Teknologia ympärillämme

Teknologia ympärillämme

Mitä on teknologia? Ja kuinka paljon me oikeasti käytämmekään sitä joka päivä? Aamulla heräämme herätyskellon soittoon, lämmitämme ruokaa hellalla ja otamme ruokaa jääkaapista. Lähtiessä varmistamme, että puhelin on mukana. Melkein kaikki tarvittava tieto on saavutettavissa tietokoneen ja internetin kautta. Matkustamiseen käytämme autoa. Ja tässäkin on lueteltuna vain muutama esimerkki käyttämästämme teknologiasta. Viihde- ja hyötykäytön lisäksi teknologia mahdollistaa esimerkiksi tehokkaamman maanviljelyksen ja ihmisten hyvinvoinnin, sillä esimerkiksi lääkeaineiden ja erilaiset lääketieteelliset tutkimukset nojautuvat vahvasti teknologian hyödyntämiseen.

Tästä osasta löydät materiaaleja ja opetusideoita, jotka liittyvät StarTin teemaan Teknologia ympärillämme. Materiaalit ja opetusideat on jaoteltu ikäryhmittäin. Sivun alareunasta löytyy myös teemaan liityvää taustatietoa ja muuta materiaalia, jota voi hyödyntää projektien ideoinnissa.

Projektiesimerkkejä ja hyviä opetuskäytänteitä

StarT-projektioppimisohjelman parissa on toteutettu monialaisia projekteja ja opetuskäytänteitä vuodesta 2016 alkaen. Teknologia ympärillämme -teemaisista projekteista ja opetuskäytänteistä saat inspiraatiota aina varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle saakka.

Young people learning statistics

Oppimisyhteisö: Keminmaan keskuskoulu
Kouluaste: yläkoulu

Lyhyesti: Oppilaat suorittavat tilastollisen tutkimuksen valitsemastaan aiheesta. Analysoinnissa ja tulosten esittämisessä hyödynnetään digitaalisia ympäristöjä, ja työskentely tapahtuu osana matematiikan sekä äidinkielen opetusta.

Makromolekyylit

Oppimisyhteisö: Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio
Kouluaste: lukio

Lyhyesti: Käytänne on biologian ja kemian yhteinen soveltava kurssi, jolla opiskelijat syventyvät makromolekyylien rakenteiden ymmärtämiseen. Kurssilla painotetaan kokeellista työskentelyä ja tutkimusta ja se toteutetaan osittain korkeakouluyhteistyönä.

Alternative Solar Energy

Oppimisyhteisö: Primarschule Atelier Zwillikon, Switzerland
StarT teema: Teknologia ympärillämme
Kouluaste: Peruskoulu
Mitä oppiaineita projektissa on käytetty: luonnontieteet, matematiikka, kielet (saksa, englanti), käsityö.

Lyhyesti: Koska sähköauton keksiminen olisi liian vaikeaa, lapset päättivät tehdä kokeellisia töitä parabolisilla peileillä ja fresnel linsseillä ja luoda aurinkoenergialla toimivia latausasemia sähköautoille.

Projektipäiväkirja (ohjautuu toiselle verkkosivulle).

PIP.01

Oppimisyhteisö: Alyadodah Secondary School For Boys, Jordan
StarT teema: Teknologia ympärillämme
Kouluaste: Lukio
Mitä oppiaineita projektissa on käytetty: Fysiikka, elektroniikka, tietotekniikka ja englanti

Projekti valittiin kansainvälisen sarjan yleisön suosikiksi

Lyhyesti: Projektin aikana valmistui ympäristöystävällinen robotti PIP.01, joka toimii äänikomennoilla ja pystyy käymään keskustelua. PIP.01 on pienoiskoostumus siitä, mitä voimme saavuttaa robotiikan alalla.

Projektipäiväkirja (ohjautuu toiselle verkkosivulle).

Safety improvement of amusement device in Yi Haicheng-”protective shield” of the swing”

Oppimisyhteisö: Project-based learning group of “Xing Si” school, China
StarT teema: Teknologia ympärillämme
Kouluaste: Peruskoulu

Lyhyesti: Keinu on jokaisen lapsen suosikki ympäri maailmaa. Se voi olla vaarallinen, koska jotkut lapset seisovat keinuessaan. Analysointi- ja kokeiluprosessien jälkeen syntyy turvallinen keinu.

