StarT varhaiskasvatuksessa

StarTissa halutaan kannustaa päiväkoteja, perhepäivähoitoyksiköitä ja muita varhaiskasvatuksen piirissä toimivia yhteisöjä toteuttamaan lasten ikätasolle sopivaa projektioppimista. Projektioppimisen kautta lapset pääsevät tutustumaan heitä kiinnostaviin ilmiöihin itse tehden ja tutkien. Projektioppimisessa lasten kysymykset ja ihmetyksen kohteet toimivat lähtökohtana toiminnalle. Lapset myös saavat itse olla aktiivisesti viemässä toimintaa heitä kiinnostavaan suuntaan.

Pienten lasten projektioppimisessa leikillä on tärkeä rooli: tarinat, sadut ja roolileikit ovat lapselle hyvin soveltuva keino oppia. StarTissa tehtävä projekti on oppimisseikkailu myös päivähoitoyksiköiden henkilökunnalle. Kaikki oppivat yhdessä, kun toiminnasta nousee uusia kysymyksiä ja näkökulmia.

Vanhemmat ovat hyvä voimavara valjastaa lasten projektien tueksi. Onko jollakulla vanhemmalla ehkä tietoja tai taitoja, jotka auttaisivat eteenpäin? Tai ehkä vanhemman työpaikalle pääsee vierailulle?

Projekti voi olla esimerkiksi viikon mittainen lumiprojekti, jossa lumen ominaisuuksia tutkitaan, mietitään, miten lumi vaikuttaa Suomessa elämiseen tai tehdään lumiaiheisia taideteoksia. Se voisi olla myös pidempi projekti, jossa lasten havaitsemaan haasteeseen kehitetään yhdessä ratkaisu tai luodaan näytelmä metsäretkestä, jossa lapset saavat olla mukana käsikirjoittamisessa ja lavastuksen teossa.

Teemat

Matematiikkaa ympärillämme

Koti, kulttuuri ja kansainvälisyys

Luonto ja ympäristö

Hyvinvointi ja terveys

Teknologia ympärillämme

Tähdet ja avaruus

Tervetuloa mukaan StarTiin oman oppimisyhteisösi tai ryhmäsi kanssa! StarT-ohjelma