Teknologian opetusta projektin kautta

Teknologian opetus on helppo toteuttaa oppimiseen innostavalla tavalla

Alaluokilla teknologian opetuksen tavoitteena on saada oppilaat näkemään teknologian olemassaolo ja oivaltamaan teknologian merkitys arkielämässä, opettaa heitä käyttämään ja hallitsemaan teknologiaa sekä ymmärtämään sen vaikutuksia. Tarkoitus on ohjata koululaiset teknologian vastuullisiksi hyödyntäjiksi ja kehittäjiksi.

Teknologian laaja-alaisuuden näkökulmasta oikean kuvan saamiseksi on tärkeää, että teknologiaa pohditaan muustakin kuin teknisestä, luonnontieteellisestä ja matemaattisesta näkökulmasta. Oleellisia ovat mm. innovatiivisuuden, esteettisyyden, moraalin ja kestävän kehityksen näkökulmat. Teknologian opetus ei ole vain jonkin yhden oppiaineen tehtävä, sen tulee sisältyä eri oppiaineisiin ja opetukseen kokonaisvaltaisesti.

Lelut ovat osa lasten arkea. Niiden ideointi ja valmistaminen on mieluinen keino tutustua teknologian monipuoliseen maailmaan.

Innovaatioprosessi opetusmenetelmänä

Tämä toimii! -prosessi tarjoaa opettajille erinomaisen tavan poikkitieteelliseen ja eheyttävään opetukseen, jossa oppilaiden luovuudelle ja kekseliäisyydelle annetaan aidosti tilaa. Samalla innovaatioprosessi opetusmenetelmänä toteutuu aidoimmillaan. Oppilaille tarjotaan haaste heidän omasta arjestaan. Siihen on mieluisaa sitoutua ja asettaa itse itselleen tavoitteet. Oppilaat ideoivat, pohtivat toteutuksia ja menetelmiä, tekevät kompromisseja, toteuttavat ja testaavat. Innovaatioprosessin toteuttaminen liikkuvaa lelua, päiväkirjaa ja mainosta tehtäessä vaatii ainakin matematiikan, fysiikan, äidinkielen, kuvataiteen, käsityön ja musiikin tietoja sekä taitoja.

Tämä onnistuu kun opettaja antaa oppilasryhmien itse suunnitella ja tehdä. Opettaja on oppilaidensa apuna huolehtimalla siitä, että tarvittavat työkalut, muut välineet ja tarvikkeet ovat saatavilla. Opettajan rooli on kannustaa oppilasryhmiään uskomaan ryhmien omiin persoonallisiin ideoihin, suunnitelmiin ja tuotoksiin. Kannustaa voi esimerkiksi työskentelyä edistävillä kysymyksillä.

Toimintamalli on omiaan edistämään opetusta ja oppimista, jossa kokemukset, mielikuvitus, tunteet, itseluottamus, tiedot ja taidot saavat tasapainoisesti tilaa ja takaavat lapsille oppimisen ilon.

Tämä toimii! -teknologiakilpailussa mukana olleet opettajat kertovat prosessin palvelevan hyvin Ihminen ja teknologia -aihekokonaisuuden toteuttamista.

 

Tervetuloa mukaan StarTiin oman oppimisyhteisösi, luokkasi, harrastusryhmäsi tai perheesi kanssa! StarT-ohjelma