Nord StarT –tävlingens vinnare har utsetts – mångsidiga lösningar på klimatförändringen

Undervisnings- och kulturministeriet ordnade under hösten 2021 den nordiska klimatförändringstävlingen Nord StarT. Tävlingen var en del av programmet i Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2021 och ordnades i samarbete med LUMA-centrets StarT-program. Syftet med tävlingen var att aktivera barn, unga och vuxna, från småbarnspedagogiken till högskolor, att tillsammans komma fram med konkreta sätt att bemästra klimatförändringen. Undervisningsminister Li Andersson gratulerade vinnarna onsdagen den 9.2.2022 under det öppna webbevenemanget.

Det var möjligt att delta i tävlingen genom att rapportera om ett projektarbete eller god undervisningspraxis där människor i olika åldrar och elever på olika utbildningsstadier samarbetar. En skola, klass, klubb eller någon annan grupp barn, unga eller vuxna kunde delta genom att rapportera om god undervisningspraxis eller ett bra undervisningsprojekt där barn och unga visar hur man bekämpar klimatkrisen. Lärare kunde delta genom att berätta om en god undervisningspraxis. Tävlingar riktade sig till utbildningssystemets alla stadier, från småbarnspedagogiken till högskolor.

Vinnarbidragen präglades av en bred skala synvinklar på klimatfrågan: från Bokashi-metoden till hållbar poesi. Undervisningsminister Li Andersson betonade i sitt tal hur viktigt det är idag att skolorna erbjuder kunskap och färdigheter för att bemästra klimatförändringen.

Miljöfrågor och klimatförändringen  hör till våra största samhälleliga utmaningar. Att bromsa klimatförändringen påverkar hela samhället. Det är viktigt att skolor och utbildningsinstitutioner kan erbjuda kunskap och färdigheter för att ta itu med klimatkrisen. Effektiv och forskningsbaserad hållbarhetsfostran  bidrar till att unga kan fokusera på konkreta gärningar för att bemästra krisen.

Undervisningsminister Andersson

Enligt den nordiska juryn har de vinnande bidragen utnyttjat vetenskaplig praxis genom forskning och laboratoriesamarbete samt lyft fram elevernas kunnande så att också mindre barns röster har fått höras. Projekten möjliggjorde också enligt juryn ungas egna initiativ såväl självständigt som i samarbete med andra och lyfte genom poesi fram barns och ungas tankar om klimatförändringen.

Vinnarna belönas med 500 euro:

 • 0-5 år: Päiväkoti Piilometsä – Bokashi and biocarbon in horticultural
  farming
 • 13-15 år: Vuoksenniskan koulukeskus – Young children and climate change
 • 16-18 år:
  • Nurmijärven lukion Rajamäen toimipisteen kemian opiskelijoita – Toxins in nature
  • FIN-CHI Innovation and Education Association – Youth Race-for Zero Climate Action
 • Bästa undervisningspraxis: Sustainable Poetry. Ett svenskt samarbete mellan lärare och utbildare.

Tävlingens syfte var att föra fram nordiska barns, ungas och unga vuxnas visioner och exempel på hur man kan stävja klimatförändringen. Man ville också stärka samhörigheten och samarbetet mellan de nordiska länderna, utveckla pedagogiken kring hållbar utveckling och främja verksamhet som baserar sig på läroplaner.

Ytterligare information och material:

 • Vinnarbidragen samt övrig information hittar du på tävlingens webbplats.
 • Ulla-Jill Karlsson (OKM), konsultativ tjänsteman, tfn. +358 295 330 141
 • Outi Haatainen, StarT-projektchef (LUMA-centret Finland), tfn +358 50 448 9508
 • start.luma.fi/nordstart
StarT teamet i StarT galan

Vinnarna av den internationella LUMA StarT Awards-priser tillkännagavs i den internationella StarT-galan.

På den internationella StarT-galan torsdagen den 9 juni belönade LUMA-center Finland-nätverket barn, ungdomar och inlärningsgemenskaper för deras förtjänstfulla genomförande av naturvetenskapliga och tekniska projekt. Vinnarna från Kina, Portugal, Tunisien, Turkiet och Finland belönades med det internationella LUMA StarT 2021-priset.

