Att delta i StarTs gemenskapliga evenemang

Man kan anmäla sig till StarTs gemenskapliga evenemang via nätblanketten (öppnar i december). I blanketten presenterar man sitt projekt eller den undervisningsmodell man vill delta med.

Man kan delta i följande (även båda):

  1. den regionala StarT-festival
  2. den nationella/internationella StarT-tävlingen (publikomröstning och en chans att få gå på StarT-galan)

1. StarT-programmet: Bedömningskriterier

Bedömningen för barnens och de ungas projektarbeten

I bedömningen av projektarbeten betonas kreativitet, påhittighet och samarbete.

De bidrag som anmälts till festivalerna bedöms av det egna områdets LUMA-center. Bedömningen är sporrande och strävar efter att framhäva teamets starka sidor. Målet är att så många som möjligt ska få en chans att få presentera sina arbeten på festivalerna.

För att öka sina chanser att få komma på StarT-festivalen lönar det sig för teamet att fylla i formuläret noggrant och komma ihåg att bifoga både projektdagboken och presentationen av projektets produkt (kort video, max 3 min, eller t.ex. en bildpresentation).

Bedömningen påverkas av

  • processen, som framkommer i dagboken
  • projektets produkt/resultat
  • presentationen av produkten eller resultatet.

I processens andel bedöms teamets samarbetsförmåga, hur intresset och motivationen framhävs samt barnens och de ungas egna aktivitet under projektets olika skeden.

I bedömningen av produkten eller resultatet understryks kreativitet, påhittighet, dess användbarhet och hur den/det förhåller sig till StarT-temat och LUMA-ämnena.