Kuinka käytänne tehtiin?

Matkalla Marsiin 2020 on lähes koko kevätlukukauden kestävä yhteistyöprojekti yläkoulun kahdeksannen luokan valinnaisen lumate-kurssin ja valinnaisen tietotekniikan kurssin oppilaille.

Kurssien oppilaat perustavat yhdessä avaruusmatkailuyrityksen ja suunnittelevat yrityksen markkinoinnin, raketin valmistuksen ja astronauttien rekrytoinnin. Tietotekniikan kurssin oppilaat harjoittelevat eri ohjelmien käyttöä suunnittelemalla yritykselle logon, käyntikortin, yrityksen mainoksen ja yritysesittelyn.

Lumatekurssin oppilaat tutustuvat ensin sähköisten antureiden käyttöön ja harjoittelevat erilaisia fysiikkaan painottuvia mittauksia. Harjoittelun jälkeen he suunnittelevat ja toteuttavat joko yrityksen raketin testiohjelmineen tai astronauttitestit mittausohjelmineen.

Käytänteen tavoitteena on syventää erityisesti opetussuunnitelman laaja-alaisia taitoja L1, L5 ja L6 ja harjoitella isoon yhteistyöprojektiin osallistumista. Tavoitteena on myös tutustua yrityksen markkinointiin,avaruuteen liittyvään fysiikkaan ja vaatimuksiin ihmiskeholle. Lumatekurssilla tavoitteena on lisäksi vahvistaa opetussuunnitelman asettamia tavoitteita fysiikan osaamiselle ja oppia suunnittelemaan ja toteuttamaan pieniä luonnontieteen tutkimuksia ja mittauksia teknologiaa hyväksi käyttäen. Tietotekniikan kurssilla tavoitteena on syventää tietoteknisiä taitoja mm. vektorigrafiikassa ja/tai peliohjelmoinnissa ja/tai esitysgrafiikassa ja/tai kuvankäsittelyssä. Tavoitteena molemmilla kursseilla on lisäksi oppia esiintymistaitoja.

Aika ajoin ryhmät kokoontuvat yhteen kuulemaan toisiltaan projektin etenemisestä ja suunnittelemaan toimintaa. Projektin aikana järjestetään toimintapäivä, jossa oppilaat esittelevät omia tuotoksiaan sekä koulun 7. luokkalaisille että alakoululle. Oppilaat tekevät myös vierailun Tampereen yliopiston Hervannan yksikköön.

Koko projekti on rakennettu pelipohjan päälle, jossa jokainen osa-alue on oma tasonsa. Joka tasolta saa tietyn määrän suoritustähtiä. Kurssin arviointi pohjautuu oppilaan keräämille tähdille.

Linkki käytänteen materiaaleihin