International LUMA StarT Awards presenterades i år för femte gången. På grund av den globala coronasituationen ordnades galan undantagsvis som webbsändning. I sändningen delades priset ut till de tre bästa projektarbeten kring naturvetenskap, matematik eller teknologi, som utförts av barn och ungdomar runt om i världen. LUMA StarT Education Award delades priset delades ut till tre inlärningsgemenskaper för de bästa undervisningspraktikerna i samband med tvärvetenskaplig, forsknings- och fenomenbaserad undervisning. 

StarT honorary jury bestående av professor Maija Aksela (ordförande); professor Miia Rannikmäe från Tartus universitet, Estland och biträdande prof. Coral Campbell från Deakin University, Australien fann valet otroligt utmanande på grund av den höga nivån av goda undervisningpraktiker och projekt.

The International LUMA StarT Awards delades ut till

The International LUMA Start Education Awards delades ut till

Den internationellt prisbelönta StarT-action-modellen är utarbetad 2016 av LUMA-center Finland, som arbetar för att främja utbildning inom vetenskap och teknologi vid universiteten. Under säsongen 2020-2021 deltog 830 projekt och 680 goda undervisningspraktiker från 44 länder i StarT. Över 1420 inlärningsgemenskaper, över 5580 lärare och 14 150 barn och ungdomar har delat med sig av sin upptäckarglädje och sina goda undervisningspraktiker.

Winners from a former season

Här Är De Nominerade Till Det Internationella LUMA StarT Award 2021-Priset och publikens favoriter!

LUMA StarT Award 2021-priset kommer att tilldelas den 9.6.2021. I år kommer priset delas ut under en virtuell gala. Här är alla nominerade till LUMA StarT Award 2021. Pristagarna väljs bland dem.

LUMA-center Finland-nätverket har sedan år 2016 arrangerat StarT-programmet, som har som mål att främja tvärvetenskaplig projektinlärning, upptäckarglädje och delning av idéer inom naturvetenskaper, matematik och teknologi. I år har över 1000 inlärningsgemenskaper från över 40 olika länder deltagit i StarT. 

De nominerade är sammanlagt tio, indelade i två olika kategorier:

 1. Projektarbeten av barn- och ungdomsteam
 2. Goda modeller för inlärningsgemenskaper

International LUMA StarT-priset tilldelas de tre bästa barn- och ungdomsteamen, d.v.s. stjärnteamen, och deras handledare. I utvärderingen av projektarbetena har särskild tonvikt lagts på barnens och ungdomarnas egen aktivitet och kreativitet.

LUMA StarT Education 2020-priset tilldelas de tre bästa inlärningsgemenskaperna för en god undervisningspraktik. I utvärderingskriterierna har man betonat innovativitet, undersökande arbetssätt samt förmåga att skapa en god gruppanda både inom den egna inlärningsgemenskapen och i samarbetet med aktörerna utanför den.Läs mer om tävlingsanmälan och utvärderingskriterierna här.

The International LUMA StarT Education Award 2021 nominees (best educational practice nominees):

 • A PBL Course Exploring Ancient Civilization by Liangfeng primary school, China
 • Curricular projects using the STEAM project-based Learning by ALHuda Secondary School, Jordan
 • Fresh Resource, Fresh Water: The Wutong Mountain Spring Water Protection Plan
  by Yunhai school, China
 • Harvest time by Osman Akça Secondary School, Turkey
 • Manufacture of drawing charcoal by Forssan kuvataidekoulu, Finland
 • Mirrors for Minors and Mirror Experiments by Taipalsaaren kirkonkylän koulu, Finland and Sct. Mariæ Skole, Denmark
 • Protection of Yongding River Old Course in Wetland by Tianjin Yinghua International school, China
 • Recycling of Waste Paper by Fumin Primary School, China
 • STREAM Active Learning through Distance by Al-Rajih School & Kindergarten, Jordan
 • ValsaBIO by Colégio Valsassina, Portugal

The International LUMA StarT Award 2021 nominees (project nominees):

