Här är de nominerade till det internationella LUMA StarT Award 2020-priset

LUMA StarT Award 2019-priset kommer att tilldelas för fjärde gången den 4.6.2020. I år kommer priset delas ut under en virtuell gala. Här är alla nominerade till LUMA StarT Award 2020. Pristagarna väljs bland dem.

LUMA-center Finland-nätverket har sedan år 2016 arrangerat StarT-programmet, som har som mål att främja tvärvetenskaplig projektinlärning, upptäckarglädje och delning av idéer inom naturvetenskaper, matematik och teknologi. En central del av verksamheten utgörs av den internationella StarT-tävlingen, som över 600 inlärningsgemenskaper från 40 olika länder i år har deltagit i. Tävlingen har gett upphov till otaliga imponerande, kreativa projekt, som verkligen andas upptäckar- och samarbetsglädje!

 I projektarbeten och undervisningspraktikerna kunde man tydligt se att lärarnas arbetsinsats varit stor och att innovativitet och nytänkande kring vardagliga behov varit viktiga drivande krafter.

Medlem i StarT-juryn

Bästa projektarbetena och undervisningspraktikerna belönas

Under säsongen 2019–2020 gav StarT upphov till flera hundra projekt och nya undervisningspraktiker, och det är bland dessa årets jury har valt ut de nominerade till LUMA StarT Award 2020-priset. Bland de nominerade finns projektarbeten och undervisningspraktiker från fyra olika kontinenter!

De nominerade är sammanlagt tio, indelade i två olika kategorier:

 1. Projektarbeten av barn- och ungdomsteam
 2. Goda modeller för inlärningsgemenskaper

De nominerade presenterar sina arbeten och praktiker i egna videor på StarTs YouTube-kanal.

International LUMA StarT-priset tilldelas de tre bästa barn- och ungdomsteamen, d.v.s. stjärnteamen, och deras handledare. I utvärderingen av projektarbetena har särskild tonvikt lagts på barnens och ungdomarnas egen aktivitet och kreativitet.

LUMA StarT Education 2020-priset tilldelas de tre bästa inlärningsgemenskaperna för en god undervisningspraktik. I utvärderingskriterierna har man betonat innovativitet, undersökande arbetssätt samt förmåga att skapa en god gruppanda både inom den egna inlärningsgemenskapen och i samarbetet med aktörerna utanför den.Läs mer om tävlingsanmälan och utvärderingskriterierna här.

Det fanns många bra och fina projekt med i år, av vilka det var mycket svårt att välja ut de bästa. Många fler inskickade arbeten skulle ha förtjänat att vara bland de nominerade, eftersom det fanns många verkligen bra och välgjorda projekt med.

Medlem i StarT-juryn


The International LUMA StarT Education Award nominees 2020 (best practice nominees):

 1. “Air, Water & Land Pollution”, Childen of Sarajevo – Kindergarten “Dunje”, Bosnia and Herzegovina
 2. “Ihmeellinen ihminen – opitaan yhdessä yhteistyö”, Esiopetus Taipalsaari Kirkonkylän koulu ja LAB ammattikorkeakoulu,  Finland
 3. “Where will we use it”NUN Schools Istanbul, Turkey
 4. “Pi & STEM. Famous number Pi, we found it everywhere!”, School: “Zhani Ciko”, Albania
 5. “Yhteistyöprojekti Matkalla Marsiin 2020”, Pikkolan koulu, Finland
 6. “Beyond the water!” Scientific association “Aghi Magnetici”, Italy
 7. “21st Century Child”, Ecole Sidi Abdelkrim, Morocco
 8. ” „ECO-FRIENDLY HOUSE WORKSHOP“ ” , Radviliškis Gražina Basic School, Lithuania
 9. “A Yangtze Story”,The Yangtze River Cultural Research Community, China
 10. “Integration of Engineering Design in Teaching STEM “, Al Omareyah School, Jordan

The International LUMA StarT Award nominees 2020 (project nominees):

 1. “Vamos salvar o mar!” – “Let´s save the ocean!”, Colégio Valsassina, Portugal
 2. “LUMI-SNOW”, Päiväkoti Piilometsä,  Finland
 3. “Comparison of water quality of the Chimehuín river with that of nearby puddles with mosquitoes”Club de Ciencias Huechulafquen, Argentina
 4. “EcoBiesel”Agrupamento de Escolas de Alcanena, Portugal
 5. “An Action Plan to Save the Moldy Books in Yunhai School Library”, Yantian Yunhai School, China
 6. “Alternative Solar Energy”, Primarschule Atelier Zwillikon, Switzerland
 7. “Food Miles and Climate Change”, COLE International Schools / Primary School, Austria
 8. “IS 1°C A LOT OR NOT?”, Siaures licejus / Northern lyceum, Lithuania
 9. “PIP.01”, Alyadodah Secondary School For Boys, Jordan
 10. “Clean environment-clean water and healthy food-happy life”, Kindergardner Dječji vrtići Mostar-Mrvica, Bosnia and Herzegovina

