Ohjeita oman käytänteen kuvaamiseen

Hyvien käytänteiden osalta keskeisintä on kuvata oma käytänne niin kattavasti ja selkeästi (ns. reseptimäisesti), että muiden opettajien on helppo soveltaa kuvauksen perusteella käytännettä omaan opetukseen. 

Ohjeellinen pituus kuvaukselle on noin A4 sivu (2000-5000 merkkiä) ja se kirjataan ilmoittautumislomakkeella (verkkolomake). Kuvaus kannattaa kirjoittaa ensin erilliseen tekstinkäsittelyohjelmaan (esim. word) ja siitä kopioida valmis teksti verkkolomakkeelle sitä täyttäessä.

Kuvausta laatiessa muistathan huomioida myös arviointikriteerit:

Liitetiedostot

Verkkolomakkeelle on mahdollista linkittää käytänteen toteuttamista helpottavia lisämateriaaleja esim. tuntisuunnitelma, työohjeita, havainnollistavia kuvia tai jotain muuta. Lisämateriaalit on palautettava yhtenä PDF-tiedostona. Mikäli lisämateriaalit ovat verkossa saatavilla, voi linkin käytänteen materiaaleihin laittaa myös kuvaustekstin yhteyteen.

Ideoita ja esimerkkejä hyvistä käytännekuvauksista:

Yksilöllinen mobiilioppiminen
Oppimisyhteisö: Paraisten seudun koulu
Käytännekuvauksessa on kerrottu selkeästi mitä on tehty ja miksi. Käytetyt menetelmät on avattu yksityskohtaisesti ja käytänteen kehityksessä tehtyjä valintojaon perusteltu. Käytänne sisältää myös liitetiedostona opintokortin, jonka kuka vain voi ottaa käyttöön omassa operuksessaan.
Linkki käytännekuvaukseen

Air, Water & Land Pollution
Oppimisyhteisö: Children of Sarajevo – Kindergarten “Dunje”, Bosnia and Herzegovina
Tämä käytännekuvaus on hyvä esimerkki siitä, mitä reseptimäisyydellä tarkoitetaan. Kuvaukssa on kerrottu selkeästi, mitä on tehty, mitkä ovat olleet keskeiset oppimistavoitteet ja pohdintaa siitä miten onnistuttiin. Käytännekuvauksen lopusta löytyy linkki liitetiedostoon, jossa on toteutettujen aktiviteettien kuvia ja ohjeita.
Linkki käytännekuvaukseen

Kestäväkehitys projekti
Oppimisyhteisö: Lyseonpuiston lukio, Rovaniemi
Vaikka tämä onkin esimerkki projektipäiväkirjasta, sopii tämän tyyppinen toteutus myös käytännekuvaukseksi. Tästä kuvauksesta on muiden oppimisyhteisöjen helppo saada ideasta kiinni ja toteuttaa omassa opetuksessa.
Linkki kuvaukseen.