Nord StarT -tietosuojailmoitus

Tältä sivulta voit lukea kuinka käsittelemme henkilötietoja Nord StarT -kilpailun parissa (Lue lisää EU:n yleisestä tietosuoja-asetuksesta). 

REKISTERINPITÄJÄ JA YHTEYSTIEDOT 

Nord StarT-kilpailun toteuttaa Opetus- ja kulttuuriministeriö yhteistyössä LUMA-keskus Suomi -verkoston kanssa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on rekisterinpitäjä. Vuoden 2021 loppuun asti rekisteritietojen käsittelystä vastuussa oleva taho on Helsingin yliopisto LUMA-keskus Suomi -verkoston hallinnosta vastavaana.  

Opetus- ja kulttuuriministeriö 
PL 29, 00023 Valtioneuvosto 
Puhelin: +358 295 16001 (vaihde) 
yhteyshenkilö: Neuvotteleva virkamies Ulla-Jill Karlsson 

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö (31.12.2021 asti): 
StarT projektipäällikkö Outi Haatainen 
PL 55, 00014 Helsingin yliopisto 
info@start.luma.fi

Opetus- ja kulttuuriministeriön tietosuojavastaava: 
Anna Tuominen 
puh. +358 295  330245 , +358 50 3301925 
okmtietosuojavastaava@minedu.fi  

MITÄ TIETOJA KERÄÄMME? 

Keräämme seuraavia henkilötietoja Nord StarT -kilpailuun osallistuvilta:  

 • Nimi 
 • Sähköposti 
 • Osallistujan itsensä toimittamat kuvat ja videot 
 • Osallistujan itsensä ilmoittamat muut tiedot 

Henkilötietojen käsittelyssä ei käsitellä arkaluontoisia tietoja. 

MIKSI HENKILÖTIETOJA KÄSITELLÄÄN JA MIHIN KÄSITTELY PERUSTUU? 

Henkilötietoja käsitellään Nord StarT -kilpailun toteuttamisen sekä siihen osallistumisen mahdollistamiseksi. Henkilötietojen käsittelyn lainmukainen peruste on rekisteröidyn suostumus. Tietoja käytetään mm: 

 • Kilpailun tuomaroinnissa ja palkintojenjaossa  
 • Kilpailun aikaiseen yhteydenpitoon, viestintään ja tiedottamiseen 
 • Kilpailuun mukaan ilmoitettujen projektien ja käytänteiden julkaisemiseen 

MISTÄ HENKILÖTIEDOT OVAT PERÄISIN JA MITEN HENKILÖTIETOJA SÄILYTETÄÄN? 

Henkilötiedot kerätään Nord StarT -kilpailuun ilmoittautuneilta osallistujilta itseltään verkkolomakkeella hakuajan puitteissa (1.8.2021 – 30.11.2021). Tietoja säilytetään teknisesti suojattuna tähän käyttötarkoitukseen tarkoitetussa palvelussa.  

Tietoja säilytetään kilpailun päättävän vuoden loppuun saakka (31.12.2022).  

HENKILÖTIETOJEN SIIRTO TAI LUOVUTTAMINEN 

Henkilötietoja luovutetaan Helsingin yliopiston työntekijöille sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön virastoille ja laitoksille vain tarpeen mukaan. Mahdollisten stipendien sekä muiden palkintojen saajien osalta jaamme henkilötietoja tarpeen mukaan myös stipendejä ja palkintoja antaville yhteistyökumppaneillemme. 
Rekisteritietoja siirretään Nord StarT -kilpailussa mukanaolevien pohjoismaiden sekä itsehallintoalueiden kilpailutoimikuntiin, mahdollistaaksemme kilpailuun osallistumisen kyseisistä maista. Lisäksi tietoja voidaan tarvittaessa luovuttaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle. 

MITÄ OIKEUKSIA SINULLA ON? 

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet: 

 • oikeus saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä, ellei laissa erikseen säädetty poikkeusta 
 • oikeus saada pääsy tietoihin 
 • oikeus oikaista tietoja 
 • oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä 
 • henkilötietojen oikaisua tai käsittelyn rajoittamista koskeva rekisterinpitäjän ilmoitusvelvollisuus, jos tietoja on siirretty toiselle rekisterinpitäjälle 
 • oikeus vastustaa tietojen käsittelyä 
 • oikeus olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi ilman lainmukaista perustetta 

Rekisteröidyn oikeuksista ei aiota poiketa. Mikäli sinulla on kysymyksiä tietosuojaan liittyviin oikeuksiisi, otathan yhteyttä tämän sivun alussa mainittuun yhteyshenkilöön.  

VALITUSOIKEUS 

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. 

Yhteystiedot: 
Tietosuojavaltuutetun toimisto 
Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki 
Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki 
Vaihde: 029 56 66700 
Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi