Tilastot ja tieto

Nykypäivänä medialukutaito on keskeinen. Erityisesti sosiaalisessa mediassa ja internetissä lapset ja nuoret kohtaavat mitä erilaisempia uutisia ja tietoja. Myös LUMA-aineisiin liittyen kyky tarkistaa faktat ja arvioida lähteen luotettavuus on tärkeää.

”Mutuilu” ei ole mistään kotoisin, kun faktojakin on saatavilla. Useimmat väitteet pystyy tarkistamaan, kun vain jaksaa etsiä tietoa. Tässä teemassa keskiössä on tilastotieto ja materiaaleja siihen kuinka hyödyntää tilastoja sekä tilastollisia menetelmiä projektien tekemisessä tullaan täydentämään tälle sivulle 2022 aikana. Yhteistyökumppanimme on Tilastokeskus.

Tilastokeskuksen materiaaleja aiheeseen:

  • Opi tilastoista -sivusto kokoaa tilastoaiheista materiaalia itsenäiseen opiskeluun tilasto-oppaina, videoina ja podcasteina kaikille tilastoista kiinnostuneille.

Projektiesimerkkejä ja hyviä opetuskäytänteitä

Estudi de la contaminació atmosfèrica a Martorell

Oppimisyhteisön nimi: INS Pompeu Fabra, Espanja
Kouluaste: Lukio
Projektissa hyödynnetyt oppiaineet: Tekniikka ja fysiikka

Projektipäiväkirja (PDF)

Lyhyesti: Projektissa analysoidaan erilaisista ilmansaasteista vuosina 1991-2021 koottua aineistoa, joka yhdistettiin muun meteorologisen tutkimustiedon (tuulen suunta) kanssa. Yhdistytyllä tiedolla pyrittiin päättelemään, mistä saasteet ovat peräisin.

Roskat roskikseen, ei luontoon!

Oppimisyhteisö: Vuoksenniskan koulukeskus
Kouluaste: Yläkoulu
Lyhyesti: Oppilaat kiinnostuvat koulunsa alueen roskaamisilmiöstä sekä ruokalan ruokahävikistä. He päättävät tutkia aihetta ja kompostoitumista ja projekti vie mennessään.

Projektipäiväkirja (vie toiselle verkkosivulle)

Young people learning statistics

Oppimisyhteisö: Keminmaan keskuskoulu
Kouluaste: yläkoulu

Lyhyesti: Oppilaat suorittavat tilastollisen tutkimuksen valitsemastaan aiheesta. Analysoinnissa ja tulosten esittämisessä hyödynnetään digitaalisia ympäristöjä, ja työskentely tapahtuu osana matematiikan sekä äidinkielen opetusta.

Käytänteen materiaalit (PDF)

Matka maailman ympäri

Oppimisyhteisö: Kimpisen koulu
Kouluaste: Alakoulu
Lyhyesti: Oppilaat tutustuvat eri maanosiin hauskasti matkaillen ja eri oppiaineita yhdistellen. Heillä on paljon vapauksia päättää, kuinka he tahtovat opiskella opittavat asiat.

Projektipäiväkirja oppilaiden verkkosivulla

Uni-tutkimukset

Oppimisyhteisö: Pikkolan koulu
Kouluaste: Yläkoulu
Lyhyesti: Projektissa oppilaat suunnittelevat ja toteuttavat pienryhmänsä kanssa matematiikkaa ja terveystietoa yhdistelevän tutkimuksen unesta. Työ on huomioitu myös opetuskäytänteenä!

Projektipäiväkirja (ohjautuu toiselle verkkosivulle)

Projektipäiväkirja (ohjautuu toiselle verkkosivulle)

Käytänteen materiaalit (PDF)

Mato-projekti

Oppimisyhteisön nimi: Päiväkoti Satulinna
Luokka-aste: Varhaiskasvatus
Projektissa hyödynnetyt oppiaineet: matematiikka, luonnontiede, käden taidot, äidinkieli, liikunta, kielelliset taidot

Lyhyesti: Lapset tutustuvat monin tavoin kompostorin matoihin niin tieteen kuin taiteen näkökulmasta. Osana projektia toteutetaan matobongausta – matotilaston keräämistä.