Kansainvälisesti parhaat oppimisyhteisöjen käytänteet 2018

StarT 2018 tuomaristo valitsi 10 kansainvälisesti ansioituneinta projektia sekä 10 parasta opetuskäytännettä ehdolle International LUMA StarT Award 2018 – palkinnonsaajaksi. Ehdokkaat karsittiin monivaiheisen tuomaroinnin sekä yleisöäänestyksen perusteella kaikkien StarTiin ilmoittautuneiden oppimisyhteisöjen joukosta (tutustu arviointikriteereihin). Projekteja oli mukana 500 ja hyviä opetuskäytänteitä 100 noin 20 eri maasta. Molempien sarjojen kolme parasta palkittiin StarT-gaalassa 5.6.2018 Tampereella.

Voittajat

 • Esikouluryhmä Puuhiset Satulaiva, Kirsi Rehunen, Suomi

  Projektissa tutkimusta lähestytään lapsille tutusta, ei pelottavasta suunnasta – saduista. Vanhempainillassa esikoululaiset ja vanhemmat tutustuivat yhdessä siihen, mitä tutkija tarvitsee. Projektin aikana lapset tutustuivat tutkittavaan aiheeseen ryhmissä ja esittelivät projektinsa toisilleen ja vanhemmille. Päiväkodissa on vieraillut myös professorikummeja ja kokoontunut tiedekerho.

   

 • Innovation for Creativity Development Association, Suraaya Ayyad, Jordania

  Päätavoitteena on luoda tieteellisen ja teknologisen oppimisen, tutkimisen ja innovaation kulttuuria lasten ja nuorten keskuudessa ja kehittää siihen liittyviä taitoja (ongelmanratkaisu, kriittinen ajattelu, kommunikaatio). Projektissa on perustettu mm. kansallinen Science Fair -tapahtuma ja siihen liittyää koulutusta, kerhotoimintaa ja koulutusta eri-ikäisille oppilaille sekä retkiä perheille.

   

 • MEF Middle School, Simge Sohtorik, Turkki

  Projektissa lähdettiin liikkeelle suhteellisuuden käsitteestä. Oppilaat suunnittelivat tuotteita, joissa esiintyy kultainen leikkaus, ja laskivat tuotteelle myyntihinnan. Tuotteet myytiin, ja tuotto ohjattiin oppilaiden valitsemaan hyväntekeväisyyskohteeseen.

   

Muut ehdokkaat

 • 1B NMS Stromstraße, Katharina Rettenmoser, Austria

  Projektissa ”How to live a healthy life?” tutustuttiin elimistön toimintaan ryhmässä, jossa on useita erityistä tukea tarvitsevia oppilaita. Luokassa mm. syötiin yhdessä aamiaista, leivottiin, kasvatettiin yrttejä, käytiin metsäretkellä, istutettiin puita, osallistuttiin eläimiä käsitteleviin työpajoihin, järjestettiin tanssiprojekti, osallistuttiin juoksukilpailuun ja harjoiteltiin eri urheilulajeja.

   

 • Junior Karasin University; ”Club 2×2″ from Children and Youth Center for Creative Activities, Halyna Hodovana, Ukraina

  Projektissa on kehitetty lasten ja vanhempien yhteistä koulun ulkopuolista toimintaa, jossa vanhemmilla on tärkeä rooli. Onnistuneita aktiviteetteja ovat olleet mm. turnaukset, joissa lapset ja vanhemmat ratkovat ongelmia yhdessä, tiedepiknikit, joilla lapset esittelevät tiedeaiheita, osallistuminen tiedekoulutuskeskuksen toimintaan, matematiikkaleirit ja matemaattiset pelit.

   

 • Kulosaaren Yhteiskoulu, Hanna Huhtakallio, Suomi

  Kulosaaren yhteiskoulun lukion ensimmäisen luokan opiskelijat saivat tutustua tieteellisen tutkimuksen tekemiseen tutkimalla valitsemaansa ilmiötä haluamansa tavalla kolmen peräkkäisen jakson aikana yhdistetyillä kemian-biologian-fysiikan tunneilla. Lopuksi oma työ esiteltiin koulun omassa tiedenäyttelyssä, johon osallistui tutkimusryhmiä myös Lauttasaaresta sekä Maunulan matematiikkalukiosta.

   

 • Team Chimera, Richard Spencer, UK

  Projektissa tutustuttiin isyyden testaamiseen luomalla tieteellisen julkaisun pohjalta (yhteistyössä tutkijan kanssa) 7 minuutin elokuva, joka esitettiin oppilaista, oepttajista ja muusta koulun henkilökunnasta koostuvalle yleisölle. Työssä yhdistyivät luonnontieteiden, äidinkielen, draaman ja viestinnän opinnot.

   

 • MTA-SZTE Science Education Research Group and Arany János Primary School Szeged, Erzsébet Korom, Unkari

  Projektissa järjestettiin opettajille työpaja, jossa yhdistettiin tutkimustuloksia ja hyviä opetuskäytänteitä. Työpaja on tarjonnut alustan tutkijoiden ja koulujen hedelmälliselle yhteistyölle.

   

 • S.O.S Project Schools, Nilgün Erentay, Turkki

  S.O.S. (Save Our Species) on jo 12 vuotta vapaaehtoispohjalta toiminut, eri kouluasteille suunnattu projekti, jossa tutkitaan uhanalaisia lajeja ja niiden elinympäristöjä (kosteikkoja) ja pyritään parantamaan lajien olosuhteita. Toimintaan kuuluu mm. retkiä, veden laadun mittauksia ja tulosten analysointia ja miniekosysteemien rakentamista. Mukana olevat koulut tekevät yhteistyötä keskenään, mutta myös kuntien, yliopistojen ja paikallisten yhdistysten kanssa. Oppilaat tekevät myös aihepiiriin liittyviä haastatteluja, näytelmiä, näyttelyitä, tarinoita ym.

   

 • Ylämyllyn koulu, Pekka Tarva, Suomi

  Projektissa oppilaat saivat ryhmissä ideoida, ohjelmoida ja rakentaa legoista sekä muista materiaaleista automaatiojärjestelmän, koneen tai robotin. Työstä tehtiin kuvapäiväkirja ja esittelyvideo. Oppilaat kävivät myös vierailulla paikallisessa teknologiayrityksessä.

   

   


  Youtube-soittolista ehdokkaista

Lämpimät onnittelut kaikille ehdokkaille ja kiitos kaikille osallistuneille!

StarTissa toteutetaan monialaisia teemaopintoja – tervetuloa mukaan ensi vuonna!