Minun LUMAni

Minun LUMAni

Minun LUMAni on monialainen teema, joka linkittyy luonnontieteisiin, matematiikkaan ja teknologiaan. Tämän aiheen alla projekteja on toteutettu oppilaiden kiinnostuksen kohteista lähtöisin sekä arkielämään linkittyvistä aiheista, joihin on usein perehdytty yhteistyössä koulun ulkopuolisen tahon kanssa.  Tehdyissä projekteissa on esimerkiksi haluttu auttaa lähikirjastoa suojaamaan kirjat paremmin homeelta tai tutustuttu monitieteisesti lumeen tai ruokakuljetusten ilmastovaikutuksiin. Projektin aiheen voi siis valita hyvin vapaasti. Esimerkiksi aiempien kausien Tähdet ja avaruus on tällainen monialainen ja oppilaita usein kiinnostava teema.

Projektiesimerkkejä ja hyviä opetuskäytänteitä

StarT-projektioppimisohjelman parissa on toteutettu monialaisia projekteja ja opetuskäytänteitä vuodesta 2016 alkaen. Minun LUMAni -teemaisista projekteista ja opetuskäytänteistä saat inspiraatiota aina varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle saakka.

A Yangtze Story

The Yangtze River Cultural Research Community, China
StarT teema: Minun LUMAni (vapaavalintainen teema, joka liittyy LUMA-aineisiin)
Tämä opetuskäytänne on opetustapa- tai malli

Lyhyesti: Tieteidenvälisellä opiskelulla pyritään täyttämään aukko koulun ja muun tiedon välillä, sekä antamaa ala-asteikäisille tosielämän kokemuksia ja keinoja hyödyntää koulussa opittua oikeassa elämässä. Integroimalla opetussuunnitelman suunnittelu yhteiskunnalliseen kehitykseen ja viljelemällä ajattelua laatikon ulkopuolella, saadaan kansalaiset siirrettyä uudelle aikakaudelle.

Tutustu käytänteen materiaaleihin (ohjautuu StarTin verkkosivuille).

“Beyond the water!”

Scientific association “Aghi Magnetici”, Italy
StarT teema: Minun LUMAni (vapaavalintainen teema, joka liittyy LUMA-aineisiin)
Tämä opetuskäytänne on opetustapa- tai malli

Lyhyesti: Tieteellinen lähestymistapa elämään on tärkeä ja siksi käytänne on nimeltään “Beyond the water”. Päätavoitteena on herättää oppilaiden kiinnostus tieteelliseen tutkimukseen. Opettajien johtamien tieteellisten kokeiden avulla opiskelijat pääsevät analysoimaan kemiallisiareaktioita ja löytävät mielenkiintoisia asioita tieteen parista.

Tutustu käytänteen materiaaleihin (ohjautuu StarTin verkkosivuille).

”ECO-FRIENDLY HOUSE WORKSHOP“

Radviliškis Gražina Basic School, Lithuania
StarT teema: Minun LUMAni (vapaavalintainen teema, joka liittyy LUMA-aineisiin)
Tämä opetuskäytänne on tapahtuma

Lyhyesti: Tiedetapahtumassa 5-6 hengen joukkueet pääsivät valmistamaan ympäristöystävällisen talon. Oppilaat oppivat, että talojen fysikaaliset ominaisuudet voivat vaikuttaa siihen, kuinka hyvin ne sopivat ympäristöön.

Tutustu käytänteen materiaaleihin (ohjautuu StarTin verkkosivuille).

Where will we use it

NUN Schools / Istanbul, Turkey
Tekijä: Ferdi ÜNAL
StarT teema: Minun LUMAni (vapaavalintainen teema, joka liittyy LUMA-aineisiin)
Tämä opetuskäytänne on tiedekerho

Lyhyesti: Opiskelijat tivaavat meiltä aina yhtä kysymystä opetettavasta aiheesta riippumatta: “Missä me sitä käytämme?”. Käytänteen tavoitteena on luoda opetussuunnitelma, joka olisi yhteensopiva koulussa käytetyn opetussuunnitelman kanssa, mutta joka rikastuttaisi opetussuunnitelmaa tarinankerronnan ja dramatisointitekniikoiden avulla, sekä vastaamaan perusteellisesti kysymykseen “Missä me sitä käytämme?”.

Tutustu käytänteen materiaaleihin (ohjautuu StarTin verkkosivuille).

