Kuinka käytänne tehtiin?

Olen laatinut opettajista koostuvan työryhmän kanssa Lappeenrannan kaupungin kouluille Greenreality-lupauspohjan, joka on suunnattu kaikille luokka-asteille. Jokaisessa luokassa oppilaat tekevät yhteisen Greenreality-lupauksen huomioiden kaikki neljä kestävän kehityksen osa-aluetta. Ikätaso huomioiden lupauksia tehdään yhdestä neljään (pienemmillä yhdeltä osa-alueelta, isommilla vaikkapa kaikista). Luokkakohtaisten lupausten kautta muotoutuu kätevästi koko koulun ympäristöohjelma. Luokassa annettu lupaus huomioidaan päivittäisessä toiminnassa, ja kun se asettuu osaksi arkea, voidaan ottaa mukaan jokin uusi lupaus. Olen toteuttanut lupauspohjat kuvineen, tavoitteena tehdä niistä motivoivat lapsille. Opettajat voivat valita pohjista luokalleen sopivamman.

Lupauspohjan mukana on viriketarjotin, mistä voi valita sopivia lupauksia tai keksiä omia. Greenreality-lupaus on osa Lappeenranta Junior University eli Uniori-toimintaa, jota toteutetaan kaikissa Lappeenrannan kouluissa yhteistyössä LUT-yliopiston kanssa.

Greenreality-lupaukseen liittyvät materiaalit Uniori-sivustolla: https://www.uniori.fi/opettajat/gr-lupaus/

Linkki käytänteen muihin materiaaleihin