Pikkuprofessorit

Pikkuprofessorit on oppilaiden toivoma valinnaisaine, joka on kolmen olemassaolovuotensa aikana kasvattanut suosionsa yhdeksi pidetyimmistä valinnaisaineista koulussamme. Kokonaisuus on niin suosittu, ettemme voi ottaa kolmelle järjestetylle kurssille kaikkia halukkaita tänä vuonna. Tämän valinnaisaineen kehittäjä on koulumme opettaja Mari Sund. Hän on ollut kanssani ideoimassa kokeita ja toiminut eräänlaisena tutorina minulle.

Tämän opetuskokonaisuus on tarkoitettu 3.-4.-luokkalaisille, mutta se sopii hyvin myös 5.-6.- luokkien valinnaisaineeksi.

Pikkuprofessorit valinnaisaineen tavoitteena on tutustuttaa lapsia fysiikan ja kemian ilmiöihin toiminnallisten tehtävien avulla. Kokeet pyritään liittämään arkielämän vastaaviin ilmiöihin. Myös ajattelun, ideoinnin ja tutkimuksen ilmapiirin luominen on ollut tärkeää. Lapsia kannustetaan tekemään tutkimuksia myös kotona.

Mielestäni tämä valinnaisaine tukee hyvällä tavalla nykyistä opetussuunnitelmaa ja on sen hengen mukainen. Uudessa opetussuunnitelmassa fyke on alakoulussa sisällytetty ympäristöopin sisältöihin. Usein aihe jää melko pienelle käsittelylle. Valinnaisaineen toiminnallisuus ja omien tutkimusten tekoon kannustaminen, tukee tunneilla käsiteltyjä fyken aiheita.

Jakson sisältö on koottu Pikkuprofessorit vihkoon. Vihko sisältää kokeet ja ohjeet, oppilaille suunnatut tehtävät ja pienen arvioinnin. Vihko on helppo ottaa käyttöön ja sen avulla opettaja voi lähteä toteuttamaan innostavaa ja monipuolista Pikkuprofessorit oppimiskokonaisuutta. Kokonaisuus mahdollistaa myös oman tutkimuksen tekemisen.

Arviointia on toteutettu jokaisen kokeen yhteydessä pienellä arviointitehtävällä sekä suullisesti lopputunnin keskusteluiden yhteydessä. Jakson lopuksi kysytään oppilailta mielipiteitä kurssin sisällöstä ja oppimisesta.

Pikkuprofessorit- kokeet olen löytänyt Helsingin yliopiston kemianluokka Gadolinista, Heurekan tempputehtaasta sekä Luma-keskuksen youtube videoista.