Elävä ihminen

Projekti on suunnattu luokille 4-6. Sisällöt ja tavoitteet nousevat opetusuunnittelman perusteista. Projektissa yhdistyy äidinkieli ja kirjallisuus, kuvataide sekä ympäristöoppi. Lisäksi projektissa on huomioitu laaja-alainen osaaminen.

Projektissa on 12 pysäkkiä. Jokaisella pysäkillä pysähdytään opiskelemaan jotakin ihmiseen liittyvää kokonaisuutta. Ensimmäinen pysäkki on orientoituminen, joka aloittaa projektin. Projekti päättyy pysäkkiin yhteenveto. Loput 10 pysäkkiä jakautuvat kolmeen jaksoon. Jokaisen jakson päätteeksi opettaja voi halutessaan pitää kokeen.

Projektin aikana tuotetaan lisäksi erilaisia tekstilajeja ja muita tuotoksia, jotka kerätään projektia varten luoduille nettisivuille. Projektin aikana syntyvät tuotokset ovat arvioitavia töitä. Lisäksi arviointia tulee tehdä oppilaiden työskentelyä havainnoimalla.

Projektia varten opettaja luo ryhmälle Google Classroomiin luokan. Luokkaan tulee kaikki projektin tehtävät, mahdolliset materiaalit ja linkit. Tämä edesauttaa oppilaiden itseohjautuvuutta ja ryhmän toiminnan suunnittelua. Suurin osa tehtävistä tehdään iPadilla erilaisia sovelluksia hyödyntäen.

Projektin kulku:
1. Orientoituminen
• Ennakkotietojen kartoitus
• Ryhmiin jakautuminen
• Kehoagenttien luominen

________________________________________________________

JAKSO 1

2. Mistä ihminen koostuu?
• Tutustuminen eläinsoluun
• Tutustuminen ihmisen rakennusosiin
• Tutustuminen siihen, mitä ihminen tarvitsee elääkseen

3. Luut ja lihakset
• Tutustuminen luihin, lihaksiin ja niveliin
• Ihmisen mittasuhteiden tutkiminen
• Työskentelyasennon ja –ajan tutkiminen
• Tutustuminen eri tekstilajeihin

4. Keuhkot, sydän ja verisuonet
• Tutustuminen hengityselimistöön
• Tutustuminen verenkiertoelimistöön
• Fiktion, faktan ja mielipiteen tunnistaminen
_________________________________________________________

JAKSO 2

5. Hermosto ja aivot
• Tutustuminen hermoston osiin
• Tutustuminen aivojen ja muistin toimintaan
• Uutisen tuottaminen

6. Aistit
• Erilaisten viestien tunnistaminen ja tuottaminen
• Tutustuminen aisteihin
• Näkö- ja kuuloaistiin tutustuminen
• Näkö- ja kuulovammoihin tutustuminen

7. Ruoansulatus ja ravinto
• Tutustuminen ruoansulatuselimistöön
• Ruoka-aineisiin ja ruoantuotantoon tutustuminen
• Pakkausmerkintöjen ja sertifikaattien tunnistaminen
• Terveellisen ja ekologisen ruoan tutkiminen
• Mainokseen tutustuminen ja mainoksen tuottaminen
• Vaikuttamiskampanjan toteuttaminen ekologisesta ruoasta (vaikuttava juliste)
_________________________________________________________

JAKSO 3

8. Murrosiän muutokset ja tunteet
• Murrosiän muutosten ja sukuelinten tunnistaminen
• Tunteiden tutkiminen ja sanoittaminen
• Runon ja reseptin tuottaminen
• Kuvituksen suunnittelu ja toteuttaminen

9. Sukupuolen moninaisuus ja seksuaalinen suuntautuminen
• Seksuaalisiin suuntautumisiin ja sukupuolen moninaisuuteen tutustuminen

10. Kasvu ja kehitys
• Lapsen oikeuksien sopimukseen tutustuminen
• Tutustuminen ihmisen elämänvaiheisiin
• Tutustuminen lisääntymiseen
• Ehkäisymenetelmiin tutustuminen
• Haastattelun suunnittelu ja toteuttaminen

11. Terveelliset elämäntavat
• Sarjakuvan tuottaminen
• Hyvinvoinnin edistämiseen tutustuminen
• Hyvinvointia heikentäviin asioihin tutustuminen
• Digiosaamiseen tutustuminen

_________________________________________________________

12. Yhteenveto
• Itsearviointi