StarT parhaat 2018-2019

Kaudella 2018 – 2019 kansalliseen ja kansainväliseen StarT-kilpailuun osallistuttiin 640 lasten ja nuorten projektityöllä sekä yli 250 opetuskäytänteellä. Tältä sivulta pääset tutustumaan kauden parhaimmiston kansallisessa sarjassa.

Tutustu kansainvälisen kilpailun parhaisiin projekteihin ja käytänteihin 2018-2019 englanninkielisellä verkkosivulla.

Inspiroidu ja innostu!

StarT parhaat suomalaiset projektit

Lukukaudella 2018-2019 kansalliseen StarT-kilpailuun osallistuneiden lasten ja nuorten projektitöitä, joista tuomaristo valitsi ansioituneimmat kymmenen opetusprojektia, jotka ovat alla satunnaisesti lueteltuna sekä yleisön suosikki.

”The First Trip of Man to the Moon.” Kaukon koulu, Rovaniemi.

Alakoululaiset tutustuvat ohjelmointiin ja tähtitieteeseen kuumatkan animaation suunnittelun ja toteutuksen avulla. Tähtitieteeseen tutustuminen luennon, oppilaiden vapaavalintaisten kysymysten ja toteutettavan tähtitiede animaation avulla.

Tutustu oppimispäiväkirjaan tästä. (.pdf)

”Reinventing the Drone.” Tampereen lyseon lukio, Tampere.

Lukiolaisten ongelmanratkaisu- ja ohjelmointitaitojen käytäntöönpanoa, kun tavoitteena on uudempi, kehittyneempi lennokki, kuin aikaisemmat mallit. Tämä projekti haastaa oppijat aikatauluttamaan, suunnittelemaan pitkäjänteistä projektityötä, joka voi olla hyvin kannattavaa, niin taloudellisesti kuin oppimiskokemuksena työelämää varten.

Tutustu oppimispäiväkirjaan tästä. (.pdf)

”Pihatähtimöitä sukissa ja muita siementutkimuksia.” Päiväkoti Satulaiva, esiopetusryhmä Puuhiset, Lappeenranta.

Varhaiskasvatuksellista tutkivaa opiskelua siemenkehityksestä, kasvuedellytyksistä, levinneisyydestä ja muista siementen ominaisuuksista. Lapset johtavat tutkimusta ja opettaja ohjaa oppimistilannetta. Lapset myös opettavat vertaisiaan.

Tutustu oppimispäiväkirjaan tästä (.pdf)

”Meren laulu -musikaali”, ”The Song of the Sea -musical.” Äänekosken lukio, Jyväskylä.

Lukiolaisten toteuttama ja suunnittelema esitys, jossa yhdistetään monitieteellisiä näkökulmia ympäristötieteisiin, kuten ekologiaan ja ympäristösuojeluun, kuin aikuistumiseen, draamakirjallisuuteen ja näytelmän koreografiaan, tanssinumeroihin, vaatetukseen ja lavastukseen. Draaman kehys tuo erinomaisen komponentin ympäristön suojelun ymmärtämiseen.

Tutustu oppimispäiväkirjaan tästä. (.pdf)

”Nelma tiedekerho.” Jalkarannan koulu, Lahti.

Alakoululaisten tiedeshow, jossa esitetään moninaisia näyttäviä tieteellisiä kokeita yleisölle. Samalla vertaisille selitetään, mitä kiinnostavaa töissä tapahtuu, miten ne ovat selitettävissä ja vastataan yleisökysymyksiin.

Tutustu oppimispäiväkirjaan tästä. (.pdf)

”5HOW3R music video.” Tampereen lyseon lukio, Tampere.

Luonnontieteistä kiinnostuneiden lukiolaisten esitys, joka tuo näkökulmia veden säästämiseen päivittäisessä kulutuksessa luovalla tavalla. Tätä ideointia voi kehittää esityksen jälkeen presentaatioksi, jossa vertaisopetustilanne tuo pohdinnan ja ongelmanratkaisun innostavalla tavalla läsnäolevaksi.

Tutustu oppimispäiväkirjaan tästä. (.pdf)

”Siivoa metsä.” Säviän koulu/Pietaveden kunta, Joensuu

Alakoululaiset tutustetaan ympäristön siivoamiseen käsityö- ja kuvaamatyötaitojen avulla. Projektikehittää yhteistyötaitoja, tutkimista, ympäristön ja kulutuksen ymmärtämistä.

Tutustu oppimispäiväkirjaan tästä. (.pdf)

”Keinumäen koulun metsäprojekti.” Keinumäen koulu, Helsinki.

Alakoulun ja yläkoulun oppilaat työskentelevät yhdessä viikottain tutustuen lähiympäristön merkitykseen sosiaalisesta, ympäristöllisestä, kestävän kehityksen ja viihdyttävyyden näkökulman kannalta.

Tutustu oppimispäiväkirjaan tästä. (.pdf)

”Ihmisen ja hevosen sykkeiden vertailu rasituksessa.” Orimattilan yhteiskoulu, Lahti.

