Nord StarT –tävlingens vinnare har utsetts – mångsidiga lösningar på klimatförändringen

Undervisnings- och kulturministeriet ordnade under hösten 2021 den nordiska klimatförändringstävlingen Nord StarT. Tävlingen var en del av programmet i Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2021 och ordnades i samarbete med LUMA-centrets StarT-program. Syftet med tävlingen var att aktivera barn, unga och vuxna, från småbarnspedagogiken till högskolor, att tillsammans komma fram med konkreta sätt att bemästra klimatförändringen. Undervisningsminister Li Andersson gratulerade vinnarna onsdagen den 9.2.2022 under det öppna webbevenemanget.

Det var möjligt att delta i tävlingen genom att rapportera om ett projektarbete eller god undervisningspraxis där människor i olika åldrar och elever på olika utbildningsstadier samarbetar. En skola, klass, klubb eller någon annan grupp barn, unga eller vuxna kunde delta genom att rapportera om god undervisningspraxis eller ett bra undervisningsprojekt där barn och unga visar hur man bekämpar klimatkrisen. Lärare kunde delta genom att berätta om en god undervisningspraxis. Tävlingar riktade sig till utbildningssystemets alla stadier, från småbarnspedagogiken till högskolor.

Vinnarbidragen präglades av en bred skala synvinklar på klimatfrågan: från Bokashi-metoden till hållbar poesi. Undervisningsminister Li Andersson betonade i sitt tal hur viktigt det är idag att skolorna erbjuder kunskap och färdigheter för att bemästra klimatförändringen.

Miljöfrågor och klimatförändringen  hör till våra största samhälleliga utmaningar. Att bromsa klimatförändringen påverkar hela samhället. Det är viktigt att skolor och utbildningsinstitutioner kan erbjuda kunskap och färdigheter för att ta itu med klimatkrisen. Effektiv och forskningsbaserad hållbarhetsfostran  bidrar till att unga kan fokusera på konkreta gärningar för att bemästra krisen.

Undervisningsminister Andersson

Enligt den nordiska juryn har de vinnande bidragen utnyttjat vetenskaplig praxis genom forskning och laboratoriesamarbete samt lyft fram elevernas kunnande så att också mindre barns röster har fått höras. Projekten möjliggjorde också enligt juryn ungas egna initiativ såväl självständigt som i samarbete med andra och lyfte genom poesi fram barns och ungas tankar om klimatförändringen.

Vinnarna belönas med 500 euro:

 • 0-5 år: Päiväkoti Piilometsä – Bokashi and biocarbon in horticultural
  farming
 • 13-15 år: Vuoksenniskan koulukeskus – Young children and climate change
 • 16-18 år:
  • Nurmijärven lukion Rajamäen toimipisteen kemian opiskelijoita – Toxins in nature
  • FIN-CHI Innovation and Education Association – Youth Race-for Zero Climate Action
 • Bästa undervisningspraxis: Sustainable Poetry. Ett svenskt samarbete mellan lärare och utbildare.

Tävlingens syfte var att föra fram nordiska barns, ungas och unga vuxnas visioner och exempel på hur man kan stävja klimatförändringen. Man ville också stärka samhörigheten och samarbetet mellan de nordiska länderna, utveckla pedagogiken kring hållbar utveckling och främja verksamhet som baserar sig på läroplaner.

Ytterligare information och material:

 • Vinnarbidragen samt övrig information hittar du på tävlingens webbplats.
 • Ulla-Jill Karlsson (OKM), konsultativ tjänsteman, tfn. +358 295 330 141
 • Outi Haatainen, StarT-projektchef (LUMA-centret Finland), tfn +358 50 448 9508
 • start.luma.fi/nordstart