Välkommen 2021!

StarTs vårsäsong har börjat. Våren är uppfyllandet av att arbeta tillsammans, lärandets glädje och erfarenheten av framgång. Välkommen!

I år är året för Forsknings-baserat kunskap i Finland. Forsknings-baserat kunskap är en del av vår vardags och hjälper till att lösa relaterade problem. Under Temaåret för forskningsbaserad kunskap 2021 kommer ett flertal olika aktörer från föreningar till läroanstalter och från forskningsorganisationer till företag att göra forskningsbaserad kunskap och därtill hörande insatser tillgängliga för alla.

Det finns fortfarande tid att anmäla sig till StarT 2020-2021-säsongen! Man kan delta fram till den 14 februari 2021. Man kan rapportera sin projekt eller god undervisningspraktik om man vill delta i den egna regionens StarT-festival eller i den internationella eller den nationella StarT-tävlingen. Kom ihåg att man kan delta antingen i den nationella eller i den internationella StarT beroende på var du bor. I Finland deltar man i den nationella och från andra länder, t.ex. Sverige deltar man i den internationella StarT. Här är båda modellerna i ett nötskal:

För dem som deltar på svenska i Finland:
Det finns nationella evenemang som kan tillämpas på. Sök med detta formulär som kan fyllas i på svenska.

För dem som deltar på svenska utanför Finland:
Ni kan delta i internationell tävling på engelska här

Kom ihåg också att StarT vill ge stöd. För exempel våren kommer återigen att vara online kurs: Project-based learning and the theory behind it. Kursen är gratis och tillgänglig för alla. Kursen börjar i februari och anmälningen till kursen inleds under januari. Välkommen att gå med oss för att lära!

Start önskar alla glada inlärningsupplevelser för det kommande året!