmiskunnan hyvinvoinnin ja elinkeinojen kehityksen takaaminen kestäväksi tuleville sukupolville. Se luo perustan myös Suomen opetusjärjestelmään. Nykyisten ja tulevien sukupolvien tehtävänä on laatia ja edistää toteutussuunnitelmia yhteiskuntien kestävän kehityksen takaamiseksi globaalissa yhteisössä. Tämän monimutkaisen kansallisen ja kansainvälisen ongelman ratkaisemiseksi tarvitsemme opetusta, joka huomio yhteiskunnallisen ongelmanratkaisun merkityksen opetussuunnitelmassa ja aloitetaan jo varhaisessa vaiheessa opetusta.

Tällä sivulla esitellään materiaaleja, joista voi olla hyötyä niin opetuskertojen toteutukseen ja suunnitteluun kuin oppilaiden omiin projekteihin. Teemaan virittäytymiseen ja aiheesta inspiroitumiseen tarjoamme aiempien vuosien StarT -aineistoja, kuten oppimispäiväkirjoja, kuvauslomakkeita sekä videoita/kuvaesityksiä.

Oppilaat saavat valmiuksia sekä omien että yhteisön ja yhteiskunnan toimintatapojen ja -rakenteiden arviointiin ja muuttamiseen kestävää tulevaisuutta rakentaviksi.” (Opetushallitus, 2014)

20-20-20–tavoitteet, Euroopan neuvosto:

  • kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 20%
  • uusiutuvan energian osuuden lisääminen 20%:iin
  • energiatehokkuuden parantaminen 20%

Projektiesimerkkejä ja hyviä opetuskäytänteitä

StarT-projektioppimisohjelman parissa on toteutettu monialaisia projekteja ja opetuskäytänteitä vuodesta 2016 alkaen. Kestävä kehitys -teemaisista projekteista ja opetuskäytänteistä saat inspiraatiota aina varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle saakka.

PLAY A ROLE AND LEARN – LEIKI JA OPI

Päiväkoti Piilometsä, Oulu. Varhaiskasvatuksellinen aikuisen avustama draamatyöpaja, jossa rooleihin eläytyminen toimii osana lapsen oppimisprosessia. Aiheina käydään läpi luonnontieteellisä ymmärrystä lepakoista, avaruudesta, kivikaudesta sekä tutustutaan luonnonsuojeluun keijujen roolissa! Vuoden 2019 parhaita käytänteitä.

Clean environment-clean water and healthy food-happy life

Oppimisyhteisö: Kindergardner Dječji vrtići Mostar-Mrvica, Bosnia and Herzegovina
StarT teema: Kestävä kehitys
Kouluaste: Varhaiskasvatus
Mitä oppiaineita projektissa on käytetty: biologia, historia, matematiikka, fysiikka, taide, tekniikka, musiikki.

Lyhyesti: Lapset tutustuivat veden, terveellisen ruoan ja puhtaan ympäristön merkitykseen. Projektin aikana he kasvattivat ilmastotietoisuutta ja tekivät kokeellisia tutkimuksia muun muassa veden suodattamisesta.

EcoBiesel

Oppimisyhteisö: Agrupamento de Escolas de Alcanena, Portugal
StarT teema: Kestävä kehitys
Kouluaste: Lukio
Mitä oppiaineita projektissa on käytetty: Biologia, geologia, kemia, fysiikka, taloustiede

Lyhyesti: Seitsemäntoista lukiolaista tutkivat ja kasvattivat leviä, jotta levistä voitaisiin tuottaa biomassaa biodieseliin, samalla torjuakseen asunpaikkansa saasteongelmaa.

IS 1°C A LOT OR NOT?

Oppimisyhteisö: Siaures licejus / Northern lyceum, Lithuania
StarT teema: Kestävä kehitys
Kouluaste: Peruskoulu
Mitä oppiaineita projektissa on käytetty: Matematiikka, tietotekniikka, luonnontiede, käsityöt, liettuan kielioppi, englanti.

Lyhyesti: Ilmastonmuutokseen keskittyvässä projektissa lapset kokeilivat ja huomasivat, että 1⁰C: lla voi olla suuri rooli sekä kotona että luonnossa.

Projektipäiväkirja (ohjautuu toiselle verkkosivulle)

“Vamos salvar o mar!” – “Let´s save the ocean!”