Lukiolaiset syventyvät verenkiertoelimistön tutkimukseen vertaamalla ihmisen ja hevosen fysiologiaa. Lopuksi he esittävät tuloksensa ja päätelmänsä sykkeen eroavaisuuksille. Tutkivaa opiskelua, aineiston etsimistä ja tulosten tulkintaa.

Tutustu oppimispäiväkirjaan tästä. (.pdf)

”Paperi ympärillämme, mitä se on?” Kalkunvuoren päiväkoti ja koulu/esiopetus, Tampere.

Viikoittaisia varhaiskasvatuksellisia oppitunteja, joilla tutkitaan paperin merkitystä, estitään tietoa tutustumalla medialähteisiin sekä yhdessä tutkimalla. Oppimista aavustaa yhteinen ideakartta.

Projektista ei ole valitettavasti videota, mutta oppimispäiväkirjaa voit katsella tästä (.pdf).

Lisäksi päiväkirjassa on linkki Microsoft Sway -esitykseen, jota voit katsella, jos sinulla on lisenssi ohjelman käyttöön.

Yleisön suosikki: ”Eläimet ympäristössämme”. Jyväskylän normaalikoulu, Jyväskylä

Lapsilähtöinen projekti, jossa alakoululaiset motivoituvat tutkimaan luontoa eläinten kannalta tarkastellen omavalintaisesti teemoja, näkökulmia, merkityksiä ja vuorovaikutussuhteita. Projekti sisältää moninaisia oppimisympäristöjä, yhteistyötä ja on laaja-alainen aiheiden myötä.

Tutustu oppimispäiväkirjaan tästä.

StarT parhaat suomalaiset käytänteet

Lukukaudella 2018-2019 kansalliseen StarT-kilpailuun osallistuneista ryhmistä tuomariston valitsemat parhaat viisi opetuskäytännettä satunnaisesti lueteltuna.

”Kalevala goes Science.” Joutsan yläkoulu, Jyväskylä.

Yläasteen oppilaat tutustuvat Kalevalaan ja pohditaan sen kohtauksia sekä kerrontaa luonnontieteellisestä näkökulmasta. Kalevalan rinnastaminen luonnontieteiden teorioiden kanssa muodostetaan yhtenäisempi kokonaisuus tieteellisestä menettelystä sekä mytologian ymmärryksestä. Opetusympäristöinä toimivat luennot, työpajat, kokeelliset työt sekä vertaisarviointi.

Tutustu tarkemmin toteutettuihin projekteihin sekä käytänteen toteutukseen opettajan näkökulmasta koulun omilta projektisivuilta Kalevala goes science.

”Young People Learning Statistics.” Keminmaan keskuskoulu, Rovaniemi.

Yläasteen opiskelijat syventyvät tilastotieteen tavoitteisiin ja työtapoihin, jonka jälkeen he saavat tutkia mitä tahansa aihetta, josta on tilastoja. Oppilaita rohkaistaan monipuoliseen tiedonkeruuseen tutkimalla lukuisia erilaisia lähteitä, medioita sekä hyödyntämällä tietoteknisiä oppimisympäristöjä.

Tutustu tarkempiin kuvaukseen tästä. (.pdf)

”Play a Role and Learn.” Päiväkoti Piilometsä, Oulu.

 Varhaiskasvatuksellinen aikuisen avustama draamatyöpaja, jossa rooleihin eläytyminen toimii osana lapsen oppimisprosessia. Aiheina käydään läpi luonnontieteellisä ymmärrystä lepakoista, avaruudesta, kivikaudesta sekä tutustutaan luonnonsuojeluun keijujen roolissa!

Tutustu tarkempiin kuvaukseen tästä.

”Makromolekyylit -lukiokurssi.” Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio, Helsinki.

Lukiolaiset syventyvät biologisesti merkittävien makromolekyylien rakenteeseen, mallinnukseen sekä vierailevat korkeakoulujen biologian ja kemian laboratorioissa lähestyen tutkimusta käytännöllisemmin ja syvällisemmin. Mahdollisuus tutustua yliopistolliseen ainetarjontaan ja syventää opintotarjontaa.

Tutustu tarkempiin kuvaukseen tästä. (.pdf)

”Kotiseutu Pihtipudas.” Pulaanvirran koulu, Jyväskylä.

Ala- ja yläastelaisten oppimisympäristö, joka käsittelee asumisympäristön merkitystä oppilaille ja muille asukkaille. Oppilaat valitsevat ryhmissä kunnastaan aihepiirin (liikunta, historia, elinkeinot yms.), josta tehdään tutkivaa opiskelua moninaisesti käsittelevä loppuesitys kevätjuhla-seminaariin. Opiskelu koostuu työpajoista, vierailusta, suunnittelemisesta, yhteistyöstä sekä vertaisarvioinnista ja esiintymisestä.

Tutustu tarkempiin kuvaukseen tästä. (.pdf)

Tutustu StarT ohjelman materiaalipankkiin ja tutki aiempien kausien parhaita projektitöitä.