SnakeBot

Oppimisyhteisö: Tampereen lyseon lukio, Finland
StarT teema: Teknologia ympärillämme
Kouluaste: Lukio

Lyhyesti: Snakebot on bioninen robotti, jolla on käärmeen, toukan ja skorpionin ominaisuuksia.

MIND CONTROLLED CAR, FISTA, FINLAND

EEG käyrien tulkinta mikropiirien ja elektrodien avulla oli mahdollista ohjelmoida käskyiksi yksinkertaiselle autolle. Projekti vaati paljon osaamista, joten työn tulos on vaikuttava sekä konstekstin kuin hupputekniikan puolesta. Alakoululaisten projekti.

MIND CONTROLLED CAR, FISTA, FINLAND

EEG käyrien tulkinta mikropiirien ja elektrodien avulla oli mahdollista ohjelmoida käskyiksi yksinkertaiselle autolle. Projekti vaati paljon osaamista, joten työn tulos on vaikuttava sekä konstekstin kuin hupputekniikan puolesta. Alakoululaisten projekti.

REINVENTING THE DRONE

Oppimisyhteisö: Tampereen lyseon lukio

Mittava lukiolaisten projekti, joka yhdistää motivoituneiden oppilaiden taitoja ohjelmoinnissa, ongelmanratkaisussa, tuotesuunnittelussa yhteistyötä painoittavassa ryhmätyössä. Työn tulos on vaikuttava, joten samantapaisen projektin järjestäminen opetustilanteeksi voi olla erittäin tehokas tapa edistää taitoja soveltaa tietoa ja taitoa kiinnostavaan tekniikan projektiin.

EV3 Robotic hand

Oppimisyhteisö: Ylämyllyn koulu, Liperi

e-Cycle

Oppimisyhteisö: Salpausselän peruskoulu, Lahti

Lyhyesti:

Rakennamme kahdesta vanhasta kuntopyörästä kännykänlatausasemia. Molemmissa käytetään vähän erilaisia komponentteja ja ne myös tuunataan erilaisiksi.

Rakenna uuni

Oppimisyhteisö: Tietäväisen koulu, Tohmajärvi.

Projekti toteutettiin koulun ilmiöviikolla. Tehtävänä oli suunnitella ja valmistaa vuolukivestä mahdollisimman tehokas ja ympäristöystävällinen uuni. Projektiin kuului useita osa-alueita:Lämpöoppiin tutustuminen, yritysvierailu, uunimallien suunnittelu ja rakentelu, uunimallien testaaminen uusinta tekniikkaa käyttäen, uunien markkinointistrategian hiominen ja uunien esitteleminen koko koululle.

Baret_care

Projektissa kehitettiin kaivostyöntekijöille kypärä, joka mittaa ympäristön lämpötilaa, kosteutta ja kaasupitoisuuksia, varoittaa työntekijää vaarallisista mittausarvoista, ilmoittaa sijainnin ja mittaustulokset seurantajärjestelmään ja hälyttää tarvittaessa apua. LUMA StarT Award -voittaja 2018.

Projektipäiväkirja (YouTube)

#biopolku

Biotalous-kurssin aikana tutustuttiin biotalouden käsitteeseen mm. yritys- ja oppilaitosvierailujen kautta sekä laboroimalla. Kurssin loppuprojekteina opiskelijat laativat ja esittivät englanninkielisen esitelmän kansainväliselle ryhmälle sekä muille opiskelijoille mysteeriradan, jossa rastilta toiselle siirrytään vihjeiden avulla. LUMA StarT Award -nominee 2018.

UV alarm

Projektin tavoitteena oli kehittää prototyyppi helposti siirrettävästä laitteesta, joka varoittaa vaarallisen voimakkaasta UV-säteilystä. LUMA StarT Award -nominee 2018.

