StarT lukiossa

Tule mukaan StarTiin oman oppimisyhteisösi tai luokkasi kanssa! StarT-ohjelma

Lukion uudet opetussuunnitelmien perusteet korostavat opiskelijaa tiedon rakentajana ja tuottajana. Opiskelussa saadaan kokemuksia tavoitteellisesta toiminnasta ja vertaisoppimisesta tiimeissä ja projekteissa. Lisäksi opetussuunnitelmien perusteet kannustavat opiskelijoita taiteenaloille ominaiseen ilmaisuun ja toimintaa.

Lukioiden aihekokonaisuuksia ovat aktiivinen kansalaisuus, yrittäjyys ja työelämä; hyvinvointi ja turvallisuus; kestävä elämäntapa ja globaali vastuu; kulttuurien tuntemus ja kansainvälisyys; monilukutaito ja mediat sekä teknologia ja yhteiskunta. StarTin projektioppiminen, yhteisöllisyys ja teemat tukevat mainiosti sekä lukioiden opetussuunnitelmien perusteiden yleisiä tavoitteita että monialaisia aihekokonaisuuksia.

Onko lukiossasi jo olemassa erillinen kurssi projektien toteuttamista varten? Entä voisiko jokin olemassa oleva kurssi sopia hyvin projektioppimiseen? Miten kurssitarjottimella rinnakkain olevat kurssit voisivat tehdä yhteistyötä projektityöskentelyn mahdollistamiseksi? Tai onko lukujärjestyksessä ehkä varattuna paikka monialaisille opinnoille.

Opetussuunnitelmien perusteet korostavat opiskelijaa tiedon tuottajana ja opiskelijan kokemuksia tutkivasta oppimisesta sekä osallisuudesta tieteen ja tutkimuksen tekoon. Voisiko Sinun lukiossasi projektityö olla pienempi tai suurempi tutkimus ilmastonmuutoksen ekologisista vaikutuksista, jossa biologia, tilastotiede ja vieraat kielet yhdistyvät? Tai tilastoihin, matematiikkaan ja liikuntaan perustuva tutkimus oman koulun opiskelijoiden liikkumistottumuksista, jossa kehitetään tulosten perusteella ohjeistus terveellisiin elämäntapoihin.

StarTin kautta yhteistyö korkeakoulujen kanssa on mahdollista ja LUMA-keskusten tiede- ja teknologialuokat toimivat tukena sekä mahdollisesti jopa projektin toteutuspaikkoina.

Teemat

Matematiikkaa ympärillämme

Luonto ja ympäristö

Kestävä kehitys

Koti, kulttuuri ja kansainvälisyys

Teknologia ympärillämme

Tähdet ja avaruus

Hyvinvointi ja terveys

Tervetuloa mukaan StarTiin oman oppimisyhteisösi tai luokkasi kanssa! StarT-ohjelma