Projektipäiväkirja

Projektipäiväkirjan tarkoitus on kuvata projektia visuaalisesti kuvien, videon ja tekstin avulla. Projektipäiväkirja voi sisältää kuvia, tekstiä, haastatteluja, videoita, piirroksia tai rakennelmia. Projektipäiväkirjassa kuvataan lyhyesti projektin etenemistä ja onnistumisia. Projektipäiväkirjassa on hyvä näkyä tekijän kädenjälki: Lasten kohdalla tekijät osallistuvat oman osaamistasonsa mukaan, opettaja tai ohjaaja voi avustaa tuotoksen tekemisessä. Yläasteikäisten ja lukiolaisten kohdalla odotetaan nuorelta jo enemmän vastuuta ja omatoimisuutta tuotoksesta.

Päiväkirja on osa projektien arviointia kilpailusarjoissa. Projekteja arvioidessa kiinnitetään huomiota seuraaviin asioihin:

  • Projeltin prosessin kuvaus (suunnittelu, toteutus ja viimeistely)
  • Tekijätiimin yhteistyö ja oma panos näkyy päiväkirjassa
  • Lasten ja nuorten innostus välittyy
  • Luomuksen tai projektin ominaisuuksien esittely

Päiväkirjaa voidaan käyttää perusteena festareille valittavien projektien esikarsinnassa.

Ideoita ja esimerkkejä hyvistä projektipäiväkirjoista:

Cook Chlorophyll and the Colours of the Fall
Oppimisyhteisö: Rantavitikan eskarit
Selkeä ja visuaalinen projektipäiväkirja, josta näkyy lasten kädenjälki todella kauniisti. Päiväkirjassa on kuvattu tarkasti projektin etenemistä ja tehdyt aktiviteetit on kuvattu tekstin ja kuvien avulla.
Linkki projektipäiväkirjaan

Leivän aikamatka
Oppimisyhteisö: Päiväkoti Pikkutylli
Projektipäiväkirja pitää sisällään kattavan aikuisten koostama kuvaus päiväkoti-ikäisten kanssa tehdystä projektitoiminnasta, jossa myös tuodaan esille lasten näkemyksiä.
Linkki projektipäiväkirjaan

Pikku tutkijat
Oppimisyhtisö: Pikkulinnan Päiväkoti /Vaakunat
Projektipäiväkirja voi olla myös powerpoint-mallinen. Havainnollinen tapa tuoda esiin miten projektissa toimittu. Projektipäiväkirjaan olisi voinut vielä lisätä oppijoiden kohdalla millaisia ahaa-elämyksiä on koettu ja mitä he kokivat oppineensa.
Linkki projektipäiväkirjaan

Tie dye
Oppimisyhteisö: Luovan luonnontieteen ryhmä / Kaakkurin koulu, Oulu
Innovatiivinen ja ajankohtainen projekti, jota oli suunniteltu ja mietitty pitkään. Linkitys LUMA-aineisiinkin löytyi hienosti. Projektipäiväkirja eteni kronologisesti sisälsi paljon kuvia ja oppilaat olivat pohtineet hienosti myös omaa oppimistaan. Projekti valittiinkin myös yleisönsuosikiksi.
Linkki projektipäiväkirjaan