Parhaat suomalaiset projektit 2018-2019

Lukukaudella 2018-2019 kansalliseen StarT-kilpailuun osallistuneiden lasten ja nuorten projektitöitä, joista tuomaristo valitsi ansioituneimmat kymmenen opetusprojektia, jotka ovat alla satunnaisesti lueteltuna sekä yleisön suosikki.

”The First Trip of Man to the Moon.” Kaukon koulu, Rovaniemi.

Alakoululaiset tutustuvat ohjelmointiin ja tähtitieteeseen kuumatkan animaation suunnittelun ja toteutuksen avulla. Tähtitieteeseen tutustuminen luennon, oppilaiden vapaavalintaisten kysymysten ja toteutettavan tähtitiede animaation avulla.

Tutustu oppimispäiväkirjaan tästä.

”Reinventing the Drone.” Tampereen lyseon lukio, Tampere.

Lukiolaisten ongelmanratkaisu- ja ohjelmointitaitojen käytäntöönpanoa, kun tavoitteena on uudempi, kehittyneempi lennokki, kuin aikaisemmat mallit. Tämä projekti haastaa oppijat aikatauluttamaan, suunnittelemaan pitkäjänteistä projektityötä, joka voi olla hyvin kannattavaa, niin taloudellisesti kuin oppimiskokemuksena työelämää varten.

Tutustu oppimispäiväkirjaan tästä.

”Pihatähtimöitä sukissa ja muita siementutkimuksia.” Päiväkoti Satulaiva, esiopetusryhmä Puuhiset, Lappeenranta.

Varhaiskasvatuksellista tutkivaa opiskelua siemenkehityksestä, kasvuedellytyksistä, levinneisyydestä ja muista siementen ominaisuuksista. Lapset johtavat tutkimusta ja opettaja ohjaa oppimistilannetta. Lapset myös opettavat vertaisiaan.

Tutustu oppimispäiväkirjaan tästä.

”Meren laulu -musikaali”, ”The Song of the Sea -musical.” Äänekosken lukio, Jyväskylä.

Lukiolaisten toteuttama ja suunnittelema esitys, jossa yhdistetään monitieteellisiä näkökulmia ympäristötieteisiin, kuten ekologiaan ja ympäristösuojeluun, kuin aikuistumiseen, draamakirjallisuuteen ja näytelmän koreografiaan, tanssinumeroihin, vaatetukseen ja lavastukseen. Draaman kehys tuo erinomaisen komponentin ympäristön suojelun ymmärtämiseen.

Tutustu oppimispäiväkirjaan tästä.

”Nelma tiedekerho.” Jalkarannan koulu, Lahti.

Alakoululaisten tiedeshow, jossa esitetään moninaisia näyttäviä tieteellisiä kokeita yleisölle. Samalla vertaisille selitetään, mitä kiinnostavaa töissä tapahtuu, miten ne ovat selitettävissä ja vastataan yleisökysymyksiin.

Tutustu oppimispäiväkirjaan tästä.

”5HOW3R music video.” Tampereen lyseon lukio, Tampere.

Luonnontieteistä kiinnostuneiden lukiolaisten esitys, joka tuo näkökulmia veden säästämiseen päivittäisessä kulutuksessa luovalla tavalla. Tätä ideointia voi kehittää esityksen jälkeen presentaatioksi, jossa vertaisopetustilanne tuo pohdinnan ja ongelmanratkaisun innostavalla tavalla läsnäolevaksi.

Tutustu oppimispäiväkirjaan tästä.

”Siivoa metsä.” Säviän koulu/Pietaveden kunta, Joensuu

Alakoululaiset tutustetaan ympäristön siivoamiseen käsityö- ja kuvaamatyötaitojen avulla. Projektikehittää yhteistyötaitoja, tutkimista, ympäristön ja kulutuksen ymmärtämistä.

Tutustu oppimispäiväkirjaan tästä.

”Keinumäen koulun metsäprojekti.” Keinumäen koulu, Helsinki.

Alakoulun ja yläkoulun oppilaat työskentelevät yhdessä viikottain tutustuen lähiympäristön merkitykseen sosiaalisesta, ympäristöllisestä, kestävän kehityksen ja viihdyttävyyden näkökulman kannalta.

Tutustu oppimispäiväkirjaan tästä.

”Ihmisen ja hevosen sykkeiden vertailu rasituksessa.” Orimattilan yhteiskoulu, Lahti.

Lukiolaiset syventyvät verenkiertoelimistön tutkimukseen vertaamalla ihmisen ja hevosen fysiologiaa. Lopuksi he esittävät tuloksensa ja päätelmänsä sykkeen eroavaisuuksille. Tutkivaa opiskelua, aineiston etsimistä ja tulosten tulkintaa.

Tutustu oppimispäiväkirjaan tästä.

”Paperi ympärillämme, mitä se on?” Kalkunvuoren päiväkoti ja koulu/esiopetus, Tampere.

Viikoittaisia varhaiskasvatuksellisia oppitunteja, joilla tutkitaan paperin merkitystä, estitään tietoa tutustumalla medialähteisiin sekä yhdessä tutkimalla. Oppimista aavustaa yhteinen ideakartta.

Projektista ei ole valitettavasti videota, mutta oppimispäiväkirjaa voit katsella tästä.

Lisäksi päiväkirjassa on linkki Microsoft Sway -esitykseen, jota voit katsella, jos sinulla on lisenssi ohjelman käyttöön.

Yleisön suosikki: ”Eläimet ympäristössämme”. Jyväskylän normaalikoulu, Jyväskylä

Lapsilähtöinen projekti, jossa alakoululaiset motivoituvat tutkimaan luontoa eläinten kannalta tarkastellen omavalintaisesti teemoja, näkökulmia, merkityksiä ja vuorovaikutussuhteita. Projekti sisältää moninaisia oppimisympäristöjä, yhteistyötä ja on laaja-alainen aiheiden myötä.

Tutustu oppimispäiväkirjaan tästä.