StarTin suojelija (vuosi 2017)

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö toimii StarTin virallisena suojelijana

 

StarT-kummit kannustavat projektiopiskeluun

Pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen

Opetushallitus

Suomi100-juhlavuoden teema on ”yhdessä”! StarT antaa toimintamallin, materiaaleja ja työkalut projektimaiselle oppimiselle – yhdessä. Tiimit tähtäävät yhteiseen tavoitteeseen, ja oppimisen ilo ja motivaatio on nostettu keskiöön. Näin tehdään tulevaisuutta!

 

Professori Kimmo Kontula

Suomalainen Tiedeakatemia

StarT tukee lasten ja nuorten monitieteistä ja ilmiöpohjaista oppimista, jolloin myös luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian merkitys osana jokapäiväistä elämää aukeaa uudella tavalla. Toivoisin koululaishankkeilla tiedettä ja tieteentekijöitä tehtävän maanläheisemmiksi ja käsin kosketeltaviksi, helposti lähestyttäviksi. Kiinnostus tieteeseen voi syntyä sattumien ja satunnaisten kohtaamisten kautta.

 

Johtaja Riikka Heikinheimo

Elinkeinoelämän keskusliitto ry

StarT:issa nostetaan esiin positiivisesti juuri se kaikki monialainen osaaminen mitä satavuotias avautunut Suomi tarvitsee menestyäkseen tulevaisuudessa. Edelläkävijöiden hyvästä työstä annetaan kiitosta, ja sitä nostetaan esiin kannustamaan muita. Tätä positiivista asennetta lisää.

 

Kehitysjohtaja Laura Juvonen

Teknologiateollisuus ry

Monialainen oppiminen syntyy kiinnostavista ilmiöistä, tutkimisesta ja käytännön tekemisestä. StarT tarjoaa yhdessä tekemiseen innostavia tapoja ja konkreettista tukea.

 

Erityisasiantuntija Lieselotte Eskelinen

Suomen kuntaliitto ry

StarTissa jokaiselle lapselle ja nuorelle voidaan antaa onnistumisen elämyksiä! StarT tukee uudenlaisen, uusien opetussuunnitelmien mukaisen toimintakulttuurin luomista, jossa luovien projektitöiden avulla opitaan aktiivisesti yhdessä tehden. StarT tukee innovatiivisen projekti- ja tiimityöskentelyn suunnittelua ja toteuttamista mm. päiväkodeissa, peruskouluissa, lukioissa ja harrastusryhmissä. Projektitöitä tehdään yhteistyössä ympäröivän yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa mikä avaa monenlaisia uusia mahdollisuuksia entistä avoimempien oppimisympäristöjen kehittämiseksi. Monialaisissa projektitöissä voidaan oppimiskokonaisuuksissa yhdistää luonnontieteitä, matematiikkaa ja teknologiaa muihin tieteen ja taiteenaloihin.