Yhteistyöprojekti Matkalla Marsiin 2020

Pikkolan koulu, Finland
Tekijät: Saija Artama, Juuso Linnusmäki, Liisa Istolahti
StarT teema: Minun LUMAni (vapaavalintainen teema, joka liittyy LUMA-aineisiin)
Tämä opetuskäytänne on kurssi

Lyhyesti: Oppilaat muodostavat avaruusmatkatoimiston. He kehittävät markkinointidokumentaation yritykselle ja myös suunnittelevat raketin ja koeohjelman astronautien rekrytointiin. Tavoitteena on parantaa fysiikan aineen opetussuunnitelmassa asetettuja taitoja, sekä oppia suunnittelemaan ja toteuttamaan pieniä tiedeprojekteja tekniikkapohjaisilla mittauslaitteilla.

Tutustu käytänteen materiaaleihin (ohjautuu StarTin verkkosivuille).

Ihmeellinen ihminen – opitaan yhdessä yhteistyö

Esiopetus Taipalsaari Kirkonkylän koulu ja LAB ammattikorkeakoulu, Finland
Tekijät: Kirsi Rehunen, Sanna Kolhonen, Tiia Kyllönen, Sonja Korhonen
StarT teema: Minun LUMAni (vapaavalintainen teema, joka liittyy LUMA-aineisiin)
Tämä opetuskäytänne on opetustapa- tai malli

Lyhyesti: Oppiminen yhdessä -hanke syntyi tarpeesta antaa hoitotyön opiskelijoille enemmän taitoja työskennellä lasten kanssa. Projektin tavoitteena oli luoda todellisia vuorovaikutustilanteita ja lisätä siten ymmärrystä esimerkiksi hoitotyön opiskelijan ajattelutavasta, toiminnasta tai hoitamisesta pelkoihin, jotka liittyvät hoitotyön tilanteisiin.

Tutustu käytänteen materiaaleihin (ohjautuu StarTin verkkosivuille).

An Action Plan to Save the Moldy Books in Yunhai School Library

Oppimisyhteisö: Yantian Yunhai School, China
StarT teema: Minun LUMAni (vapaavalintainen teema, joka liittyy LUMA-aineisiin)
Kouluaste: Peruskoulu
Mitä oppiaineita projektissa on käytetty: kokonaisvaltainen käytäntö, biologia, kemia, fysiikka, tietotekniikka ja tekniikka, matematiikka, kiina, taide, maantiede ja luonnontiede.

Lyhyesti: Projektin aikana opiskelijat tekivät useita kokeita selvittääkseen miksi hometta kasvoi kirjoissa. He myös selvittivät miten kirjojen homehtumista voitaisiin estää.

Comparison of water quality of the Chimehuín river with that of nearby puddles with mosquitoes

Oppimisyhteisö: Club de Ciencias Huechulafquen, Argentina
StarT teema: Minun LUMAni (vapaavalintainen teema, joka liittyy LUMA-aineisiin)
Kouluaste: Lukio
Mitä oppiaineita projektissa on käytetty: Biologia, kemia, matematiikka, espanjan ja englannin kieli, video- ja valokuvaus, ilmaisutaito.

Lyhyesti: Projektin tavoitteena oli karakterisoida kasvupaikka, jonka naarashyttyset mieluummin valitsisivat muniakseen. Tutkimuksia tehtiin pyydyksillä ja vertailemalla vesinäytteitä joista, sekä lätäköistä.

Food Miles and Climate Change

Oppimisyhteisö: COLE International Schools, Austria
StarT teema: Minun LUMAni (vapaavalintainen teema, joka liittyy LUMA-aineisiin)
Kouluaste: Peruskoulu
Mitä oppiaineita projektissa on käytetty: Luonnontiede, matematiikka, taide ja muotoilu, maantiede, biologia, englanti ja saksa.

Lyhyesti: Projektissa tutkittiin ruokakuljetusten vaikutusta ilmastomuutokseen. Projektiin kuului erilaisia työpajoja, joissa tutkittii ruoan pilaantumista, mitattiin hiilidioksiditasoja, sekä tutustuttiin miten hiilijalanjälkeä voisi pienentää.

LUMI – SNOW

Oppimisyhteisö: Päiväkoti Piilometsä, Finland
StarT teema: Minun LUMAni (vapaavalintainen teema, joka liittyy LUMA-aineisiin)
Kouluaste: Varhaiskasvatus
Mitä oppiaineita projektissa on käytetty: Äidinkieli, matematiikka, ympäristöoppi, musiikki (lumiukkolaulut), liikunta, kemia, fysiikka

Lyhyesti: Ensimmäisessä LUMA Science Clubissa syntynyt idea lumiukko tutkimuksesta laajeni monialaiseen lumeen liittyvään tutkimukseen.

Keyzy

Oppimisyhteisö: Shaping Your Future (IMR & I-Form), Ireland
StarT teema: Minun LUMAni (vapaavalintainen teema, joka liittyy LUMA-aineisiin)
Kouluaste: Lukio

Lyhyesti: Keyzy on tuote, joka on suunniteltu auttamaan ihmisiä avaamaan ovet helposti. Keyzy on suunnattu ihmisille, joilla on vapinaa, aivovaurio tai Parkinsonin tauti.


