Välkommen med i StarT!

Enligt forskning är projektinlärning ett utmärkt sätt att verkställa inlärningen fenomenbaserat, tvärvetenskaplig och med en stark gemenskapskänsla!

I StarT kan alla delta: inlärningsgemenskap, experter, studeranden, företag – alla i en roll som passa sig själv bäst – genom att hjälpa till med att genomföra projekt eller att stöda projekter som expert.

Läs mer

Anmäl här.

Genom att anmäla Dig som en StarT-inlärningsgemenskap får Du stödmaterial, idéer och nätskolning för lärare/ handledare till din användning. Skolningen erbjuds för utförande av projektinlärning och för bedömning. Det tillgängliga materialet är bundet till årets teman.