Virtuaalinen Amazing Race Rovaniemeltä pohjoiseen

Oppimisyhteisö: Napapiirin yläaste Saarenkylä
Tekijät: Niina Kivelä, Katriina Linna, Anna-Maija Partanen ja Virpi Yrjänheikki
StarT teema: Minun LUMAni
Kouluaste: yläjoulu
Mitä oppiaineita projektissa on käytetty: Matematiikka, kotitalous, englanti, ruotsi, liikunta, maantieto, tietotekniikka

Kuinka käytänne tehtiin?

Toteutimme tämän käytänteen yläkoulussa, mutta malli sopii hyvin 3.luokasta aina lukioon asti. Tavoitteena oli toteuttaa ja kehittää uuden opetussuunnitelman mukaista MOK-opetusta motivoivalla ja innostavalla tavalla. Käytänne mahdollistaa hyvin monien oppiaineiden yhdistämisen. Ajanpuutteen ja tapahtuman myöhäisen ajankohdan vuoksi arviointia ei voitu toteuttaa, mutta käytänne mahdollistaa sen hyvin oppilaiden suoritusten perusteella.

Käytänteen materiaalit