Osallistuminen StarT-ohjelmaan

StarTin festivaaleille sekä kansalliseen ja kansainväliseen kisaan haetaan mukaan verkkolomakkeella projektien ja/tai käytänteen toteuttamisen jälkeen. Lomakkeella pyydetään yksinkertaisesti kuvailemaan ja kertomaan projektien tai hyvän opetuskäytänteen tiedot mahdollisimman tarkasti sekä jakamaan osallistumisohjeiden mukaiset liitteet.

Voit myös ennakkoilmoittautua mukaan kaudelle jo nyt!

Ennakkoilmoittautuneet saavat LUMA-keskus Suomi verkostolta itselleen kohdennettua tukea ja koulutusta syyslukukaudesta alkaen. Lisäksi osaamme muistuttaa kauden määräajoista.  (ennakkoilmoittautuminen 2.5. – 15.9.2019).

StarTissa voi osallistua (joko jompaan kumpaan tai molempiin):

  1. Alueelliselle StarT-festareille
  2. StarT-kilpailuun (kansallinen ja kansainvälinen)

Tutustu tästä kauden 2018-2019 osallistumissääntöihin. 

Arviointikriteerit 2018-2019

Alta voit lukea tarkemmin sekä StarT-projektitöiden arvioinnista että hyvän käytänteen arvioinnista. Arviointi Kansalliset parhaat-sarjassa (Start-ohjelma) sekä kansainvälisessä StarT-kilpailussa on tiukempaa kuin alueellisilla StarT-festareilla, joissa halutaan mahdollistaa osallistuminen mahdollisimman monelle ja oppimisen ilon jakaminen ja kannustaminen on pääroolissa.

  1. Arviointi StarT-festareilla (osa StarT-ohjelmaa)
  2. Arviointi Kansalliset parhaat (osa Start-ohjelmaa) sekä StarT-kilpailu

1. Arviointi StarT-ohjelma (festarit): 

*Lasten ja nuorten tähtitiimien projektitöiden arviointi*

StarTin projektitöiden arvioinnissa painotetaan luovuutta, kekseliäisyyttä ja yhdessä tekemisen iloa!

Festareille ehdolle lähetetyt projektityöt arvioidaan alueellisten LUMA-keskusten toimesta. Arviointi on kannustavaa, joka keskittyy projektitiimin vahvuuksien korostamiseen.

Tavoitteena on, että mahdollisimman monet oppimisyhteisöt saavat mahdollisuuden tulla esittelemään omia projektejaan ja jakamaan oppimisen iloa festareille. 

Parhaiten oman tiimin pääsyn festareille voi varmistaa täyttämällä verkkolomakkeen huolella ja muistamalla liittää mukaan sekä projektipäiväkirjan että projektiluomuksen esittelyn (lyhyt video, max 3min tai kuvakooste).

Jokainen festareille pääsevä tiimi saa tilaisuuden loistaa ja esitellä omaa projektiaan asiantuntijoista koostuvalle raadille. Festareiden ansioituneimpia tiimejä palkitaan erilaisin kannustuspalkinnoin.  

Arviointiin vaikuttaa:

  • prosessi, joka välittyy projektipäiväkirjoista 
  • projektiluomus
  • projektiluomuksen esittely 

Prosessin osalta arvioidaan tiimin yhteistyökykyä, innostuneen hengen välittymistä sekä lasten ja nuorten omaa aktiivisuutta projektin eri vaiheissa.

Luomuksen arvioinnissa painotetaan luovuuttaa, kekseliäisyyttä ja soveltuvuutta käyttötarkoitukseensa sekä linkitystä StarT-teemaan ja LUMA-aineisiin.

Luomuksen esittelyn osalta painotetaan lasten ja nuorten luomuksen esittelyä festareilla SEKÄ luomuksesta tehtyä videota/kuvakoostetta. Visuaalisen esittelyn osalta painotetaan lasten ja nuorten oman panoksen näkymistä esittelyvideon/kuvakoosteen suunnittelussa ja toteutuksessa. Kekseliäät keinot tuoda esiin luomuksen ominaisuuksia ja sovelluskohteita ovat painottuneena.  Festareilla tapahtuvan luomuksen esittelyn osalta painotetaan mm. tiimistä itsestään välittyvää innostuneisuutta, kykyä vastata tuomareiden kysymyksiin sekä tiimin yhteistyötaitoja. 

*Oppimisyhteisöjen hyvien käytänteiden arviointi*

Hyvien käytänteiden osalta arvioinnissa kiinnitetään huomiota OPS-yhteyteen, yhteisöllisyyteen (sisältäen yhteistyön muiden opettajien tai tahojen kanssa) ja innovatiivisiin keinoihin toteuttaa tutkimuksellista ja/tai ilmiöpohjaista oppimista (mm. projektioppiminen). Lisäksi käytänteiden tulisi linkittyä jollakin tavalla LUMA-aineisiin (luonnontieteet, matematiikka ja/tai teknologia).

Keskeistä on kuvata oma käytänne niin selkeästi (ns reseptimäisesti), että muiden opettajien on helppo soveltaa kuvauksen perusteella käytännettä omaan opetukseen. 

Hyvien käytänteiden osalta verkkolomake koostuu käytänteen kirjallisesta kuvauksesta sekä visuaalisesta kuvauksesta (esimerkiksi StarT-päivästä), joko kuvakoosteena tai lyhyenä videona (max 3 min).

Festareilla arvioidaan hyvistä käytännöistä edellä kuvattujen kriteerien lisäksi esityksestä/työpajasta välittyvää innostusta sekä esityksen selkeyttä. 

2. Arviointi: Kansalliset parhaat sekä StarT-kilpailu 

Kansallisten parhaiden valinnassa ja kansainvälisessä StarT-kilpailussa arviointi tapahtuu verkkolomakkeen perusteella asiantuntijoista koostuvan kansallisen tuomariston ja StarT-tiimin toimesta.

Vain Kansallisen (Kansalliset parhaat) tai  kansainvälisen StarT-kilpailun kautta on lasten ja nuorten tähtitiimeillä ja oppimisyhteisöillä mahdollisuus edetä StarT-gaalaan.

Arviointikriteerit ovat samat kuin StarT-festivaaleille yhtä poikkeusta lukuunottamatta: visuaalinen esittely niin projektien kuin hyvien käytänteiden osalta on tehtävä videomuodossa (max 3min).

Videovaatimus johtuu siitä, että kaikki esikarsintavaiheesta edenneet projekti- ja hyvä opetuskäytänne -videot osallistuvat StarTin YouTube-kanavalla järjestettävään yleisöäänestykseen. Lisäksi kauden ansioituneimpia projekteja sekä parhaimpia käytänteitä tullaan jakamaan seuraavalla kaudella osallistuville vinkiksi StarTin nettisivujen kautta.

Lisäksi kansainvälisen StarT-kilpailun vaatimus on englanninkieli, mikä vaatii vähintään englanninkielistä tekstitystä videoon sekä englanninkielistä tiivistelmää oppilaiden päiväkirjasta.

Hyvien opetuskäytänteiden osalta kansainväliseen StarT-kisaan osallistuvien opettajien on hyvä huomioida Science on Stage (SonS) 2019 festivaalin kriteerit ideaalille opetuskäytänteelle (SonS käyttää sanaa projekti), sillä Suomen edustajat Portugalin 2019 SonS-festareille valitaan StarT-osallistujien joukosta.