Oppimisyhteisö: Colégio Valsassina, Portugal
StarT teema: Kestävä kehitys
Kouluaste: Peruskoulu
Mitä oppiaineita projektissa on käytetty: Kielet, matematiikka, tiede ja taiteet (musiikki, draama, kuvataiteet)

Lyhyesti: Tämä projekti syntyi kiinnostuksestamme ja motivaatiostamme oppia lisää valtameren uhista ja niiden suojaamisen kiireellisyydestä. “Mitä voimme tehdä valtamerten ja merielämän suojelemiseksi?”.

Projektipäiväkirja (ohjautuu toiselle verkkosivulle)

Clean environment-clean water and healthy food-happy life

Oppimisyhteisö: Kindergardner Dječji vrtići Mostar-Mrvica, Bosnia and Herzegovina
StarT teema: Kestävä kehitys
Kouluaste: Varhaiskasvatus
Mitä oppiaineita projektissa on käytetty: biologia, historia, matematiikka, fysiikka, taide, tekniikka, musiikki.

Lyhyesti: Lapset tutustuivat veden, terveellisen ruoan ja puhtaan ympäristön merkitykseen. Projektin aikana he kasvattivat ilmastotietoisuutta ja tekivät kokeellisia tutkimuksia muun muassa veden suodattamisesta.

https://youtube.com/watch?v=FQnBa_jyhOw%3Ffeature%3Doembed

Linkki projektipäiväkirjaan

EcoBiesel

Oppimisyhteisö: Agrupamento de Escolas de Alcanena, Portugal
StarT teema: Kestävä kehitys
Kouluaste: Lukio
Mitä oppiaineita projektissa on käytetty: Biologia, geologia, kemia, fysiikka, taloustiede

Lyhyesti: Seitsemäntoista lukiolaista tutkivat ja kasvattivat leviä, jotta levistä voitaisiin tuottaa biomassaa biodieseliin, samalla torjuakseen asunpaikkansa saasteongelmaa.

https://youtube.com/watch?v=EXHI–hrU-k%3Ffeature%3Doembed

Linkkin projektipäiväkirjaan

IS 1°C A LOT OR NOT?

Oppimisyhteisö: Siaures licejus / Northern lyceum, Lithuania
StarT teema: Kestävä kehitys
Kouluaste: Peruskoulu
Mitä oppiaineita projektissa on käytetty: Matematiikka, tietotekniikka, luonnontiede, käsityöt, liettuan kielioppi, englanti.

Lyhyesti: Ilmastonmuutokseen keskittyvässä projektissa lapset kokeilivat ja huomasivat, että 1⁰C: lla voi olla suuri rooli sekä kotona että luonnossa.

https://youtube.com/watch?v=Up7ZooZrFNs%3Ffeature%3Doembed

Linkki projektipäiväkirjaan

“Vamos salvar o mar!” – “Let´s save the ocean!”

Oppimisyhteisö: Colégio Valsassina, Portugal
StarT teema: Kestävä kehitys
Kouluaste: Peruskoulu
Mitä oppiaineita projektissa on käytetty: Kielet, matematiikka, tiede ja taiteet (musiikki, draama, kuvataiteet)

Lyhyesti: Tämä projekti syntyi kiinnostuksestamme ja motivaatiostamme oppia lisää valtameren uhista ja niiden suojaamisen kiireellisyydestä. “Mitä voimme tehdä valtamerten ja merielämän suojelemiseksi?”.

https://youtube.com/watch?v=B0hlsI7eILc%3Ffeature%3Doembed

Linkki projektipäiväkirjaan

Low Energy House

Oppimisyhteisö: Primarschule Atelier Zwillikon, Switzerland
StarT teema: Kestävä kehitys
Kouluaste: Peruskoulu

Lyhyesti: Havainnoilla ja kokeiluilla rakennetaan vähän energiaa kuluttava pahvitalo ja testataan sitä todellisissa olosuhteissa tietokonesimulaatioita ja lämpökameraa hyödyntäen.

