I StarT Delas Lärandets Glädje Och Olika Priser

Lokala StarT-festivaler är händelser som liknar vetenskapmässor. Festivalens centrum är att dela lärandets glädje. Också olika priser kommer att tilldelas:

  • Lokala priser kan vara erfarenheter, presentkort eller penningbelöningar.
  • Nationella penningbelöningar kan vara från 200€ till 500€. Dem tilltalas till grupper och gruppledere på dessa festivaler man har anmält sig till.

Nationell och internationell StarT kulminerar i StarT-galan. SarT-galan kommer att hållas 3.-5.6.2020 i Esbo. Där ska de bästa belönas. 

Internationell StarTs första pris är en resa till Finland. Det innehåller deltagande till StarT-galan.

Än finns det tid att anmäla sig till STarT-tävlingen!

Ansökningstid går ut 14.2.
Anmäl dig här!