StarT perusopetuksessa

Uudet opetussuunnitelmien perusteet korostavat oppimisen yhteisöllisyyttä sekä yhteistyötä niin koulun sisällä kuin muiden koulujen ja lähitoimijoiden kanssa. Lisäksi painotetaan monitieteisyyttä, eheyttäviä oppimiskokonaisuuksia sekä ilmiölähtöisyyttä.

StarT tukee juurikin uusien opetussuunnitelmien mukaisia tavoitteita. Se ei ole lisävelvoite opettajan työhön, vaan tukimuoto, jossa opettajille tarjotaan materiaaleja ja ideoita toteuttaa yhteisöllistä ja monitieteistä oppimista. StarTin kautta koulujen hyvät käytänteet leviävät ja kaikki voivat oppia toisiltaan.

Lisäksi StarTissa lasten ja nuorten projektitöissä syntyneet luomukset saavat ansaitsemaansa laajempaa huomiota, jolloin sitoutuminen projektitöihin on voimakkaampaa.

StarTin projektitöissä toivotaan myös muiden oppiaineiden yhdistämistä luonnontieteisiin matematiikkaan ja teknologiaan. Voisiko Sinun koulussasi projektina olla esimerkiksi uuden herkullisen, mutta terveellisen annoksen kehittäminen koulun

ruokalaan, jolloin projektissa yhteistyötä voisivat tehdä esimerkiksi kotitalous, terveystieto ja kemia. Tai ehkä pienen vesivoimalan rakentaminen läheiseen puroon, jolloin mm. fysiikka, matematiikka ja käsityöt kohtaavat.

Jatkossa perinteinen, innostava Tämä toimii! -toiminta on integroitu StarT-toimintakulttuuriin.

Teemat

Alakoulu

Matematiikkaa ympärillämme

Luonto ja ympäristö

Kestävä kehitys

Koti, kulttuuri ja kansainvälisyys

Teknologia ympärillämme

Tähdet ja avaruus

Hyvinvointi ja terveys

Yläkoulu

Matematiikkaa ympärillämme

Luonto ja ympäristö

Kestävä kehitys

Koti, kulttuuri ja kansainvälisyys

Teknologia ympärillämme

Tähdet ja avaruus

Hyvinvointi ja terveys

Tervetuloa mukaan StarTiin oman oppimisyhteisösi tai luokkasi kanssa! StarT-ohjelma