Kettu-ryhmän projekti

Timonkadun päiväkodin Kettu-esiopetusryhmän videoprojektissa on perehdytty elokuvan tekemiseen ja käytetty luovuutta käsikirjoituksessa ja tehosteissa.

Projektimme on toteutettu DOP-pedagogiikan keinoin. Idea siis tuli lapsilta. Lapset halusivat tehdä itse elokuvan. Projektiin käytettiin aikaa paljon. Ensimmäiset kuvaukset tehtiin marraskuun lopussa, joulukuu huilattiin ja pääasiassa tammikuussa toteutettiin projekti. Lapset ovat olleet kaikessa mukana niin paljon kuin mahdollista – heidän toiveet ja ideat edellä on menty koko ajan.

Windpower

Oppimisyhteisö: Keminmaan keskuskoulu
Kouluaste: Yläkoulu
Lyhyesti: Oppilaat tutustuvat tuulivoiman mahdollisuuksiin ja rakentavat oman tuulivoimalamallin. Mallilla tehdään energiantuotantokokeita.

Projektipäiväkirja (PDF)

Disaster Search and Rescue UAV Project -The Servator

Oppimisyhteisön nimi: Vinschool Education System, Vietnam
Kouluaste: Yläkoulu ja lukio
Projektissa hyödynnetyt oppiaineet: Tietotekniikka, tekniikka ja matematiikka

Projektipäiväkirja (PDF)

Lyhyesti: Projektin lopputuote on drone, joka on varustettu kameralla ja yhdellä kortilla olevalla tietokoneella. Drone on suunniteltu lentämään kriisialueiden yläpuolella ja havaitsemaan apua tarvitsevat uhrit koneoppimisen kautta.

Estudi de la contaminació atmosfèrica a Martorell

Oppimisyhteisön nimi: INS Pompeu Fabra, Espanja
Kouluaste: Lukio
Projektissa hyödynnetyt oppiaineet: Tekniikka ja fysiikka

Projektipäiväkirja (PDF)

Lyhyesti: Projektissa analysoidaan erilaisista ilmansaasteista vuosina 1991-2021 koottua aineistoa, joka yhdistettiin muun meteorologisen tutkimustiedon (tuulen suunta) kanssa. Yhdistytyllä tiedolla pyrittiin päättelemään, mistä saasteet ovat peräisin.

Silk Threads

Oppimisyhteisön nimi: Ismailli Secondary School, Azerbaidžan 
Kouluaste: Yläkoulu ja lukio
Projektissa hyödynnetyt oppiaineet: Kemia ja kuvataide

Projektipäiväkirja (PDF)

Lyhyesti: Silkkiperhosentoukan kotelon lämpötilan pitäminen oikealla tasolla on välttämätöntä hyvälaatuisen silkin tuottamiseksi. Siitä syystä koteloiden lämpötilaa täytyy seurata säännöllisesti. Lisäksi kasvatusalustalle täytyy levittää tasaisesti rehua ja sen kulumista täytyy seurata, minkä vuoksi osa toukista tallautuu ihmisen jalkojen alle ja toiminnan tuottavuus kärsii. Tässä projektissa tiimiläiset pyrkivät vähentämään toukkien tallautumista silkintuotannossa käyttämällä apuna teknologiaa.

Music hearing with hearing-impaired friends

Oppimisyhteisön nimi: Korean teachers for STEAM education, Etelä-Korea
Käytänne on: Työohje

Käytänteen materiaalit englanniksi (PDF)

Viivanseuraaja 2

Oppimisyhteisön nimi: Mertalan koulu
Kouluaste: Yläkoulu
Projektissa hyödynnetyt oppiaineet: matematiikka ja englanti

Lyhyesti: Yleensä robotti seuraa valkoisen ja mustan rajaa ja liikkuu nykien viivan rajaa edestakaisin. Matematiikkalausekkella ohjelmoitiin moottoreita käymään niin, että mustan ja valkoisen rajan arvo mitattiin ja arvon muuttuessa moottorit kävivät arvon lisääntyessä tai vähentyessä kohti mitattua arvoa.


Teknologiateeman luokka-astekohtaisia materiaaleja:

Lapset
Alakoulu

Yläkoulu
Toinen aste