Pelastakaa pingviinit

Toteutimme 7. luokan monialaisen oppimiskokonaisuuden aiheena Ilmastonmuutos. 7. luokkalaiset käsittelivät ilmastonmuutos -aihetta kaikilla oppitunneilla viikon ajan.
Luma -luokkalaisten kanssa yhtenä pääteemana oli Pelastakaa pingviinit! -opetusmateriaali (Itä-Suomen yliopiston LUMA -keskus) mukautettuna.
Ideana oli tutkia ilmastonmuutoksen vaikutusta Etelä-Afrikan rannikolla muniviin pingviineihin ja suunnitella sekä rakentaa niille hautomispesän prototyyppi. Aiheeseen linkittyi 7.lk fysiikan oppisisältö lämmönsiirtymistavat ja biologiassa uhanalaiset eläinlajit. Kuvataiteessa oppilaat editoivat videon ja englannin tunneilla tekivät videoon tekstit.

Ensimmäisellä tunnilla oppilaat katsoivat pohjustukseksi Pelasta pingviinit! -power pointin, jossa esiteltiin skenaario, mitä ilmastonmuutos on ja lämmönsiirtymistavat. Tämän jälkeen aloitettiin sarjakuvan teko projektista. Sarjakuvaan tuli ruutu kaikista projektin vaiheista.

Toisella tunnilla tehtiin ns. lusikkademo, jossa verrattiin jääpalan sulamista muovi- ja hopealusikoissa. Kolmannella ja neljännellä tunnilla alettiin testaamaan erilaisten materiaalien lämmöneristyskykyä. Niitä pidettiin 1 minuutti tehokkaan hehkulapun alla ja seurattiin lämpötilanmuutosta. Tutkittavat materiaalit olivat pumpuli, villa, folio, avaruuskangas, valkoinen paperi, musta paperi, vaalea huopa, erivärisiä vaahtomuoveja, kuplamuovi ja punainen huopa.

Tämän jälkeen oppilaat aloittivat pesänrakennuksen (max 3 materiaalia).
Valmiiden pesien sisään laitettiin jääpala ja ne laitettiin lämpölaatikkoon, jonka yläpuolella oli tehokkaita hehkulamppuja 20 minuutiksi. Tällä aikaa katsoimme power pointit: Insinöörityö ja Innovatiiviset rakennusmateriaalit.
Tämän jälkeen vertailtiin tuloksia ja keskusteltiin parannusideoista.

Muutama oppilas kuvasi työskentelyn eri vaiheita ja niiden pohjalta koottiin video.
Biologian tunnilla oppilaat tekivät postereita uhanalaisista elämistä ja sivusivat siinä myös saimaannorppaa ja sen pesimäongelmia ilmastonmuutokseen linkittäen. Ajatuksena oli myös tutkia tarkemmin innovatiivisia rakennusmateriaaleja käsitöissä, mutta se jäi toteutumatta. Alkuperäinen materiaali power pointeineen löytyy linkistä https://luma.uef.fi/hankkeet/vaikuttava-teknologia/pelastakaa-pingviinit/