StarTs beskyddare


Republikens president Sauli Niinistö

Republikens president Sauli Niinistö är projektets officiella beskyddare.

StarTs faddrar rekommenderar deltagande i StarT till daghem, skolor och hobbygrupper

Generaldirektör Olli-Pekka Heinonen
Utbildningsstyrelsen

Suomi100-juhlavuoden teema on ”yhdessä”! StarT antaa toimintamallin, materiaaleja ja työkalut projektimaiselle oppimiselle – yhdessä. Tiimit tähtäävät yhteiseen tavoitteeseen, ja oppimisen ilo ja motivaatio on nostettu keskiöön. Näin tehdään tulevaisuutta!

Professor Kimmo Kontula
Finska Vetenskapsakademin

StarT stöder barnens och ungas tvärvetenskapliga och fenomenbaserade inlärning, vilket gör att även naturvetenskapens, matematikens och teknologins betydelse i vardagen öppnar sig. Jag hoppas att man kan göra med skolprojekt vetenskap och vetenskapsmän mer jordnära, påtagligare och lätta att närma sig. Intresset för vetenskapen kan skapas av oväntade möten och slump.

Direktör Riikka Heikinheimo
Finlands Näringsliv rf.

I StarT projektet lyfts positivt fram all den tvärvetenskapliga kunskap som hundraåriga Finland behöver för att ha framgång i framtiden. Pionjärernas goda arbete får tack och uppmärksamhet, samtidigt som den uppmuntrar andra. Mera av denna positiva attityd behövs!

Utvecklingsdirektör Laura Juvonen
Teknologiateollisuus ry

Tvärvetenskaplig inlärning skapas av intressanta fenomen, forskning och konkret arbete. StarT erbjuder inspirerande praxis och stöd för gemensamma projekt.

Sakkunnig Lieselotte Eskelinen
Finlands Kommunförbund rf.

I StarT kan man ge åt varje barn och ung upplevelsen av att lyckas! StarT stöder skapandet av en ny inlärningskultur som går hand i hand med den nya läroplanen. I projektet lär man sig aktivt tillsammans med hjälp av kreativa projektarbeten. StarT är till för planering och verkställande av innovativa projekt- och grupparbeten i daghem, grundskolor, gymnasier och hobbygrupper. Projekten utförs i samarbete med samhällets olika aktörer, vilket ger nya möjligheter för utveckling av ännu öppnare inlärningsmiljöer. I tvärvetenskapliga projektarbeten kan man kombinera naturvetenskaper, matematik och teknologi till andra vetenskaps- och konstämnen.