StarT-päivä on tutkimusmatka

StarT-päivä on puolen päivän tai koko päivän kestoinen omassa yhteisössä järjestettävä yhteisöllinen tapahtuma, joka osallistaa niin lapsia, nuoria, opettajia kuin mahdollisesti vanhempia ja yrityskumppaneita toimimaan  yhdessä ja innostumaan oppimisesta.

Keskiössä ovat  oppimisen ilon jakaminen, yhteistyö ja projektityön tulosten esittäminen ovat StarT-päivän moottori. Päivä voi osallistaa luokkaa tai vaikka koko koulua. Vanhemmat ja yhteistyökumppanit kannattaa mahdollisuuksien mukaan toivottaa tervetulleiksi mukaan.  Päivä voi sisältää StarT-projektitöidenja hyvien opetuskäytänteiden esittelyn lisäksi erilaisia innostavia aktiviteetteja, kuten työpajoja,  projektituotosten testausta, kilpailuja tai lyhyitä asiantuntijoiden tietoiskuja. 

Esitämme tällä sivulla esimerkkejä ja toteutusmalleja edelliskauden StarT-osallistujilta ideoinnin tueksi. Minkälainen teidän StarT-päivänne voisi olla?

Kuva: Puuhiset esittävät Lappeenrannan StarT-festareilla tutkimustaan, 2019, LUMA-keskus Suomi


StarT-päivän voidaan järjestää monella eri tavalla

Usein se on noin 3–4 tunnin mittainen tapahtuma, jonka voi esimerkiksi kouluissa järjestää vaikka lauantaikoulupäivänä, jolloin vanhemmat osallistuvat lasten kanssa oppimiseen tai se voi yhdistellä työpajoja, demonstraatioita sekä esityksiä yhtenä kokonaisuutena, jotka voidaan käydä läpi tiedeseminaarin mukaisesti juhlasalissa. Osana tutkimuksellista oppimista voi olla innostavaa luoda kumppanuuksia yrityselämän toimijoihin vieraillen LUMA-asiantuntijoita rekrytoivissa yrityksissä tai kutsua edustushenkilö luennoimaan koululle.

StarT-päivä:

  • voidaan toteuttaa työpajoina, projektityöskentelynä, asiantuntija vierailijoita hyödyntäen  – poikkitieteellisesti tai ainekohtaisesti tehtävissä ponnistellen.
  • voi sisältää arviointia esim. projektioppimiseen liittyen vertaisarviointia voi hyvin tehdä tapahtuman aikana töiden esittelyn yhteydessä. Myös vierailta ja vanhemmilta voi pyytää kannustavaa palautetta projektitiimeille 
  • voi olla osa muuta yhteistä tilaisuutta tai tapahtumaa.

Parhaat StarT käytänteet viime kausilta, sisältävät myös vinkkejä StarT-päivien järjestämiseen osana projektityökokonaisuutta:

 


Esimerkkejä StarT-päivistä


Kulosaaren lukion ”Science Expo, jossa oppilaat taklasivat ongelmia tutkimuksellisissa projekteissa vaikuttamismahdollisuuksien selvittämiseen mm. sähkönkulutukseen ja kierrätykseen.

Tampereella ja Ammanissa, Jordania (kuva) on järjestetty tiedeseminaaria mukailevia tapahtumia. 

”The Project also aims to develop the children and youths’ capacities of scientific inquiry, and problem solving skills to accomplish unique and original scientific projects which inspire them to become innovative scientists in future” – ”Projekti tähtää lasten ja nuorten tieteellisen työskentelyn ja ongelmanratkaisun kehittämiseen niin luovilla kuin tavanomaisilla tieteellisillä hankkeilla, jotka inspiroivat heitä harkitsemaan tutkijan uraa tulevaisuudessa.”

-Amman, Jordania 2018 ”Innovation for Creativity Development Association”

Kuva: Ammanin tiedetapahtumasta lapsille ja nuorille 2016.

Innovation for Creativity Development Association

 

Tampereen lyseossa jokainen oppilas on kirjoittanut esseen tutkimuskohteestaan ja esittellyt työtään kanssaopiskelijoille tieteellisellä posterilla. Oppilaat saivat itse valita esseen aiheen tieteellistä kirjoitustyyliä ja esitystapaa mukaillen, mikä tuo antoisaa harjoitusta niin kirjoitustaitojen kuin ainekohtaisen aiheen ymmärtämiseen. Tämä projekti sopii erityisen hyvin suomalaiseen ylioppilastutkintoon.

The exhibition was organised like a scientific conference where the students stood next to their research papers, ready to answer any questions.” – ”Näyttely organisoitiin tieteellisen konferenssin mukaiseksi, missä oppilaat odottivat tieteellisten artikkeliensa kanssa valmiina vastaamaan yleisön kysymyksiin”

-Tampereen lyseon StarT-tapahtumasta ”Celebrating student projects” 2018

 

Putaanvirran koululaiset tutustuivat kotiseutunsa Pihtipuhtaan yhteiskunnalliseen kulttuuri- ja elinkeinoelämään sekä luontoon – yhdessä tehtäviä suoritettiin työpajoissa, vierailujen ohella sekä koottiin yhteistyöllä jokin vaikuttava muutos kotiseutuun: luontopolku, tiedotteet ja esittelyvideoit Pihtiputaasta sekä sählyturnaus ovat vain osa tuloksista! Oppilaat valitsivat vierailujen perusteella mieleisen projektin sekä keskustelivat vaikuttajien, kuten historioitsijoiden ja yrittäjien kanssa – oppilaista parasta oli toiminnallinen oppiminen, yhteistyö ja itsenäinen suunnittelu ja vertaisarviointi.

 


Osallistavat ja koulujen väliset tapahtumat osana projektioppimista

”They were satisfied with their jobs, seen why they need to learn the contents of Physics and where them to apply. This way of learning gives opportunities for various forms of formative assessment and summative evaluation of the students by the teacher.” – ”He olivat tyytyväisiä töihinsä ymmärrettyään fysiikan sisällön käyttötarpeen. Tällä tavoin oppiminen antaa mahdollisuuksia opettajalle arviointiin.”

-Kocani, Macedonia 2018 ”STARS”

Romanian Satu Maren kansallisessa lukiossa vanhemmat ja oppilaat ovat tehneet yhteistyötä jo kahden vuoden ajan kiusaamisen ehkäisemiseksi. Koko koulu on mukana aktiivisessa ehkäisemiskamppanjassa, jossa uhkiin puututaan ja tunnistetaan niin koulussa kuin netissä. Luovan kirjoittamisen ja teatterikerhon tapaamiset, viestintä koulussa ja somessa viestivät selvän kannan yhteisössä, jossa kaikkien oppilaiden hyvinvointi on etusijalla.

Turkissa koulujen välinen S.O.S -kerho (Save our species/pelastakaamme lajimme) keskustelee joustavalla aikataululla opettaja- ja kouluverkostoissa oppilaiden kenttätutkimustuloksista (luontoretket: pH-mittaukset, populaatioennusteet, lajihavainnot). Oppilaat osallistuvat vuoropuheluun koulujen välillä vertaillen tuloksia, jakaen tietoa ja osaamistaan työpajoista, kenttätutkimuksista. Oppilaat esittelivät työtään esitysten, dokumenttien, keksintöjen sekä draaman ja taideteosten avulla.