Projektipäiväkirja (ohjautuu toiselle verkkosivulle)

Flash Flood Predictor – tulvahälytin

Flash Flood Predictor -projekti (Omar Shishani, Omar Abu Salem ja opettaja Omar Shaheen. Zarqa University Schools and KG, Jordania) käsittelee tietoteknisiä sovelluksia, jotka ehkäisevät tulvien tuhoja varoittamalla ennakkoon tietojärjestelmän avulla vaarassa olevia. Projekti palkittiin kansainvälisesti parhaana projektina gaalassa 2019.

https://youtu.be/0-qb_whxSQI

WATER FOR LIFE – VESI ELÄMÄLLE

Water for Life -projekti Indonesiasta käsittelee humanitääristen alueiden vedensaannin turvaamista yksinkertaisen suodattimen avulla. Sovellettavissa ongelmiin saastuneen veden puhdistamiseksi, jakelun uudelleenkäynnistämiseen ja sen ylläpitämiseen sekä vesistöjen ennaltasuojelemisen korostamiseen. Vuoden 2019 parhaita projekteja.

WaterX – vedenjakelun tehostaja

Green Group, Morocco

WaterX ryhhmältä Green Group on marokkolainen projekti vuodelta 2019. Se käsittelee tieteellisesti merkittävää tehostustoimenpidettä vedenjakelussa. Kekseliäs tiimi yhdistää ohjelmointia, ympäristötieteitä insinööriprojektiin, jolla on merkittävä yhteiskunnallinen painoarvo veden säästämistavoitteiden täyttämiseksi. Vuoden 2019 parhaita projekteja.

LEMNA GRINDER – VEDENPUHDISTUSKELLUKE

Lemna grinder oli yleisön suosikkiprojekti vuonna 2018. Turkkilaiselta ryhmältä nimeltä Waste Busters valimistunut projekti on sovellus veden puhdistamiseksi vesistöistä erilaisiin tarkoituksiin, kuten juomaveden valmistukseen, ympäristön siivoamiseen tai ympäristön ennaltaehkäisevään suojeluun.

#biopolku – #biotrail

Äänekosken lukiolaiset tutustuvat biomolekyylien tuotantoon ja hyödyntämiseen teollisuudessa. Tarkoituksena on vierailla valmistajilla, oppia teollisuusprosesseista ja tuotteiden moninaisista sovelluksista. Lopuksi tällä tiedolla suunnitellaan vertaisopetusta luontopolun muodossa, jossa tiedotetaan biotalouteen ja ratkaistaan pulmatehtäviä. Yksi vuoden 2018 parhaista projekteista.

Ilmastonmuutosprojekti – Climate Change project

Ounasvaaran yläasteen opiskelijat tutustuvat tieteen tekijöiden ideoihin kestävän kehityksen ajamisesta. Oppilaat suorittavat tutkimuksellisia työtapoja, esittävät tuloksiaan ja päätelmiään yhteisessä tiede-seminaarissa. Vuoden 2018 parhaita projekteja.

KEINUMÄEN KOULUN METSÄPROJEKTI – FOREST PROJECT

Helsingin keinumäen ala- ja yläkoulun oppilaat työskentelevät yhdessä viikottain tutustuen lähiympäristön merkitykseen sosiaalisesta, ympäristöllisestä, kestävän kehityksen ja viihdyttävyyden näkökulman kannalta. Parhaita vuoden 2019 projekteja.

Theatre for science – Teatterille tiedettä!

Opettajat Fouad El Haski, Hachim Mortaqi ja Rachid Wahabi. GD-GSR (gestion déléguée du groupe scolaire la Résidence), Marokko

Draamaa ja tieteellistä keskustelua koskettava projektityö, jonka pääpainona on tarkastella ilmaston muutosta luentojen, työryhmien, väitöstilaisuuksien avulla. Lopulta väittelytilaisuudesta luodaan pohja näytelmäksi, joka yhdistää draaman ja tieteellisen keskustelun elementtejä. Vuoden 2019 kansainvälinen suosikkikäytänne.

S.O.S PROJECT SCHOOLS

Turkkilaisten koulujen välinen yhteistyöprojekti, jolla on kahdentoista vuoden toimintahistoria tutkivan opiskelun ja projektitöiden koordinoimisesta; projektit käsittelevät ongelmia ympäristötieteiden, ekologian ja monimuotoisuuden suhteen etenkin suoympäristöissä ja muissa vesistöissä. Vuoden 2018 parhaita käytänteitä.

Yhteistyötä voidaan käydä myös toisten vaikuttajien kanssa, kuten yritysten, järjestöjen, yliopistojen ja muitten oppilaitosten kanssa.


