Ohjeita käytänteen visuaaliseen kuvaukseen

Käytänteen visuaalisella kuvauksella tarkoitetaan oman opetusmallin tai toimintatavan havainnollistamista joko lyhyellä (max. 3min) videolla tai kuvakoosteen avulla. Kiinnitä havainnollistamisen lisäksi huomiota selkeyteen ja innostavuuteen – tavoitteena on jakaa oma käytänne muiden käyttöön. Huomioithan myös, että video on edellytys kansallisessa ja kansainvälisessä StarT-kilpailussa.

Visuaalinen kuvaus voi sisältää kuvaa opetustilanteista, mahdollisesti kehitetyistä materiaaleista, projektituotoksista tai esimerkiksi oman yhteisön StarT-päivästä, mikäli opetuskäytänne linkittyy sen järjestämiseen. Myös kaavioilla tai taulukoilla voi hyödyntää käytänteen toteutuksen (mm. tuntijärjestelyt) havainnollistamiseen. Tämän sivun lopussa on ideoita ja esimerkkejä käytännevideoista.

Kannustamme kaikkia videon tekemiseen, sillä se on usein havainnollisempi ja mahdollistaa myös käytänteen esittelyn puheena. Videon voi hyvin kuvata kännykällä tai koostaa esimerkiksi powerpoint kalvoesityksenä tai editoimalla useita valokuvia peräkkäin yhtenäiseksi videoksi. Tähän voi hyvin hyödyntää kotikäyttäjille suunnattuja ilmaisia videonmuokkausohjelmia (esim. Windows Movie Maker tai iMovie), joiden käyttöön löytyy internetistä ohjeita.

Muistathan myös huomioida tekijänoikeudet sekä kuvausluvat.

Ohjeita käytännevideon julkaisemiseen

Suosittelemme, että käytännevideo ladataan YouTubeen piilotettuna videona ja linkki videoon lisätään verkkolomakkeen kohtaan ”Linkki käytännevideoon/kuvakoosteeseen”.

Jos osallistutte StarT-kilpailuun, videon yleisöksi on valittava ”Ei, sitä ei ole tehty lapsille”. Tämä siksi, että kilpailun yleisöäänestys tapahtuu YouTuben soittolistoja hyödyntämällä ja videota ei voi lisätä soittolistalle, jos valintana on ”Kyllä, se on tehty lapsille”.

Ideoita ja esimerkkejä hyvistä käytännevideoista:

Yhteistyöprojekti Matkalla Marsiin 2020
Oppimisyhteisö: Pikkolan koulu, Kangasala
Käytännevideoon on saatu taltioitua tiivistetysti ja visuaalisesti eheä kokonaisuus, josta saa kuitenkin kattavan kuvauksen käytänteestä. Käytännevideon ei siis tarvitse olla mitään huippuunsa editoitua videota, vaan pienellä editoinnillakin saadaan helposti selkeä kuvaus aikaan.
Linkki videoon

Ihmeellinen ihminen – opitaan yhdessä yhteistyö
Esiopetus Taipalsaari Kirkonkylän koulu ja LAB ammattikorkeakoulu
Tällä käytännevideolla näkyy kattavasti paloja koko projektin matkan ajalta. Videolta näkyy myös toteutunut yhteistyö, joka on tässä käytänteessä ollut myös erityisen luovaa. Lisäksi videolta välittyy innostus ja hyvä fiilis
Linkki videoon

KALEVALA GOES SCIENCE
Oppimisyhteisö: Joutsan yläkoulu, Jyväskylä
Käytännevideossa on hienosti tuotu esille oppiainerajat ylittävää opetusta. Oppilaiden innostus ja huumori välittyvät videolta popularisoiden luonnontieteiden oppimista innovatiivisella kokeellisella tavalla.
Linkki videeon