Matematiikkaa ympärillämme

Kuva: Divisible Dreams, Saara Lehto

Matematiikka ympärillämme

On vaikea kuvitella kokonaista päivää, jolloin matematiikan taitoja ei pystyisi hyödyntämään. Matematiikka toimii apuna esimerkiksi oman talouden ja aikataulujen suunnittelussa, alennusmyynneissä, ruoanlaitossa, remontoinnissa ja erilaisten arjen ongelmien ratkaisussa. Tästä osasta löydät käytännönläheisiä ja oppilaita motivoivia materiaaleja ja opetusideoita, jotka liittyvät StarTin teemaan Matematiikkaa ympärillämme. Materiaalit ja opetusideat on jaoteltu ikäryhmittäin.

Projektiesimerkkejä ja hyviä opetuskäytänteitä

StarT-projektioppimisohjelman parissa on toteutettu monialaisia projekteja ja opetuskäytänteitä vuodesta 2016 alkaen. Matematiikka ympärillämme -teemaisista projekteista ja opetuskäytänteistä saat inspiraatiota aina varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle saakka.


Nelman tiedekerho

Alakoululaisten tiedeshow, jossa esitetään moninaisia näyttäviä tieteellisiä kokeita yleisölle. Samalla vertaisille selitetään, mitä kiinnostavaa töissä tapahtuu, miten ne ovat selitettävissä ja vastataan yleisökysymyksiin.

Oma peli

Oppimisyhteisö: Jyväskylän normaalikoulun alakoulu.

Projektissa suunniteltiin yhteisesti omia oppimispelejä, joita esiteltiin yliopistolla valtakunnallisessa symposiumissa ja koululla StarT-gaalassa. Luma StarT Award – nominee 2018.

The pattern of correlation of a snowball’s flight length depends on its mass

Oppimisyhteisö: Educational Complex ” Vseznaiko”, Kyiv, Ukraine.

Ohjelmoinnin ajattelu

Tietäväisen koulun Ohjelmoinnillinen ajattelu -projekti integroi matematiikkaa, fysiikkaa ja ohjelmointia innostaen oppilaita. Tämä tiimi palkittiin myös kansainvälisessä StarT-gaalassa.

“Projekti valikoitui StarT-materiaaleista (ohjelmoinnillinen ajattelu). Se kävi loistavasti yhteen luokan fysiikan ja matematiikan aiheen kanssa. Luokka oli juuri opiskellut nopeuden mittaamista fysiikassa ja lausekkeiden tekoa matematiikassa. Lisäksi algoritmi ja koodaus tulevat vahvasti yläkouluun ensi vuonna, joten opettajana halusin tutustua “algoritmien maailmaan” etukäteen.  Tiimi aloitti työskentelyn sujuvasti. He halusivat tehdä töitä hyvin itsenäisesti, vaikka laskuissa he tarvitsivat apua. Tärkeänä osana algoritmin luomista oli myös oman laskukaavakkeen luonti, jossa he onnistuivat loistvasti.  Tiimin puolesta täytyy sanoa, että he toimivat erittäin innokkaasti. en ole koskaan nähnyt heitä yhtä aktiivisina matematiikan tunneilla. 🙂 “

Unelmamatka

Putaanvirran koulun Luokkaretkikohde-projekti (päiväkirja) integroi myös useampaa eri oppiainetta tehden matematiikasta helposti lähestyttävää ja arjen tilanteisiin linkittyvää.

“Suunniteltiin internetiä apuna käyttäen oma kahden hengen unelmamatka, jonka kustannukset ovat enintään 8000 euroa. Tehtiin myös kohdemaan kielellä matkasanastoa ja kerrottiin kohdemaan ilmastosta ja säästä matkan ajankohtana sekä myös paikkakoordinaatit.  Esiteltiin jokin kohdemaan nähtävyys tarkemmin. Kirjoitettiin postikortti matkasta ja päiväkirjaan ainakin yhdestä päivästä (vähintään 100 sanaa).  Tämä projekti toteutettiin joulukuussa yhteistyönä matematiikan, äidinkielen, ruotsin ja englannin tunteja hyväksikäyttäen kahdeksasluokkalaisille.”

Projektipäiväkirja (ohjautuu toiselle verkkosivulle).

Arjen matematiikkaa

Möttösen koulun Diagrammiprojektissa on koottu ja rakennettu tilastoja arkipäivän aiheista diagrammeihin.

“Diagrammit koko koulun väen projektina. Idea 3. luokasta – 4. luokassa tangramien tekemistä.”

Fibonaccin lukujono ja kultainen leikkaus

“Oppilaat innostuivat tutkmaan matematiikkaa luonnossa ja taiteessa.”

Lahden yhteiskoulussa toteutettiin projekti Fibonaccin lukujonosta ja kultaisesta leikkauksesta (projektivideo avautuu toisella verkkosivulla). Projektissa löydettiin paljon yhteyksiä matematiikan ja luonnon välillä.


Inspiraatioksi:

Matikka100 -ideoita ja kokemuksia mielekkäistä tavoista innostaa lapsia ja nuoria matematiikan opiskeluun

Mahtavaa matematiikkaa on TEK:n tempaus, jolla matematiikkaa halutaan nostaa esiin monipuolisesti. Hankkeen materiaaleihin on koottu hauskoja ja leikkisiä matematiikan tehtäviä.

StarT -teemakummien artikkeleissa kerrotaan mitä alan asiantuntija tarvitsee työssään ja toimii esimerkkinä mielenkiintoisesta uravaihtoehdosta: Teollisuusmatematiikan professori Samuli Siltanen, Helsingin yliopisto

Matematiikkateeman luokka-astekohtaisia materiaaleja

Lapset
Alakoulu
Yläkoulu
Toinen aste