Den finländska flaggan-utmaningen för kommuner, skolor, daghem och föreningar!

LUMA-centret Finland utmanar alla finländare att delta i jubileumsårets Finland 100-program med att göra flaggor tillsammans. Man kan delta i utmaningen på två olika sätt: en tävling för olika team om den mest innovativa Finländska flaggan och utmaningen om den största Finländska flaggan som görs tillsammans av kommuninvånare senaste den 3.12. i kommunerna.

 

Tävlingen om den mest innovativa Finländska flaggan

I tävlingen kan olika team (minst 3 personer/team) omkring hela Finland delta!

Flaggorna kan genomföras med hjälp av modern eller mindre modern teknologi, vilket material som helst, eller som t.ex. dans eller sjungande. Utmaningen genomförs med respekt för den Finländska flaggan.

Du deltar med att ladda upp en bild eller video (max. 45 s) av eran innovativa flagga på Instagram med hashtag #finlandsflaggatävlingen och #startluma och #Finland100.

Det är möjligt att delta i tävlingen från maj till 31.11.2017

Tävlingens vinnare belönas i ett evenemang som arrangeras i Helsingfors den 3.12.

Med denna Den Finländska flaggan-projekt kan man också delta i StarT. Mera om att delta i StarT.

 

Den största Finländska flaggan-utmaningen för kommunerna

LUMA-centret Finland kastar ut en utmaning även för alla Finlands kommuner under jubileumsåret 2017!

Målsättningen är, att alla kommuner i Finland gör en så stor Finländsk flagga som möjligt senaste söndagen den 3.12.2017 med hjälp av modern teknologi. Målsättningen är att man tillsammans med alla kommuninvånare som deltar gör en så stor Finländsk flagga som möjligt t.ex. på kommunens torg eller en skolsal eller annat stort utrymme. Desto flera deltagare, desto större flagga har man möjlighet att åstadkomma!

Anmäl er med att ge kontaktuppgifter (anmäl er här). De kommunerna som har anmält sig senaste den 31.10 kommer evenemangen att marknadsföras som en del av StarT och Finland 100-program.

Såklart kommer den kommunen och kommuninvånarna som skickat in den bästa flaggan att belönas!

ANVISNING: Den största Finländska flaggan-utmaning för kommuner