Machine Learning to Detect Forest Fires

Oppimisyhteisö: Fista, Finland
StarT teema: Minun LUMAni (vapaavalintainen teema, joka liittyy LUMA-aineisiin)
Kouluaste: Lukio
, peruskoulu

Lyhyesti: Miten metsäpalot voidaan havaita käsittelemällä satelliittikuvaa hermoverkkojen avulla? Ryhmä seitsemäsluokkalaisia tutkivat asiaa koneoppimisen avulla.

Nuorten tiedepotkäst

Oppimisyhteisö: Sammonlahden koulu
Kouluaste: Yläkoulu
Lyhyesti: Nuorten tiedepotkästissä nuoret harjoittelivat sujuvaa podcastien tuottamista ja toteuttivat tiedeteemaisia podcast-jaksoja. Jaksojen aiheina olivat esimerkiksi tieteen tärkeimmät keksinnöt, energiatekniikka ja avaruusmatkailu.

Podcast-jaksot, projektipäiväkirja (Google Drive -kansio)

Matka maailman ympäri

Oppimisyhteisö: Kimpisen koulu
Kouluaste: Alakoulu
Lyhyesti: Oppilaat tutustuvat eri maanosiin hauskasti matkaillen ja eri oppiaineita yhdistellen. Heillä on paljon vapauksia päättää, kuinka he tahtovat opiskella opittavat asiat.

Projektipäiväkirja oppilaiden verkkosivulla

Kasvupallero

Oppimisyhteisö: Veikkolan yhtenäiskoulu
Kouluaste: Ala- ja yläkoulu
Lyhyesti: Idea lähti ajatuksesta tutkia, miten hyötykasveja voisi kasvattaa mahdollisimman tehokkaasti ja ekologisesti oppilaiden hyötykäyttöön kotitaloustunneille. Tästä ajatus laajeni tyylikkään testausalustan rakentamiseen, joka toimisi erilaisten kasvatusjärjestelmien sijoituspaikkana.

Projektipäiväkirja (ohjautuu toiselle verkkosivulle)

Tee itse luonnonvärejä

Oppimisyhteisö: Saimaanharjun päiväkoti Satulaiva
Kouluaste: Muu
Lyhyesti: Luonnonvärien tekeminen itse avaa oppilaille värien tuotannon saloja ja kemiallisia prosesseja, jotka vaikuttavat värin sävyyn, säilymiseen ja moniin muihin tekijöihin.

Käytänteen materiaalit (PDF)

Lukiolaiset tiedekummeina

Oppimisyhteisö: Lauttasaaren yhteiskoulu, Lauttasaaren päiväkoti ja Lauttasaaren ala-aste
Kouluaste: Useita
Lyhyesti: Päiväkodin ja lukion yhteisessä tiedehankkeessa lapset ja nuoret innostuvat ja ihmettelevät luonnontieteellisiä ilmiöitä yhdessä. Hanketta toteutetaan lukion ykkösille suunnatulla kurssilla Johdatus tieteen maailmaan, jonka aikana opiskelijat muun muassa etsivät vastauksia lasten esittämiin tiedekysymyksiin.

Käytänteen materiaalit (PDF)

A Model of Organizing Online Experiential Activities for Secondary School Students

Oppimisyhteisön nimi: Cau Giay Secondary School, Vietnam 
Käytänne on: opetuskäytänne

Opetuskäytänteen materiaalit (englanniksi).

Learning based on crisis and disaster management skills

Oppimisyhteisön nimi: Elementary school “bani aouf”, Tunisia 
Käytänne on: opetuskäytänne

Käytänteen materiaalit englanniksi (PDF)

Science picnic

Oppimisyhteisön nimi: “2 x 2” science club, Italia
Käytänne on: opetuskäytänne

Käytänteen materiaalit englanniksi.

The Story of Tastes That Remain in an Ever-Changing World “Omniscient Foods”

Oppimisyhteisön nimi: MAYA ORTAOKULU, Turkki
Käytänne on: opetuskäytänne

Käytänteen materiaalit (PDF)


Inspiraatioksi

Tähtitieteellisen yhdistyksen, URSAN, sivusto tarjoaa paljon kiinnostavia syventymismahdollisuuksia aiheeseen nostamalla esille ajankohtaisimpia uutisia ja tähtitaivaan kuulumisia.

Taustatietoa ja muuta materiaalia

LUMA-keskus Suomen VirtuaaliLUMAn sivuille on koottu paljon ideoita opetuksen tueksi.

Tässä on listattuna muutamia teemaan liittyviä työohjeita:

Tähtipölyä keräämässä (ohjautuu toiselle verkkosivulle)