Tässä osiossa esitellään muuta materiaalia teknologiaopetuksen tueksi ja materiaalipankkeja, joista voi hakea aiheeseen liittyviä töitä sekä tuntisuunnitelmia.

Kirjallisia lähteitä opetuksen tueksi:

Fysiikkaa työssä – fysiikan opiskelu yhteistyössä yritysten kanssa

Tietoa, ideoita ja ohjeita tiede- ja teknologiakerhojen järjestäjille ja ohjaajille:
Laatua asiantuntevasta kerhotoiminnasta

UNESCO:n teknologiaopetuksen opas:
Technology Education Guide

Teknologiaopetukseen on olemassa monia englanninkielisiä sivustoja, jotka jakavat runsaasti valmista materiaalia opetukseen:

TryEngineering
tryengineering.org
Sivusto, joka tarjoaa 131 tuntisuunnitelmaa eri-ikäisten lasten opetukseen. Näistä 55 kappaletta on jaoteltu teknologia-käsitteen alle. Sivuston ylälaidassa on linkit myös TryNano ja TryComputing -sivustoille.

Engineer
http://www.engineer-project.eu/index.html
Engineer on EU:n Engineer-projektin sivusto, jonka tarkoituksena on tavoittaa mahdollisimman monia opetuksen toimijoita ja näin kouluttaa tulevaisuuden keksijöitä ja ongelmanratkaisijoita. Sivustolla on aihealueittain tarjolla työohjeita opettajanoppaineen.

Teach Engineering
https://www.teachengineering.org/
Teach Engineering on peruskouluasteen opettajille suunnattu sivusto, josta voi hakea ideoita, ohjeita ja tuntisuunnitelmia luonnontieteiden ja matematiikan tuntien teknologiaopetukseen.

 

Tervetuloa mukaan StarTiin oman oppimisyhteisösi, luokkasi, harrastusryhmäsi tai perheesi kanssa! StarT-ohjelma