Hedersomnämnanden  – Offical recognition of excellence 

Nivån har överraskat oss alla den här säsongen, även juryn. Nivån har varit mycket hög både bland projekten och undervisningspraktikerna. Därför har vi i år bestämt oss för att dela ut också hedersomnämnanden till förtjänstfulla projekt och goda undervisningspraktiker. StarT-juryn vill framhäva följande projekt och undervisningspraktiker, för att de verkligen har gjort sig förtjänta av synligheten vi kan ge dem här.

Projekt
 1. “SnakeBot”, Tampereen lyseon lukio, Finland
 2. “Keyzy”, Shaping Your Future (IMR & I-Form), Ireland
 3. “Machine Learning to Detect Forest Fires”, FISTA, Finland
 4. “Low Energy House”, Primarschule Atelier Zwillikon, Switzerland
 5. “Safety improvement of amusement device in Yi Haicheng-”protective shield” of the swing”, Project-based learning group of “Xing Si” School, China

goda modeller

 1. LEARNING THROUGH COLLABORATIVE STORYTELLING VIOLET, THE STORY OF A BUTTERFLY, “an ambassador of sustainability”, Colegoi Valsassina, Portugal
 2. “Yksilöllinen mobiilioppiminen”, Paraistenseudun koulu, Finland
 3. “Interactive means and information technology in the service of inclusive education”, Riad, Morocco

Anmälan till StarT-säsongen 2020–2021 öppnas i maj!

Såväl inlärningsgemenskaper, sakkunniga, studerande som företag kan delta i StarT-tävlingen – alla i den rollen som bäst passar dem, exempelvis genom att vara med och genomföra projekt, dela med sig av sina undervisningspraktiker eller genom att stöda inlärningsgemenskapernas samt barnens och ungdomarnas arbete som expert. Läs mer om verksamheten här.

StarT 2020 publikens favoriter har valts

I StarTs YouTube-kanal har 92 videor om projekten och goda modeller publicerats. Publik omröstningen för videorna hölls 16.3.-5.4. Videor delade idéer och lärandes glädje, och gjorde det möjligt för alla att delta.

Under säsongen 2019-2020 cirka 600 inlärningsgruppena av 40 oliga länder tog del av StarTs verksamhet. Där barn ock unga delade mot varandra glädjet att inlara. Det var faforiter från både gillningar ock visningar.

blotta att vara med i publik omröstningen är en magnifik prestation

Alla favoriter kommer att tilldelas priset ”Publik Favorit” på StarT-galan. Galan är StarTs höjdpunkt, var alla bästa internationella och nationella projektet ock goda modeller kommer att belönas. Detta år evenemanget  skall hållas virtuelt 4.6. Där är alla välkomna.

Nationella publikens favoriter

Projekt

Mest glilningar och visningar fick Päiväkoti Satulinnas projekt: Lusikkaleipien Muurahaisprojekti. Projektet omfattade till exempel självtillverkade myror och en marionettshow med myror.



God modell

Mest gillningar fick Kailaan koulu för er modell: Muovin muodonmuutos. Det involverade flera steg, såsom ett besök och tillverkning av sin egen plast


Mertalan koulun retkeilykerho fick flest visningar. Den här utflykt klubb lärde barn många viktiga kunskap och färdigheter i naturen. 



Internationella publikens favoriter

Projekt

Den internationella favoriten för barn- och ungdomsprojekt är Improvement of Collection and Processing of Polymeric Wastes in Cities. Den här videon har visats på YouTube så många som 5000 gånger och videon som samlats in 2100 gillar under den publika omröstningen! i projektet Igor introducerar en enhet han uppfann för att pressa polymeravfall.


Samma antal visningar fick A robot that mimics the teacher’s function. I projektet har studenterna skapat en robot. Utveckla en robot tar eleverna 9 månader.



God modell

Mest glilningar och visningar fick Chess is a Magic Game. Ett otroligt tvärvetenskapligt ensemble hade skapats runt schacket.



Grattis till vinnarna!

Videor om projekten och deras utförande gjorda av både nationella och internationella inlärningsgrupper kan hittas på StarTs YouTube-kanal. Bli inspirerad och lär dig nya saker!

Bild: Muurhaisprojekti, Lusikkaleivät