StarTs väktare


Republikens president Sauli Niinistö

Republikens president Sauli Niinistö är projektets officiella väktare.

StarTs stödpersoner rekommenderar projektinlärning

Generaldirektör Olli-Pekka Heinonen
Utbildningsstyrelsen

Finland 100-jubileumsårets tema är ‘tillsammans’! StarT ger en verksamhetsmodell, material och verktyg för projekten där vi lär oss – tillsammans. Teamen uppfyller ett gemensamt mål, och glädjen av att lära sig och motivationen lyfts fram. Så här gör vi framtiden!

Professor Kimmo Kontula
Finska Vetenskapsakademin

StarT stöder barnens och de ungas tvärvetenskapliga och fenomenbaserade inlärning, vilket gör att även naturvetenskapens, matematikens och teknologins betydelse i vardagen öppnar sig på ett nytt sätt. Jag hoppas att man med skolprojekt kan göra vetenskap och forskningsarbete mer jordnära, och sänka tröskeln för att närma sig. Intresset för vetenskap kan uppstå på grund av oväntade möten och slumpen.

Direktör Riikka Heikinheimo
Finlands Näringsliv rf.

I StarT lyfts fram all den tvärvetenskapliga kunskap som hundraåriga Finland behöver för att uppnå framgång i framtiden på ett positivt sätt. Pionjärernas goda arbete får tacksamhet och uppmärksamhet, samtidigt som andra sporras. Mera av denna positiva attityd behövs!

Utvecklingsdirektör Laura Juvonen
Teknologiateollisuus ry

Tvärvetenskaplig inlärning skapas av intressanta fenomen, forskning och konkret arbete. StarT erbjuder innovativa sätt och konkret stöd för att tillsammans arbeta.

Sakkunnig Lieselotte Eskelinen
Finlands Kommunförbund rf

I StarT kan man förse varje barn och ung med upplevelsen av att lyckas! StarT stöder skapandet av en ny inlärningskultur som går hand i hand med den nya läroplanen. I projektet lär man sig aktivt tillsammans med hjälp av kreativa projektarbeten. StarT är till för planering och verkställande av innovativa projekt- och grupparbeten i daghem, grundskolor, gymnasier och hobbygrupper. Projekten utförs i samarbete med samhällets olika aktörer, vilket ger nya möjligheter för utveckling av ännu öppnare inlärningsmiljöer. I tvärvetenskapliga projektarbeten kan man kombinera naturvetenskaper, matematik och teknologi med andra vetenskaps- och konstämnen.