StarT-festarien ja -kilpailun osallistumissäännöt, kausi 2020–2021

 1. Yleiset periaatteet
 2. Hyvät opetuskäytänteet
 3. Lasten ja nuorten oppimisprojektit
 4. Ilmoittautuminen

1. Yleiset periaatteet

 • Oppimisyhteisö voi olla esimerkiksi päiväkoti, peruskoulu, lukio, ammatillinen oppilaitos, korkeakoulu tai niissä yksittäinenkin opetusryhmä/luokka, taikka harrasteryhmä, kerhoryhmä, leiriporukka tai vaikkapa perhe
 • Voi osallistua suomen- tai ruotsinkielellä
 • Oppimisyhteisö voi ilmoittautua mukaan StarTiin sekä lasten ja nuorten oppimisprojekteilla (yksi tai useampi) että hyvällä opetuskäytänteellä (yksi/oppimisyhteisö) tai vain jommalla kummalla
 • Oppimisyhteisöllä tulee olla vähintään yksi aikuinen edustaja (esim. opettaja tai rehtori) yhteyshenkilönä.
 • Yhteyshenkilön tulee varmistaa, että…
  • ilmoitetut tiedot ovat oikein ja linkit toimivia (linkitettyjen materiaalien tulee olla StarTin käytettävissä vähintään 30.6.2021 saakka)
  • linkitetyt materiaalit eivät sisällä tekijänoikeuksia tai muita asetuksia/lakeja rikkovia aineistoja
 • Täsmälleen samalla oppimisprojektilla tai opetuskäytänteellä ei voi osallistua useampana vuonna
 • Mikäli käy ilmi, että oppimisyhteisö ei ole noudattanut sääntöjä, voi seurauksena olla hylkääminen festivaaleilta ja/tai kilpailusta. Tämä tehdään vain, jos tilannetta ei voi korjata tai muuten ratkaista.
 • LUMA-keskus Suomi -verkostolla on oikeus vastikkeetta käyttää ja hyödyntää StarT-ohjelmaan ilmoitettuja projekteja sekä hyviä opetuskäytänteitä ja näiden aineistoja tekijänoikeuden estämättä. LUMA-keskus Suomi -verkostolla on oikeus aineiston sisällön ja ulkoasun muutoksiin. LUMA-keskus Suomi -verkostolla on myös oikeus levittää aineistoa kaikissa levitysmuodoissa ja valmistaa siitä kappaleita.

2. Hyvät opetuskäytänteet

 • Oppimisyhteisö voi hakea festivaaleille ja/tai kilpailuun vain yhdellä hyvällä käytänteellä. Kuitenkin niin, että festivaaleille mukaan ilmoitettu käytänne voi olla eri kuin kilpailuun ilmoitettu käytänne.
 • Hyvän opetuskäytänteen vaatimukset:
  • toivotaan sisältävän yhteisöllisyyttä / yhteistyötä esim. oppimisyhteisön opettajien välillä ja/tai oppimisyhteisön ulkopuolisten tahojen kanssa
  • tulee sisältää käytännettä kuvaavan visuaalisen kuvauksen (video vaatimuksena kilpailussa)
  • käytänteen visuaalinen kuvaus ei saa olla sama kuin yksittäinen lasten ja nuorten projektivideo
  • tulee sisältää “reseptimäisen” kuvauksen käytänteestä, niin että toisten opettajien on helppo tämän perusteella toteuttaa käytänne omassa luokassaan
 • Osallistua voi täysin uudella tai useita vuosia käytössä olleella hyvällä käytänteellä, kunhan sitä on toteutettu jossakin vaiheessa vuosien 2020–2021 aikana.

3. Lasten ja nuorten oppimisprojektit

 • Ikäraja 3-19 vuotta
 • Projektin tulee olla tiimityö (tekijöinä vähintään 2 henkilöä, ei ylärajaa)
 • Projektityön vaatimukset:
  • on tiimin jäsenten (lasten ja nuorten) tekemä, toki ikätaso huomioiden ohjaus/tuki sallitaan
  • liittyy jollakin tavalla kauden StarT-teemoihin
  • liittyy jollain tavalla LUMA-aloihin (kaikkia saa toki yhdistää)
  • sisältää (vapaamuotoisen) luomuksen sekä projektipäiväkirjan
  • sisältää visuaalisen kuvauksen (kilpailussa videovaatimus)
  • mahdolliset teemakohtaiset ehdot on myös huomioitava (esimerkiksi Liikkuva lelu! -projektit)
 • Osallistua voi projekteilla, joita on toteutettu vuosien 2020–2021 aikana,  pidempikestoisissa projekteissa projektien aloitus on voinut tapahtua jo ennen vuotta 2020

4. Ilmoittautuminen

 • StarT-ohjelmaan ilmoittautuminen (yhteystietojen antaminen verkkolomakkeella) ei sido mihinkään
  • Ilmoittautuminen mahdollistaa mm alueellisen tuen saamisen 
  • Ilmoittautuneita (yhteyshenkilö) tiedotetaan kansallisesti n 2–4 kertaa tärkeistä ohjelmaan liittyvistä asioista mm hakuajan määräajasta 
  • Etukäteen ilmoittautuneiden on haettava mukaan StarTin tapahtumiin täydentämällä jo annettuihin tietoihin mahdollisten projektien ja käytänteen tiedot.
 • Haku StarTin tapahtumiin (festarit ja kilpailu) tapahtuu verkkolomakkeella, josta osallistujakohtaisesti (jokainen projektityö ja käytänne erikseen) valitaan mihin haetaan mukaan (joko jompaan kumpaan tai molempiin)
 • Alueelliset StarT-festarit:
  • Tapahtuman järjestämisestä ja tiedottamisesta vastaavat alueelliset LUMA-keskukset, jotka myös arvioivat ja tekevät päätöksen festareille pääsystä.
  • Mukaan voi ilmoittaa keskeneräisen tai edelleen käynnissä olevan oppimisprojektin, joiden tulee kuitenkin olla esittelykelpoisia festaritapahtumaan mennessä.
 • StarT-kilpailu:
  • Tapahtuman järjestämisestä vastaa kansallinen StarT-tiimi (LUMA-keskus Suomi -verkosto).
  • Arvioidaan kokonaisuudessaan lomakkeelle määräaikaan ilmoitettujen tietojen perusteella.
  • Visuaalisen kuvauksen tulee olla enintään 3 minuutin kestoinen video.
  • Suomen edustajat International LUMA StarT -kilpailuun valitaan kansallisten parhaiden joukosta
   • Vaatii ehdolle asettumista kansainväliseen kilpailuun
   • Vaatimuksena englanninkieli (kansainvälinen tuomaristo)
    • Lapset/nuoret voivat käyttää omaa kieltään eli saavat kirjoittaa oppimispäiväkirjan itse omalla kielellään ja puhua videolla omalla kielellään, mutta päiväkirjasta on tehtävä englanninkielinen tiivistelmä ja video on ainakin tekstitettävä englanniksi
    • Englanninkieliset tiivistelmät ja tekstitykset saa teettää ulkopuolisella henkilöllä