Anmäl dig som en StarT-inlärningsgemenskap

StarT är en internationell och gemenskaplig verksamhetsmodell, där elever tillsammans lär sig genom att genomföra tvärvetenskapliga och fenomenbaserade projekt. StarTs målgrupp sträcker sig från småbarnspedagogiken till andra stadiet.

En StarT-inlärningsgemenskap kan bl.a vara en familj, en hobbygrupp, daghemsgrupp, lågstadie- högstadie-, gymnasium- eller yrkesskoleteam!

Man kan delta i StarTs evenemang, dvs. vetenskapsfestivalerna och StarT-galan genom att berätta om projektet man genomfört och/eller genom att redogöra för den goda modell man använt sig av.

Anmäl dig till StarT 2019-2020

Anmälan till StarT 2019-2020 har avslutats.