Toukkakompostori

Toukkakompostori kokeilu toteutettiin syksyllä 2020 Lahden Länsiharjun 4. luokan kanssa

Pääoppiaineet: Luonnontieteet, biologia, ympäristöoppi
Liitännäisoppiaineet: Tietojenkäsittely, yhteiskuntaoppi, terveystieto ja äidinkieli

Tavoitteet: Tavoitteena on rakentaa ja tutkia toukkakompostorin ja siihen liittyvien systeemien toimintaa luokassa ja luokan ulkopuolella. Toukkakompostori on siis tutkimuslaboratorio.
Laboratoriossa tutkitaan 10 000 mustasotilaskärpäsen elonkiertoa, kouluruokalan ruokahävikkiä, biokompostorin toimintaa, ravinnekiertoa, ja terveen mullan merkitystä ruokatuotannossa.
Toukkakompostori oli toiminnassa luokassa noin kolme viikkoa, ja tämän aikana toukat kasvoivat lähes nelinkertaiseksi ja söivät useita kiloja biojätettä


Tarvikkeet toukkakompostoria varten:
•Mustasotilaskärpäsen toukkia 10 000 kpl (projektin toukat saatiin lahjoituksena Luonnonvarakeskukselta LUKE)
•Muovilaatikko korkealla reunalla ja kannella, koko n. 40 cm * 40 cm (esim. IKEA)
•Terraariolämmitinmatto kompostilaatikon alle, jotta sen lämpötila olisi optimaalinen
•Turvepohjaista multaa kompostorin pohjalle 3-5 l
•Kouluruokalan jäteruokaa n. 3-5 dl/päivä
•Vettä tasaisen kosteuden ylläpitämiseski
•Lämpötilamittari ja kosteusmittari
•Streemausta varten kannettava tietokone, kamera ja ohjelmistot
•Tutkimuspöytäkirja ja tutkimuspäiväkirja (esim. OneNote)
•Kamera
•Työohje toukkakompostorin hoitoon
•Vertaistuki ja ulkopuolinen apu voi olla tarpeen

Kokeilun vaiheistus ja ohjeelliset kestot:
•Tarvikkeiden hankinta: muutamia viikkoja
•Toukkakompostorin käynnistäminen ml. streemaus: 1-2 h
•Toukkia ruokitaan, seurataan ja hoidetaan vähintään 2-3 viikon ajan: 15-60 min/päivä
•Kokeilun kytkeminen eri oppiaineisiin kuten terveystieto ja ruokailu, äidinkieli, tietojenkäsittely jne.
•Kun toukkavaihe lähenee loppuaan jaetaan 10 000 toukkaa esim. seuraaviin fraktioihin:
n. 4950 pulleaa toukkaa syötetään läheisen järven kaloille
n. 4950 pulleaa toukkaa syötetään läheisen maatilan kanoille tai possulle
n. 100 toukkaa saatetaan elinkaaren seuraavaan vaiheeseen eli annetaan niiden muodostua mustasiipikärpäsiksi (2-3 viikkoa)
•Toukkakompostorin multa hyödynnetään vahvana biolannoitteena seuraavan kevään äitienpäiväkukkien kasvatusprojektissa.
•Lopputarkastelu ja tehtävän purku 1-2 tuntia

Sidosryhmät ja laajempi kokonaisuus:
-Kokeilu 4. luokan ja Länsiharjun koulun kanssa liittyi laajempaan kokonaisuuteen jossa hyönteistalous ja sen tulevaisuuden mahdollisuudet ovat keskiössä.
-Kokeilun mahdollisti Lahti European Green Capital hankkeesta saatu rahoitus Smart & Lean Hub Oy:lle.