 • Air in my town by OŠ “Miroslav Antić”, Serbia
 • Bio Plastic by Green Revolutioners, India
 • Electronic interactive Silent Carpet for Deaf by Garden of Knowledge Team, Jordan
 • Euch Zitoun 2030 by Euch Zitoun Primary School, Tunisia
 • FOR “YOU” –  SUSTAINABEE by Ari private schools, Turkey
 • Jewelry designer by Yantian institution of Education and Science Kindergarten of Shenzhen, China
 • Mask Minder by Loreto College Mullingar, Ireland 
 • Projekt Neptun by Primarschule Wolfhausen, Switzerland
 • The project of exploring Sha Tau Kok river by Middle school in China
 • Upper secondary students’ climate calculator for greenhouse gas emissions by Haukiputaan lukio, Finland

Grattis till alla nominerade!

Publikens favoriter 2021

StarT 2021 publikens favoriter har också valts. Publikens favoriter kommer att tilldelas priset ”Publik Favorit” på StarT-galan.

Publikens internationella favorit projekt är med 19 918 gillningar, Water Rationalization System by WRS youth team från Jordania! Se videon här. Bästa undervisningspraktik i yttrandet från publik var med 2 722 gillningar The educational program towards a sustainable society by Aldur Almanthour School från Jordania! Se videon här.

Publikens nationella favorit projekt är Veden maailma -projekt från Jätkäsaaren päiväkoti, Merileijonat och Merilokit med 1 122 gillningar. Videon finns här. Publiken tyckte att det bästa undervisningspraktik i år var Piirustushiilen valmistaminen från Forssan lasten ja nuorten kuvataidekoulu med 218 gillningar. Se videon här. Grattis till alla publikens favoriter! 

Välkommen 2021!

StarTs vårsäsong har börjat. Våren är uppfyllandet av att arbeta tillsammans, lärandets glädje och erfarenheten av framgång. Välkommen!

I år är året för Forsknings-baserat kunskap i Finland. Forsknings-baserat kunskap är en del av vår vardags och hjälper till att lösa relaterade problem. Under Temaåret för forskningsbaserad kunskap 2021 kommer ett flertal olika aktörer från föreningar till läroanstalter och från forskningsorganisationer till företag att göra forskningsbaserad kunskap och därtill hörande insatser tillgängliga för alla.

Det finns fortfarande tid att anmäla sig till StarT 2020-2021-säsongen! Man kan delta fram till den 14 februari 2021. Man kan rapportera sin projekt eller god undervisningspraktik om man vill delta i den egna regionens StarT-festival eller i den internationella eller den nationella StarT-tävlingen. Kom ihåg att man kan delta antingen i den nationella eller i den internationella StarT beroende på var du bor. I Finland deltar man i den nationella och från andra länder, t.ex. Sverige deltar man i den internationella StarT. Här är båda modellerna i ett nötskal:

För dem som deltar på svenska i Finland:
Det finns nationella evenemang som kan tillämpas på. Sök med detta formulär som kan fyllas i på svenska.

För dem som deltar på svenska utanför Finland:
Ni kan delta i internationell tävling på engelska här

Kom ihåg också att StarT vill ge stöd. För exempel våren kommer återigen att vara online kurs: Project-based learning and the theory behind it. Kursen är gratis och tillgänglig för alla. Kursen börjar i februari och anmälningen till kursen inleds under januari. Välkommen att gå med oss för att lära!

Start önskar alla glada inlärningsupplevelser för det kommande året!

I StarT Delas Lärandets Glädje Och Olika Priser

Lokala StarT-festivaler är händelser som liknar vetenskapmässor. Festivalens centrum är att dela lärandets glädje. Också olika priser kommer att tilldelas:

 • Lokala priser kan vara erfarenheter, presentkort eller penningbelöningar.
 • Nationella penningbelöningar kan vara från 200€ till 500€. Dem tilltalas till grupper och gruppledere på dessa festivaler man har anmält sig till.

Nationell och internationell StarT kulminerar i StarT-galan. SarT-galan kommer att hållas 3.-5.6.2020 i Esbo. Där ska de bästa belönas. 

Internationell StarTs första pris är en resa till Finland. Det innehåller deltagande till StarT-galan.

Än finns det tid att anmäla sig till STarT-tävlingen!

Ansökningstid går ut 14.2.
Anmäl dig här!