Den funkar! –­­ Rörlig leksak

Den funkar! – rörlig leksak -temat är fortsättning på det framgångsrika Det här fungerar -konceptet. Målet är att, med hjälp av de givna materialen, göra en fungerande och rörlig leksak som man kan leka med. Dessutom skall man göra en reklam för leksaken och hålla dagbok om utvecklingsprosessen.

Den funkar! -temat skiljer sig från de andra teman genom att den riktar sig endast för åk 1-6.

Utvärderingen sker i två klasser: A: åk 1-3 och åk 4-6.

För att bygga den rörliga leksaken får man endast använda de givna materialen.   Läs mer om materialen och noggrannare information för säsongen 2018-2019, varefter ni kan påbörja projektet.

Den funkar! – tilläggsmaterial