Välkommen med i StarT!

Enligt forskning är projektinlärning ett utmärkt sätt att verkställa inlärningen fenomenbaserat, tvärvetenskaplig och med en stark gemenskapskänsla!

I StarT kan alla delta: inlärningsgemenskap, experter, studeranden, företag – alla i en roll som passa sig själv bäst – genom att hjälpa till med att genomföra projekt eller att stöda projekter som expert.

Läs mer