Parhaat suomalaiset käytänteet 2018-2019

Lukukaudella 2018-2019 kansalliseen StarT-kilpailuun osallistuneista ryhmistä tuomariston valitsemat parhaat viisi opetuskäytännettä satunnaisesti lueteltuna.

”Kalevala goes Science.” Joutsan yläkoulu, Jyväskylä.

Yläasteen oppilaat tutustuvat Kalevalaan ja pohditaan sen kohtauksia sekä kerrontaa luonnontieteellisestä näkökulmasta. Kalevalan rinnastaminen luonnontieteiden teorioiden kanssa muodostetaan yhtenäisempi kokonaisuus tieteellisestä menettelystä sekä mytologian ymmärryksestä. Opetusympäristöinä toimivat luennot, työpajat, kokeelliset työt sekä vertaisarviointi.

Tutustu tarkemmin toteutettuihin projekteihin sekä käytänteen toteutukseen opettajan näkökulmasta koulun omilta projektisivuilta Kalevala goes science.

”Young People Learning Statistics.” Keminmaan keskuskoulu, Rovaniemi.

Yläasteen opiskelijat syventyvät tilastotieteen tavoitteisiin ja työtapoihin, jonka jälkeen he saavat tutkia mitä tahansa aihetta, josta on tilastoja. Oppilaita rohkaistaan monipuoliseen tiedonkeruuseen tutkimalla lukuisia erilaisia lähteitä, medioita sekä hyödyntämällä tietoteknisiä oppimisympäristöjä.

Tutustu tarkempiin kuvaukseen tästä.

”Play a Role and Learn.” Päiväkoti Piilometsä, Oulu.

 Varhaiskasvatuksellinen aikuisen avustama draamatyöpaja, jossa rooleihin eläytyminen toimii osana lapsen oppimisprosessia. Aiheina käydään läpi luonnontieteellisä ymmärrystä lepakoista, avaruudesta, kivikaudesta sekä tutustutaan luonnonsuojeluun keijujen roolissa!

Tutustu tarkempiin kuvaukseen tästä.

”Makromolekyylit -lukiokurssi.” Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio, Helsinki.

Lukiolaiset syventyvät biologisesti merkittävien makromolekyylien rakenteeseen, mallinnukseen sekä vierailevat korkeakoulujen biologian ja kemian laboratorioissa lähestyen tutkimusta käytännöllisemmin ja syvällisemmin. Mahdollisuus tutustua yliopistolliseen ainetarjontaan ja syventää opintotarjontaa.

Tutustu tarkempiin kuvaukseen tästä.

”Kotiseutu Pihtipudas.” Pulaanvirran koulu, Jyväskylä.

Ala- ja yläastelaisten oppimisympäristö, joka käsittelee asumisympäristön merkitystä oppilaille ja muille asukkaille. Oppilaat valitsevat ryhmissä kunnastaan aihepiirin (liikunta, historia, elinkeinot yms.), josta tehdään tutkivaa opiskelua moninaisesti käsittelevä loppuesitys kevätjuhla-seminaariin. Opiskelu koostuu työpajoista, vierailusta, suunnittelemisesta, yhteistyöstä sekä vertaisarvioinnista ja esiintymisestä.

Tutustu tarkempiin kuvaukseen tästä.