PLANTING BY USING ARTIFICIAL LIGHTING WITH DIFFERENT WAVELENGTHS

Jordanialainen projekti taklaa maanviljelijöiden ongelmia talvella, kun yön lämpötilat laskevat vahingoittaen lehtiä, varsia ja kukkia. Viljelyn ongelmaan etsitään ratkaisua tutustumalla LED-valolla kasvatukseen sisätiloisa ja suunnitellaan sen soveltuvuutta ratkaisuksi maanviljelijöille. Vuoden 2019 parhaita projekteja.

Tuulihattututkimuksia ja kestävää kehitystä

Oppimisyhteisö: Taipalsaaren kirkonkylän esioppilaat
Kouluaste: Varhaiskasvatus
Lyhyesti: Tuulihattututkimukset ja kestävää kehitystä on monialainen ja yhteisöllinen projekti, jossa lasten ajatukset ohjaavat tutkimusten suuntaa. Tutkimuksissa selvitettiin muun muassa, mitä ilma on ja mitkä asiat maatuvat. Tuulen käyttömahdollisuuksia testailtiin itse rakennetuilla ilmapalloautoilla.

Projektipäiväkirja (PDF)

Roskat roskikseen, ei luontoon!

Oppimisyhteisö: Vuoksenniskan koulukeskus
Kouluaste: Yläkoulu
Lyhyesti: Oppilaat kiinnostuvat koulunsa alueen roskaamisilmiöstä sekä ruokalan ruokahävikistä. He päättävät tutkia aihetta ja kompostoitumista ja projekti vie mennessään.

Projektipäiväkirja (vie toiselle verkkosivulle)

Biohiili ja bokashi: mikrobit päiväkoti Piilometsän puutarhassa

Oppimisyhteisö: Päiväkoti Piilometsä
Kouluaste: Varhaiskasvatus
Lyhyesti: Lapset tutustuvat puutarhanhoidon moniin tehtäviin, biohiileen ja bokashin valmistukseen. Lapset oppivat luonnonmukaisen viljelyn perusteita.

Projektipäiväkirja (PDF)

Sustainable recycling of contaminated sediment in Yantian River

Oppimisyhteisön nimi: Yangang Primary school, Kiina
Luokka-aste: Peruskoulu
Projektissa hyödynnetyt oppiaineet: kemia, fysiikka, tietotekniikka, matematiikka, kiina, kuvataide, maantieto ja muut luonnontieteet

Projektipäiväkirja (PDF)

Lyhyesti: Oppilaat havaitsivat suuret määrät vedenlaatua huonontavaa pilaantunutta sedimenttiä Yantian-joesta. He alkoivat tutkia erilaisia keinoja sedimentin käsittelemiseksi ja keksivät, että sedimentti voisi olla hyvä lannoite kasveille ja materiaali, josta voisi tehdä kukkaruukkuja.

Urban farming as an alternative adaptation for climate change and source of income for urban community in the pandemic era

Oppimisyhteisön nimi: Matoa D5, Indonesia
Luokka-aste: Peruskoulu
Projektissa hyödynnetyt oppiaineet: Luonnontieteet, tekniikka ja yrittäjyys

Projektipäiväkirja (PDF)

Lyhyesti: Tiimi pohti, voisiko kaupunkivesiviljely ehkäistä ilmastonmuutosta ja voisiko heidän käyttämänsä viljelymenetelmä auttaa taloudellisesti kaupungin asukasyhteisöä pandemian aikana.

EARTH IS OUR HOME WE AREN’T ALONE

Oppimisyhteisön nimi: BAHÇEŞEHİR ANAOKULU, Turkki
Käytänne on: projekti

Käytänteen materiaalit (englanniksi)

Golden time

Oppimisyhteisön nimi: Liangfeng Primary School Zhangjiagang, Kiina
Käytänne on: opetuskäytänne

Käytänteen materiaalit englanniksi (PDF)

Portfoliot englanniksi (PDF)


Inspiraatioksi

Taustatietoa ja muuta materiaalia

Opetushallituksen Luovasti luonnonvaroista -sivusto on suunniteltu opettajan tausta-­aineistoksi tukemaan luonnonvara­-asioiden käsittelyä.

Mitä on vastuullinen ruokailu? Tutustu WWF:n Maailma lautasella -ruokaoppaan materiaaleihin ja työohjeisiin:

Unicefin tuottama Vesiopas – toiminnallisia tehtäviä (PDF) opetukseen.

Tutustu Kemianluokka Gadolinin toiminnallisiin työohjeisiin (ohjautuu toiselle verkkosivulle).