Ole ilmastohyvä - Be a CliMate

Nord StarT -ilmastonmuutoskilpailu

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjesti pohjoismaisen Nord Start ilmastonmuutoskilpailun syksyllä 2021. Kilpailu oli osa Suomen Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajakauden 2021 ohjelmaa ja se järjestettiin yhteistyössä LUMA-keskus Suomen StarT-ohjelman kanssa. Kilpailun tavoitteena oli osallistaa lapsia, nuoria ja aikuisia varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin ideoimaan yhdessä konkreettisia keinoja ilmastokriisin torjuntaan.

Kilpailu huipentui 9.2.2022 järjestettyyn Nord StarT -ilmastokasvatustapahtumaan (video katsottavissa tästä), jossa opetusministeri julkisti kilpailun voittajat. Kilpailun parhaimpiin projektitöihin sekä opetuskäytänteisiin voit tutustua täältä (englanniksi).

Kiitos kaikille osallistujille sekä yhteistyökumppaneille! Lämpimät onnittelut voittajille!

Kilpailussa on kaksi sarjaa

1. Lasten, nuorten ja korkeakouluopiskelijoiden projektityöt

Ota ystäväsi mukaan ja näyttäkää yhdessä miten ilmastokriisi torjutaan! Kilpailuun osallistuvat projektityöt tulee toteuttaa tiimityönä. Projektiaiheen tulee linkittyä kilpailun teemaan ilmastonmuutokseen, muilta osin projektit toteutetaan StarT-ohjelman ohjeistuksien mukaisesti. Lue lisää siitä, mitä projektityöllä tarkoitetaan ja kuinka niitä toteutetaan.

Kilpailukategoriat:

 1. 0-5 v. 
 2.  6-12 v.
 3. 13-15 v.
 4. 16-18 v.
 5. 19 – v. 

Projektityöt voi toteuttaa eri-ikäisten lasten, nuorten ja korkeakouluopiskelijoiden yhteistyönä. Tällöin valitaan parhaiten soveltuva kilpailukategoria ilmoittautumisen yhteydessä.

2. Opettajien ja kasvattajien hyvät opetuskäytänteet

Jaa kollegoillesi opetusideasi tai mallisi ilmastonmuutoksen käsittelyyn varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin. Kilpailukategoriat:

 1. Varhaiskasvatus
 2. Esiopetus ja alakoulu
 3. Yläkoulu
 4. Toinen aste
 5. Korkeakoulu
 6. Vapaa sivistystoimi

Käytänteissä voidaan toteuttaa yhteistyötä eri kouluasteiden välillä. Tällöin valitaan parhaiten soveltuva kilpailukategoria ilmoittautumisen yhteydessä. Lue lisää siitä, mitä tarkoitamme hyvällä opetuskäytänteellä.

Pääpalkintona 500 euroa!

Opetus- ja kulttuuriministeriö jakaa 500 euron tunnustuksen jokaisen kilpailukategorian parhaimmille niin projektien kuin opetuskäytänteiden kohdalla. Palkinnonsaajat julkistaa opetusministeri 9.2.2022 pohjoismaisessa konferessissa.

Aikataulu

Kuinka ilmoittaudun mukaan?

Nord StarT -kilpailuun osallistutaan kertomalla jo toteutetuista tai parhaillaan toteuttamistanne projektitöistä sekä hyvistä opetuskäytänteistä verkkolomakkeella. Ilmoittautumisaika päättyy 3.1.2022. Muistathan lukea myös kilpailun osallistumissäännöt sekä tietosuojailmoituksemme.

Huolettaako projektityön toteutus hakuajan aikana? Ei hätää, projektityöt voi ilmoittaa mukaan keskeneräisinä. Lomakkeella voitte raportoida meille siitä mitä olette jo ehtineet toteuttaa ja miten olette suunnitelleet jatkavanne ideanne työstämistä.

Tilaamalla kilpailun uutiskirjeen pysyt ajantasalla ja saat tukea projektien toteuttamiseen!

Arviointikriteerit

Kilpailussa keskeistä on ilmastonmuutosteeman käsittely, ongelmanratkaisutaidot sekä lasten, nuorten ja korkeakouluopiskelijoiden äänen kuuleminen. Arviointi toteutetaan sarjakohtaisesti eli projektityöt ja käytänteet arvioidaan erikseen omien kriteerien mukaisesti ja kilpailukategoriat (ikätaso) huomioiden.

1. Projektitöiden arviointi

Projektitöiden arvioinnissa on kyse lasten, nuorten ja korkeakouluopiskelijoiden osallistamisesta ja osaamisesta. Ikätaso huomioidaan arvioinnissa. Arvioinnissa painotetaan projektin luomaa kokonaisuutta, joka muodostuu verkkolomakkeella raportoidusta sekä meille jaetusta videosta ja projektipäiväkirjasta.

Ihanteellinen projektityö:

 • käsittelee ilmastonmuutosteemaa monipuolisesti ja projektille asetettujen tavoitteiden mukaisesti
 • huomioi kestävän kehityksen näkökulmaa tarkoituksen mukaisesti
 • osallistaa selkeästi tiiminjäseniä (lapsia, nuoria ja opiskelijoita) projektin suunnittelusta toteutukseen ja tuo esiin heidän ajatuksiaan ja oppimistaan projektiprosessin aikana
 • osoittaa luovuutta ja omaperäisyyttä
 • on tutkimuksellinen (ongelmanratkaisutaidot)
 • on yhteistyössä toteutettu ja tuo esiin kaikkien tiimijäsenten osaamista ja ideoita
 • Projekti ja sen aikana syntynyt luomus on esitetty selkeästi ja visuaalisuuteen on kiinnitetty huomiota

2. Hyvien opetuskäytänteiden arviointi

Hyvien opetuskäytänteiden osalta keskeinen tavoite on jakaa kollegoille uusia hyviä ideoita, ohjeita ja malleja ilmastonmuutos teeman käsittelyyn varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin. Tämä huomioidaan myös arvioinnissa, joka pohjautuu verkkolomakkeessa kuvailtuun sekä videoon ja mahdollisesti jaettuihin lisämateriaaleihin.

Ihanteellinen opetuskäytänne:

 • on pedagogisesti hyvin toteutettu ja huomioi koulutusastekohtaiset opetussuunnitelman perusteet
 • huomioi ilmastonmuutos teeman sekä kestävän kehityksen näkökulman käytänteeseen sopivalla tavalla
 • huomioi monialaisuuden ja laaja-alaisen osaamisen käytänteeseen sopivalla tavalla
 • tukee tutkimuksellisuutta ja pohjautuu tutkittuun tietoon
 • kiinnittää huomiota oppilaslähtöisyyteen ja aktivoi oppilaita/opiskelijoita
 • on innovatiivinen eli tuo jotain uutta koulutusastekohtaiseen opetukseen ja ilmastonmuutosteeman käsittelyyn
 • kannustaa yhteisöllisyyteen esimerkiksi muiden opettajien tai oman yhteisön ulkopuolisten tahojen kanssa
 • on selkeästi kuvattu sekä helposti muiden hyödynnettävissä osana omaa opetustaan

Kilpailumateriaalit:

Kilpailun osallistumissäännöt

Kilpailun ilmoittautumislomake